Agressie tegen zorgpersoneel in OLVG verdubbeld

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er in OLVG al 234 meldingen gedaan van agressie tegen zorgpersoneel. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Verbale agressie (uitschelden), bedreiging en fysiek geweld (bijten, schoppen, slaan) komen het meest voor.

‘We begrijpen dat het emotioneel kan zijn als je zelf of een dierbare in het ziekenhuis ligt. Maar dat mag nooit leiden tot agressie of fysiek geweld tegen onze zorgmedewerkers. Geweld in OLVG tolereren we niet en we doen aangifte wanneer dat kan', aldus voorzitter raad van bestuur Maurice van den Bosch. 

Boos over bezoekersregeling 

Vooral op de verpleegafdelingen nam het aantal situaties met verbaal geweld en bedreiging toe. De huidige bezoekersregeling, die sinds de coronapandemie is aangescherpt, is hier vaak de oorzaak van. ‘Er is veel boosheid en onbegrip over de hoeveelheid bezoek die per dag bij een patiënt wordt toegestaan, terwijl buiten het ziekenhuis bijna alle maatregelen al zijn afgeschaft. Vaak wordt vergeten dat we dit doen om onze kwetsbare patiënten te beschermen’, aldus Mike Wijngaarden, coördinator agressie en geweld in OLVG. 

Fysiek geweld vindt vooral plaats door patiënten, met name op de Spoedeisende Hulp en op de afdelingen Neurologie, Geriatrie en Psychiatrie. Mike: ‘Hier kan het ziektebeeld van patiënten ook een rol spelen. Maar ook al is het gedrag niet verwijtbaar, agressie blijft zeer belastend voor zorgmedewerkers.’  

Aangifte soms lastig 

Van slechts een fractie van alle agressie-incidenten in de zorg kan daadwerkelijk aangifte worden gedaan. Mike: ‘Als een bezoeker mij een duw geeft, dan zie ik dat als agressie. Maar als ik geen pijn of letsel heb, dan is die bezoeker niet strafrechtelijk vervolgbaar. Daarnaast is het vaak moeilijk om iets te bewijzen en is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. Dat weerhoudt medewerkers soms om melding te doen van agressie of om een aangifte door te zetten. Helaas geven de laatste cijfers dus nog niet eens het complete beeld van agressie in ons ziekenhuis. Dit is slechts het topje van de ijsberg.’ 

Training personeel 

Om medewerkers weerbaar te maken tegen agressie en geweld biedt OLVG voorlichting en trainingen. Deze trainingen helpen medewerkers om met agressie om te leren gaan.

Cijfers 

In 2021 waren er 764 meldingen van agressie en geweld tegen zorgpersoneel in OLVG. Waarvan 468 over verbale agressie, 115 over fysiek geweld en 109 over bedreigingen. In het eerste kwartaal van 2022 waren er al 234 meldingen, waarvan 154 over verbale agressie, 31 over fysiek geweld en 23 over bedreigingen.

Aandacht 

Om aandacht te vragen voor het groeiende probleem, start OLVG een campagne met foto’s van zorgmedewerkers die met geweld te maken hebben gehad.