Leeftijdsspecifieke kankerzorg nu ook beschikbaar in OLVG

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. OLVG biedt deze patiënten vanaf heden leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. Deze AYA-zorg gaat uit van de vraag: 'Wie ben jij en wat heb je nodig tijdens, maar ook ná je kankerbehandeling?' Het AYA-team van OLVG bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd.

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. Ook speelt erfelijke analeg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. De medische behandeling dient daarom zoveel als mogelijk afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

Patiënte Lisa (31): 'Wat ik miste was contact met iemand van mijn leeftijd die hetzelfde doormaakte. In de stoel op de behandelkamer trof ik vooral oudere mensen, waardoor ik me soms best een uitzondering voelde. Ik ben blij dat er nu voor jongvolwassenen leeftijdsspecifieke begeleiding komt.'

AYA-zorg in OLVG

Jaarlijks krijgen gemiddeld 100 AYA’s in OLVG een kankerdiagnose. Het Oncologisch centrum van OLVG gaat aan hen de AYA-basiszorg verlenen, naast de reguliere oncologische zorg. Het AYA-team van OLVG heeft regelmatig overleg met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de psycholoog, seksuoloog, fertiliteitarts, sportarts, kinderpsycholoog met als specialisatie kanker in het gezin en het Ingeborg Douwes centrum. 

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van OLVG werkt samen met het Antoni van Leeuwenhoek en het AmsterdamUMC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is.
Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: ‘Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet."

 

aya

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum