Wetenschap

Actueel wetenschappelijk onderzoek Orthopedie

Op dit moment lopen er bij de afdeling Orthopedie van OLVG verschillende medisch-wetenschappelijke onderzoeken. U vindt hier algemene onderzoeken en ingedeeld op gewricht.

Algemeen
Elleboog
Enkel
Hand en pols
Heup
Knie
Schouder
Wervelkolom

Algemeen

HME-MO

Onderzoek naar de resultaten van onderarmchirurgie bij patiënten met HME-MO.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Evalueert het effect van operatie aan de onderarm op pijnklachten, stand en functie bij patiënten met HME-MO.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  S.J. Ham, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  M. Flipsen, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek hebben wij geen nieuwe patiënten meer nodig.

EXT1 en EXT2 genmutaties HME-MO

Onderzoek naar EXT1 en EXT2 genmutaties bij patiënten met HME-MO.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bepaalt de variatie in EXT1 en EXT2 genmutaties onder patiënten met HME-MO.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  S.J. Ham, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  M. Flipsen, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

LEAK

Onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage na primaire heup of knie artroplastiek.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Vergelijkt vroege spoeling met afwachtend beleid bij patienten met aanhoudende wondlekkage na plaatsing van een heup- of knieprothese.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  R.L.M. Janssens, PA
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek: LEAK

Elleboog

RAMBO

Onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Vergelijkt bij specifieke elleboogfracturen welke behandeling het beste is: een operatie of een drukverband met mitella.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  M.P.J. van den Bekerom, MD
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek zoeken wij geen patiënten meer.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek: Rambo

Enkel

RODEO

Onderzoek naar het wel of niet routinematig verwijderen van de stelschroef bij een acuut syndesmose letsel.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek bepaalt of het voor de functionele uitkomst uitmaakt of een stelschroef wel of niet routinematig wordt verwijderd.. 
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  M.P.J. van den Bekerom, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  M.F.N. Birnie, MD
 • Wie werken er aan dit onderzoek mee? 
  Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland. 
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek benaderen we nog patiënten.
 • Meer informatie? 
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek: Rodeotrial

Hand en pols

DART

Operatieve versus niet-operatieve behandeling van specifieke polsbreuken bij oudere patienten.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Vergelijkt bij specifieke polsfracturen welke behandeling het beste is: een operatie of een gispbehandeling.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  C.A. Selles, MD
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit met meerdere Nederlandse ziekenhuizen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie?
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek:
  Dartstudie

VIPAR

Operatieve versus niet operatieve behandeling van polsbreuken.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Deze studie vergelijkt bij specifieke polsfracturen welke behandeling het beste is: een operatie of een gipsbehandeling
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  M. Mulders (AMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  We voeren dit onderzoek uit met meerdere Nederlandse ziekenhuizen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek worden nog patiënten benaderd.
 • Waar vind ik meer informatie?
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek:
  Viparstudie

DIRECT

Onderzoek naar de functionele uitkomsten van patienten die minimaal 1 jaar geleden met een operatie of gips behandeld zijn aan een polsfractuur.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Deze studie vergelijkt polsfunctie tussen patienten die met gips of operatie zijn behandeld. Bepaalt ook welke karakteristieken van patient en fractuur samenhangen met behandelkeuze en uitkomst.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  C.A. Selles, MD
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  We voeren dit onderzoek uit met meerdere Nederlandse ziekenhuizen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek worden nog patiënten benaderd.

 Heup

CUSTOM

Onderzoek naar de invloed van de steel van de heupprothese op het functioneren.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt 2 verschillende heupprothese stelen: de Zweymuller (rechte steel) en de CFP (gebogen steel).
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  L.W.A.H. van Beers, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek zoeken wij geen patiënten meer.

RSA

Onderzoek naar de verankering in het bot van 2 verschillende heupcups bij een totale heupprothese.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt een heupcup met een polyethyleen (plastic) inzetstuk met een ceramiek inzetstuk. De verankering in het bot wordt gemeten door tot 5 jaar na de operatie een speciale röntgenfoto te maken (Röntgen Stereofotogrammetrische Analyse).
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  A.D. Klaassen, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met het LUMC.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek zoeken wij geen patiënten meer.

HEALTH - II

Onderzoek naar de uitkomsten van de plaatsing van een gedeeltelijke prothese (alleen kop) of een totale heup prothese (kop en kom) bij een heupbreuk.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert 2 behandelmethoden na een heupbreuk; namelijk een behandeling waarbij de totale heup wordt vervangen en een behandeling waarbij de heup gedeeltelijk wordt vervangen. 
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  A.D. Klaassen, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in binnen- en buitenland. 
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek zoeken wij geen patiënten meer.

APOLLO-trial

Onderzoek naar operatieve benadering bij een gebroken heup 
 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Dit onderzoek vergelijkt de posterolaterale (achterwaartse) en de direct laterale (zijwaartse) benadering van een kophalsprothese na een gebroken heup.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)?
  R.W. Poolman, MD, PhD
  Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  M.C.J.M. Tol, MD
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  We voeren dit onderzoek uit met meerdere Nederlandse ziekenhuizen.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie?
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek: Apollotrial

 Knie

Escape

Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van chirurgie versus fysiotherapie bij een meniscusscheur.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt de reguliere manier van behandelen (operatie) met fysiotherapie  bij patienten tussen de 45 en 70 jaar oud met een meniscusscheur.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD / V.A. van de Graaf, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  J. Noorduyn, MSc
 • Wie werken er aan dit onderzoek mee? 
  Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Nee, voor dit onderzoek benaderen we geen patiënten meer.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek: Kniestudie

DIMENSIE

Onderzoek naar de diagnostiek van de meniscusscheur.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek bepaalt de diagnostische waarde van meniscus provocatietesten en prognostische factoren voor een meniscusscheur bij patienten met knieklachten tussen de 45 en 70 jaar oud.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  E.L.A.R. Mutsearts, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  J. Noorduyn, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Nee, voor dit onderzoek zoeken we geen patiënten meer.

STARR-trial

A Study of Traumatic meniscal tears: Arthroscopic Resection vs Rehabilitation.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Vergelijkt een partiele meniscectomie met fysiotherapie bij patienten tussen de 18 en 45 jaar oud met een traumatische meniscusscheur. 
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  S.M. Eijgenraam, MD / J. Noorduyn, MSc
 • Wie werken er aan dit onderzoek mee? 
  Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland. 
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek benaderen we nog patiënten.
 • Meer informatie? 
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek: Starr-trial

Schouder

BITE

Onderzoek naar de behandeling van bicepspeeslijden bij rotatorcuff scheuren.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt 2 operatiemethoden voor de behandeling van de bicepspees bij rotatorcuff scheuren in de schouder.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  A.D. Klaassen, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

AQUALIS

Onderzoek naar de effectiviteit van resurfacing schouderprothese.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert de middellange- en langetermijnresultaten van operaties met de Aequalis® Resurfacing Head schouderprothese.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in binnen- en buitenland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek hebben wij geen nieuwe patiënten meer nodig.

HUMMER

Onderzoek naar de effectiviteit van chirurgie versus fysiotherapie bij bovenarmfracturen.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt de reguliere manier van behandelen (operatie) met fysiotherapie.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Wie werken er aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in binnen- en buitenland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Bekijk de website van Erasmus MC

3DkinLDT

Onderzoek naar 3D kinematica na latissimus dorsi transfer.
 • Waar gaat dit onderzoek over?  
  Onderzoek naar bewegingspatronen en spieractiviteit bij mensen bij wie > 1 jaar geleden een latissimus dorsi transfer is uitgevoerd.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  A. Weening, MD
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

LOCUS

Onderzoek naar de lange termijn effectiviteit van een rotator cuff operatie.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert de functie en de tevredenheid bij patienten 8 tot 12 jaar na rotator cuff operatie.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Nee, voor dit onderzoek benaderen wij geen patiënten meer.

 Wervelkolom

Axa

Onderzoek naar de effectiviteit van Attrax Putty versus eigen bot bij een spondylodese operatie.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt de reguliere maner van behandelen (eigen, autoloog bottransplaat) met het gebruik van Attrax Putty (medisch geneesmiddel).
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  We voeren dit onderzoek uit in meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek benaderen wij geen patiënten meer.

BASIS

Onderzoek naar de klinische langetermijnresultaten van een brace of chirurgische behandeling van patienten met idiopathische scoliose.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert de klinische langetermijnuitkomsten (> 15 jaar) van patiënten met idiopathische scoliose behandeld met brace of chirurgie.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  J. Heemskerk, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten. 

BRACE

Onderzoek naar het effect van brace gewenningsprotocollen op het dragen van de Boston brace bij patienten met idiopathische scoliose.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt klinische gewenningsperiode met poliklinische gewenningsperiode op het dragen van de Boston brace bij patienten met idiopathische scoliose.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)?
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  J. Heemskerk, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Dit onderzoek voeren wij uit in samenwerking met het Erasmus MC, Flevoziekenhuis en LUMC.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

EOS-BRACE

Onderzoek naar spinale groei bij patienten met juveniele scoliose behandeld met brace.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert of een brace de lengtegroei van de wervelkolom beïnvloedt bij kinderen met juveniele scoliose.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  J. Heemskerk, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek benaderen wij geen patiënten meer.

CAD-CAM

Onderzoek naar de ontwikkeling van een algoritme op basis van het huidige Boston brace concept voor de correctie van de scoliose in toekomstige CAD-CAM braces.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek heeft als doel een brace te ontwikkelen door middel van 3D-technologie. Met deze technologie willen een brace ontwerpen met een beter draagcomfort dan de huidige Boston brace.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  J. Heemskerk, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek zoeken wij geen patiënten meer.

ScoliScreen

Screening op scoliose: bij welke mate van uiterlijke kenmerken herkennen ouders een rugafwijking.
 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Er wordt onderzocht bij welke mate van verkromming ouders een scoliose herkennen.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  J. Heemskerk, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

PECTUS

Onderzoek naar het effect van bracebehandeling op kwaliteit van leven en lichaamsbeeld bij patienten met pectus carinatum.
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit evalueert het effect van bracebehandeling op kwaliteit van leven en lichaamsbeeld bij patienten met pectus carinatum.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  J. Heemskerk, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

Onderzoek naar kwaliteit van leven na spondylodiscitis behandeling

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert hoe het nu met patiënten gaat die eerder zijn behandeld voor Spondylodiscitis.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  N. Stoop
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek zoeken wij geen patiënten meer.

Meer informatie

Researchbureau Orthopedie
Naar de afdeling Orthopedie