home

LEAK : English follows dutch

Onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage na primaire heup of knie artroplastiek.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Vergelijkt vroege spoeling met afwachtend beleid bij patienten met aanhoudende wondlekkage na plaatsing van een heup- of knieprothese.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  R.L.M. Janssens, PA
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op de volgende website vindt u informatie over het onderzoek: LEAK

Examination of the most effective treatment of wound leakage after primary hip or knee arthroplasty

 • This study 
  compares early irragation to a wait-and-see approach in patients with continued wound leakage after total hip or knee arthroplasty.
 • Principal investigator
  R.W. Poolman, MD, PhD
 • Contact Joint Research
  R.L.M. Janssens, PA
 • This study is in collaboration with 
  Multiple hospitals in the Netherlands.
 • For this study 
  Inclusion is still ongoing.
 • More information
  Visit the website