home

REDEP

Onderzoek naar dislocatie en de kosteneffectiviteit van 2 verschillende heupprotheses

Waar gaat dit onderzoek over?

Hoewel het plaatsen van een totale heupprothese over het algemeen een succesvolle ingreep is, bestaat er de kans dat de heup ná de operatie uit de kom gaat. Naast het feit dat dit veel pijnklachten geeft én de heup terug geplaatst moet worden, brengt dit zorgkosten met zich mee. Naast de standaard heupprothese, bestaat er al langere tijd een ‘dual mobility’ prothese. Deze prothese heeft een extra beweegbaar laagje die moet voorkomen dat de heup uit de kom gaat. Deze prothese wordt al gebruikt bij patiënten met een verhoogd risico op het uit de kom gaan van de prothese. Binnen dit onderzoek kijken we of deze prothese de kans op het uit de kom gaan nog verder verkleind bij patiënten met een klein risico op het uit de kom gaan.

Wat wordt er verwacht van patiënten?

Patiënten van 70 jaar of ouder met een klein risico op het uit de kom gaan van de prothese mogen mee doen aan dit onderzoek. Er vindt een loting plaats tussen de standaard prothese en de ‘dual mobility’ prothese. Hierdoor ontstaan er op een eerlijke manier 2 groepen die met elkaar vergeleken kunnen worden. Patiënten vullen voorafgaande aan de operatie een vragenlijst in. Dit kan zowel digitaal als op papier. Ook ontvangen patiënten op 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar na de operatie een vragenlijst. Een extra bezoek aan het ziekenhuis is niet nodig.

Zijn er andere ziekenhuizen die deelnemen?

Ja, dit onderzoek is een grootschalig internationaal onderzoek. Verschillende ziekenhuizen in Nederland, Spanje en Zweden nemen deel. Inmiddels nadert het einde van de inclusiefase. Er zullen dus geen nieuwe ziekenhuizen meer toegelaten worden voor deelname.

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, de orthopeed bepaald of patiënten in aanmerking komen om deel te nemen aan het onderzoek op het moment dat patiënten op de wachtlijst worden geplaatst voor een nieuwe heup. De onderzoeker neemt in dat geval contact op met de patiënt.

Wie werken er aan dit onderzoek?

Binnen OLVG zijn de contactpersonen voor dit onderzoek E. Scheijbeler en O. Hoonhout. Contact opnemen kan ook via redep@olvg.nl