Schildklierkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van schildkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

Schildklierkanker is een vrij zeldzame soort kanker. Er zijn verschillende vormen van schildklierkanker waarvan de meeste goed te behandelen zijn.

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor de behandeling van het schildkliercarcinoom werken we samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en AMC.

De schildklier

De schildklier bevindt zich voor in de hals. Deze klier maakt hormonen aan die ervoor zorgen dat allerlei functies in het lichaam in een goed tempo verlopen. Bijvoorbeeld de stofwisseling, de opslag van vetten en de werking van spieren, zoals het hart. Om deze hormonen aan te kunnen maken heeft de schildklier jodium nodig.

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Schildklierkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Mogelijke klachten of symptomen bij schildklierkanker:

  • Een plaatselijke verdikking (knobbel) in de schildklier, waardoor het soms lijkt alsof iemand alsmaar iets weg moet slikken
  • Onverklaarbare heesheid
  • Benauwdheid door vernauwing van de luchtweg
  • Zwelling in de lymfeklieren in de hals

Stap 2: Afspraak

Afspraak bij de polikliniek

U kunt voor een afspraak worden verwezen naar de polikliniek:

Stap 3: Onderzoek

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Het behandelvoorstel wordt onder meer gebaseerd op het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, en de algehele lichamelijke conditie.

De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

Nuttige sites

Stap 5: Behandeling

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad vinden er ook onderzoeken plaats. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij:

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Contact

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

Voor patiënten met schildklierkanker is de verpleegkundig specialist de casemanager. U kunt bij uw casemanager terecht met vragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologische Zorg van OLVG. Laatst gewijzigd: 22 maart 2021