Home

Ondersteunende en palliatieve zorgu bent bij ons in goede handen

Ondersteunende en palliatieve zorg | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 83 01

Locatie Oost

020 599 22 92

Naar MijnOLVG

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker, hartfalen en COPD krijgt vroeg of laat te horen dat ze niet meer zullen genezen. Als genezing niet meer mogelijk is, richt de medische zorg zich op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van de klachten. 

Ook als u niet meer beter wordt, blijft u onder controle bij uw specialist. Er wordt bijgehouden hoe uw ziekte zich ontwikkelt en welke klachten u heeft. Voor bepaalde klachten kan uw arts u een palliatieve behandeling aanbieden. In deze fase wordt ook uw huisarts betrokken bij de behandeling en begeleiding.

Het palliatief team van OLVG biedt u en uw naasten ondersteuning. Daarnaast geeft het team advies aan het medisch en verpleegkundig behandelteam over het verminderen van lichamelijke en psychosociale klachten en over zingevingvragen. 
Het team bestaat uit een verpleegkundig consulent palliatieve zorg, internist/oncoloog, een longarts en een anesthesioloog. Een aantal specialisten heeft een opleiding gevolgd tot palliatief arts. Daarnaast zijn er een psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist, apotheker, hospice arts en een huisarts aan dit team verbonden. Zij denken mee en leveren ook zorg vanuit dit team. Zo nodig kunnen nog andere zorgverleners worden ingeschakeld zoals een fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Het team werkt samen met de huisarts en thuiszorg. 

 

Ervaringsverhaal

3 februari 2018

over psychologische zorg bij kankerkanker raakt een heel gezin

Je hebt een gezin met jonge kinderen en een rijk, gevuld leven. En dan krijg je nieuws dat de grond onder je voeten vandaan trekt. Je hebt kanker en wordt niet meer beter. Een horrorscenario dat je niemand toewenst, maar voor sommige van mijn patiënten realiteit is. 

Lees verder