home

Zorg na uw verblijf in OLVG : wat u zelf regelt en wat het Transferpunt regelt

Als u na uw verblijf in OLVG nog zorg nodig heeft, bespreekt de transferverpleegkundige de mogelijkheden met u. De transferverpleegkundige helpt bij het aanvragen van zorg. Het is belangrijk om uw zorg op tijd te regelen. Bijvoorbeeld thuiszorg of revalidatie. U of uw naasten kunnen van tevoren zelf hulpmiddelen of ondersteuning aanvragen.

Dit moet u zelf regelen

U kunt voor of tijdens uw verblijf in OLVG ook al zaken regelen. Dit doet u zelf of met hulp van uw naasten. De hulp kan bijvoorbeeld zijn:

 • Tijdelijk hulpmiddel, bijvoorbeeld een rolstoel.
 • Persoons-alarm: in geval van nood kunt u thuis alarm slaan.
 • Huishoudelijke hulp of begeleiding via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente.
 • Maaltijd aan huis. U kunt ook zelf van tevoren maaltijden invriezen.
 • Aanmelden bij een zorghotel.
 • Aanmelden bij een buurtteam van uw gemeente.

Vervoer naar huis, zorginstelling of zorghotel

Zelf autorijden of reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Vraag of iemand u ophaalt. Of regel een taxi of een rolstoeltaxi om u op te halen.

Transferpunt

Een transferverpleegkundige van het Transferpunt helpt u met het regelen van zorg na uw verblijf in OLVG. De transferverpleegkundige besluit welke zorg u nodig heeft en regelt verzorging, verpleging en hulpmiddelen. Zo krijgt u ook na uw verblijf in OLVG de zorg die u nodig heeft.

Dit regelt de transferverpleegkundige

Voordat u met ontslag gaat, bespreekt de transferverpleegkundige met u welke hulp u nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld:  

 • Ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging.
 • Verpleegkundige zorg.
 • Revalidatiezorg in een verpleeghuis.
 • Tijdelijk verblijf in een verpleeghuis om te herstellen.
 • Zorg in de laatste levensfase. Dit heet palliatieve zorg.

Kosten

Vraag uw zorgverzekeraar naar vergoeding van de kosten. Als u zorg krijgt via de Wet Langdurige Zorg dan betaalt u een eigen bijdrage.

WMO of Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Als u een aanvraag doet, onderzoekt de gemeente eerst wat u zelf nog kan en welke ondersteuning u nodig heeft. En of uw naasten u kunnen helpen. Het onderzoek gebeurt samen met u en uw naasten. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten. De ondersteuning is gratis. 

Houd er rekening mee dat het onderzoek 6 weken kan duren.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Transferpunt OLVG, locatie Oost
020 599 33 90 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
transferverplegingoost@olvg.nl

Transferpunt OLVG, locatie West
020 510 83 47 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
transferverplegingwest@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Interne Geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: