home

Tijdelijke zorg in een verpleeghuis na uw verblijf in OLVG : aanvraag door Transferpunt

Soms heeft u na uw verblijf in OLVG nog tijdelijk zorg of verpleging nodig. Als dit thuis niet te regelen is, gaat u tijdelijk in een verpleeghuis wonen. Dit heet tijdelijke zorg. Het Transferpunt vraagt de tijdelijke zorg voor u aan.

Over tijdelijke zorg in een verpleeghuis

Als er geen medische zorg meer nodig is, is het niet nodig om in het ziekenhuis te blijven.
Als het nodig is, gaat u tijdelijk in een verpleeghuis wonen. Bijvoorbeeld als u door uw persoonlijke situatie extra zorg of verzorging nodig heeft en deze hulp thuis niet te regelen is.
De transferverpleegkundige vraagt deze zorg aan in overleg met u en eventueel met uw contactpersoon.

  • De transferverpleegkundige zorgt voor de indicatie en aanvraag voor tijdelijke zorg in een verpleeghuis.
  • De transferverpleegkundige zorgt voor de indicatie en aanvraag als er Geriatrische Revalidatie nodig is. Dit heet GRZ. De transferverpleegkundige regelt de indicatie via de specialist ouderengeneeskunde.

De tijdelijke zorg in een verpleeghuis of revalidatiecentrum heet ook wel kortdurende zorg. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Laagcomplexe zorg. Dat is logeren om aan te sterken.
  2. Hoog complexe zorg. Deze zorg is als er sprake is van meerdere aandoeningen of voor palliatieve zorg.
  3. Geriatrische Revalidatie Zorg of GRZ is revalidatie met fysiotherapie en ergotherapie.

Het doel van kortdurende opname is dat u daarna weer zelfstandig thuis kunt wonen.

De zorgverzekering vergoedt deze zorg. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Wachten op uw verblijf in een verpleeghuis of revalidatiecentrum

Als u geen medisch zorg meer nodig heeft, gaat u tijdelijk naar een verpleeghuis of een revalidatiecentrum van uw keuze. Als er een wachtlijst is, zoekt de transferverpleegkundige dan een andere plek voor u.

OLVG heeft geen invloed op het aanbod van de zorgaanbieders. Soms lukt het niet om binnen de regio van uw voorkeur een passende plek te vinden. Dan zoekt de transferverpleegkundige een passende plek buiten de regio.

Passende plek

Omdat het ziekenhuis niet de juiste zorg kan bieden, is het noodzakelijk om een passende plek te accepteren. Ook als deze plek niet de plek is van uw voorkeur.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Transferpunt OLVG, locatie Oost
020 599 33 90 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
transferverplegingoost@olvg.nl

Transferpunt OLVG, locatie West
020 510 83 47 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
transferverplegingwest@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Interne Geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: