home

Langdurige zorg in een zorginstelling of verpleeghuis na uw verblijf in OLVG

Soms heeft u na uw verblijf in OLVG veel hulp en ondersteuning nodig bij uw dagelijkse activiteiten. Dit is geen medische zorg. Als deze hulp en ondersteuning thuis niet te regelen is, kunt u in een zorginstelling wonen. Dit heet langdurige zorg. Het Transferpunt vraagt langdurige zorg in een zorginstelling voor u aan.

Over langdurige zorg in een zorginstelling

Als er geen medische zorg meer nodig is, is het niet nodig om in een ziekenhuis te blijven. Door uw persoonlijke situatie heeft u thuis veel hulp en ondersteuning nodig. Als deze hulp  thuis niet te regelen is, kunt u een zorginstelling gaan wonen. Een zorginstelling is bijvoorbeeld een verpleeghuis.

Als u naar een zorginstelling gaat, regelt de transferverpleegkundige de aanvraag in overleg met u.

Wet langdurige zorg of Wlz

Langdurig verblijf in een zorginstelling valt onder de Wet langdurige zorg. De wet is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben.

Als u langdurige zorg nodig heeft, meldt de transferverpleegkundige u aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg of CIZ.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Na een aanvraag onderzoekt het CIZ of iemand zorg uit de Wlz kan krijgen.

Als CIZ meer informatie nodig heeft, krijgt u een afspraak in het ziekenhuis. U hoort via OLVG wanneer en hoe laat de afspraak is. Soms neemt CIZ contact op met uw behandelend arts.

Wlz-indicatie

Het CIZ heeft 2 werkdagen nodig om uw situatie te beoordelen. Als CIZ akkoord is met de aanvraag krijgt u een Wlz-indicatie. De Wlz-indicatie heeft te maken met uw ziekte en uw klachten zoals:

  • lichamelijke ziekte
  • psychogeriatrische aandoening zoals dementie
  • verstandelijke beperking
  • lichamelijke beperking
  • zintuiglijke beperking bijvoorbeeld blindheid, slechtziendheid, doofheid of slechthorendheid
  • psychische ziekte

Wachten op uw verblijf in een zorginstelling

Als u geen medisch zorg meer nodig heeft, gaat u naar een zorginstelling van uw keuze. Als er een wachtlijst is, zoekt de transferverpleegkundige een tijdelijke plek voor u. Een tijdelijke plek heet een overbruggingsplek.

OLVG heeft geen invloed op het aanbod van de zorgaanbieders. Soms lukt het niet om binnen de regio van uw voorkeur een passende overbruggingsplek te vinden. Dan zoekt de  transferverpleegkundige een passende overbruggingsplek buiten de regio. Het is niet mogelijk om zelf een overbruggingsplek te kiezen.

Verkeerd bed

Als er niet meteen een overbruggingsplek is, moet u soms met een Wlz-indicatie in het ziekenhuis blijven. U verblijf in het ziekenhuis totdat er overbruggingsplek voor u is. Het ziekenhuis kan niet de juiste zorg bieden. Daarom heet deze tijdelijke plek in het ziekenhuis ook wel een verkeerd bed. Als u gebruik maakt van een verkeerd bed, betaalt u een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage vervalt als u weer een medische behandeling nodig heeft.

Kosten

Als u zorg krijgt via de Wet Langdurige Zorg dan betaalt u een eigen bijdrage. U gaat de eigen bijdrage betalen als de Wlz-indicatie is afgegeven.

Op de website van het Centraal Administratie Kantoor of CAK staat meer informatie. U kunt ook gratis bellen met het CAK.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Transferpunt OLVG, locatie Oost
020 599 33 90 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
transferverplegingoost@olvg.nl

Transferpunt OLVG, locatie West
020 510 83 47 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
transferverplegingwest@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Interne Geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: