home

Pulmonale hypertensie : u kunt hiervoor terecht bij Longgeneeskunde

Pulmonale hypertensie, ook wel CTEPH, is een bijzondere vorm van verhoogde bloeddruk in de longslagaders. Pulmonale hypertensie is een chronische ziekte en behoort tot de vasculaire longziektes. Dit zijn longziektes die worden veroorzaakt door afwijkingen in de bloedvaten van de longen.

CTEPH staat voor chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie. Het is een levensbedreigende vorm van pulmonale hypertensie, die gelukkig vaak met een operatie goed behandeld kan worden. Het is belangrijk om de ziekte zo vroeg mogelijk te herkennen. Een operatie heeft dan meer kans op genezing.

De longartsen in het OLVG zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van CTEPH. Hierbij werken ze samen met artsen in het AMC en het VUmc (CTEPH-team Amsterdam).

Hoe ontstaat het?

Pulmonale hypertensie kent vele oorzaken en kan ook ontstaan als gevolg van een longembolie. Bij een longembolie is er een bloedprop (stolsel) vastgelopen in een of meer bloedvaten (slagaders) van de long. Bijna alle mensen die een longembolie hebben, herstellen weer volledig. 1 tot 4% van de patiënten geneest niet of niet helemaal, doordat het lichaam de bloedstolsels niet goed zelf op kan ruimen. Als deze stolsels na langere tijd meerdere vaten afsluiten, kan dit tot klachten leiden. Het bloed kan dan minder goed door de longen wegstromen. Hierdoor stijgt de bloeddruk in de longslagaders. Dan ontstaat de CTEPH.

Klachten

Klachten die kunnen wijzen op pulmonale hypertensie en CTEPH: geleidelijk toenemende klachten van

  • kortademigheid bij inspanning
  • ernstige moeheid
  • vochtophoping in de enkels (oedeem)
  • duizeligheid
  • flauwvallen of neiging tot flauwvallen
  • zuurstofgebrek in de hartspier (angina pectoris).

Zeker als de klachten ontstaan na een doorgemaakte longembolie moet aan de diagnose CTEPH worden gedacht.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: