home

CTEPH : een vorm van pulmonale hypertensie

U heeft 1 of meer longembolieën. Dit zijn propjes in de bloedvaten van uw longen. Hierdoor stijgt de bloeddruk in uw longen. Dit heet pulmonale hypertensie. CTEPH is een levensbedreigende vorm van pulmonale hypertensie. Bij CTEPH is vaak een operatie noodzakelijk.

Over CTEPH

Pulmonale hypertensie betekent een te hoge bloeddruk in de longen. CTEPH is een levensbedreigende vorm van pulmonale hypertensie.
CTEPH staat voor Chronische Trombo-Embolische Pulmonale Hypertensie. Het is een longziekte die ontstaat door veranderingen in de bloedvaten van de longen. Het bloed kan dan minder goed stromen waardoor de bloeddruk in de longen stijgt.

De longartsen in OLVG werken samen met artsen in het Amsterdam UMC. Samen vormen zij het Expertisecentrum voor Pulmonale Hypertensie.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te starten met de behandeling. Zonder behandeling van CTEPH kan de patiënt overlijden.

Oorzaken van CTEPH

Pulmonale hypertensie kan veel oorzaken hebben. Als pulmonale hypertensie ontstaat door een longembolie, kan CTEPH ontstaan.
Een longembolie is een propje bloed in een bloedvat. Het bloed kan door het propje niet goed stromen in het bloedvat. Meestal ruimt het lichaam deze propjes zelf op.
Als dat niet gebeurt, kunnen de propjes meerdere bloedvaten gaan afsluiten. Het bloed kan dan steeds minder goed stromen. De bloeddruk in de longen wordt dan steeds hoger.
Dan ontstaat CTEPH. 

Klachten bij CTEPH

Omdat de klachten in het begin vaak en onduidelijk kunnen zijn, is het soms moeilijk om CTEPH te herkennen. Bij CTEPH worden deze klachten steeds erger.
Klachten van CTEPH zijn:

  • U bent benauwd, vooral bij bewegen.
  • U bent erg moe.
  • U krijgt dikke enkels, hier komt steeds meer vocht in te zitten. Dit heet oedeem.
  • U voelt zich snel duizelig.
  • U voelt vaak flauw of heeft het gevoel dat u flauw gaat vallen.
  • U voelt pijn op uw borst.

Onderzoek bij CTEPH

Om te weten of u CTEPH heeft, is onderzoek nodig.  

  • Longperfusie-scintigrafie. Dit onderzoek heet ook wel longscan. Een longscan is een afbeelding van uw long via een licht radioactieve stof. U krijgt de radioactieve stof via een injectie in een ader. De radioactieve vloeistof veroorzaakt geen schade aan uw gezondheid of omgeving.

Als uw arts bij het onderzoek ziet dat er propjes in de bloedvaten zitten, moet nog extra onderzoek gedaan worden. Dit kan zijn:

  • Pulmonalis-angiografie. De vaten worden met behulp van contrastmiddel zichtbaar. Ook de bloeddruk in de longslagaders kan worden gemeten.
  • CT-scan van de longen. Een CT-scan maakt in 1 keer foto’s van alle kanten van de binnenkant van de longen. Dit gebeurt met röntgenstralen.

Behandeling bij CTEPH

Welke behandeling u krijgt, heeft te maken met uw persoonlijke omstandigheden. Uw arts bespreekt de behandeling met u. Onderstaande behandelingen zijn mogelijk:

Operatie

Veel patiënten kunnen worden behandeld met een operatie. Deze operatie gebeurt in het Amsterdam UMC, locatie AMC. De controles na de operatie zijn weer in OLVG.
De meeste patiënten zijn genezen van CTEPH als de operatie lukt.
Meer informatie over de operatie is te lezen op de website van het Amsterdam UMC.

Medicijnen

Als een operatie niet mogelijk is, blijven uw bloedvaten veranderen door de hoge bloeddruk. De klachten nemen dan toe. U krijgt dan vaak medicijnen. Medicijnen kunnen zorgen dat de ziekte minder snel erger wordt.

Transplantatie

Als een operatie niet mogelijk is en medicijnen niet voldoende helpen, is een transplantatie van 1 of 2 longen mogelijk.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: