Hartrevalidatie

(020) 599 30 13

hartrevalidatie@olvg.nl

ma t/m vrij: 8.30 - 16.00 uur

Oosterpark,  A8

Fietstest

Uw afspraak bij Hartrevalidatie »

Een afspraak bij Hartrevalidatie verloopt via uw cardioloog. Na uw aanmelding bij Hartrevalidatie heeft u meerdere gesprekken in het OLVG.

Revalidatieprogramma

Het revalidatieprogramma

Het revalidatieprogramma bij de afdeling Hartrevalidatie is als volgt ingedeeld.

  • Voorlichtingsbijeenkomsten: informatie over risicofactoren, gezonde voeding en maatschappelijke en emotionele aspecten.
  • Bewegingsprogramma: trainingsprogramma om uw conditie op te bouwen.
  • Ontspanningsprogramma: informatie om tot ontspanning te komen.
  • Leefstijlprogramma: het ontwikkelen van een gezonde leefwijze.
Ons team

Multidisciplinair team

Ons team Hartrevalidatie werkt nauw samen om u de beste zorg te verlenen:

  • Cardiologen
  • Fysiotherapeuten
  • Psychologen
  • Diëtisten
  • Hartfalenconsulenten

Nazorg na openhartoperatie: 'Ik vond het zo lief zoals hij me geruststelde'

Het ging allemaal razendsnel. Een week na de openhartoperatie was mevrouw Maréchal al weer thuis. En toen kwam de angst. Gelukkig kon ze altijd bellen of mailen als ze vragen had.

Kijk mee bij... oefenzaal Fysiotherapie

Mensen die langere tijd in bed liggen, verliezen snel kracht en functie. Juist als je langdurig in het ziekenhuis verblijft, is het belangrijk vroegtijdig te beginnen met trainen.