Versneld herstel na een operatie met ERAS

In de zorg voor patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan is in de afgelopen jaren veel verbeterd. Deze verbeteringen zijn gebundeld in het kwaliteitsprogramma genaamd ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), gericht op versneld herstel na een operatie.

ERAS begint al ruim voor de operatie, door patiënten goede voorlichting te geven over de opname, ze in een betere conditie te krijgen, en te laten stoppen met roken en alcoholgebruik. De ingreep vindt minimaal invasief (via kijkoperatietechniek) plaats en patiënten worden gestimuleerd om na de operatie zo snel mogelijk weer in beweging te komen.

Sleutelelementen van ERAS in OLVG zijn:

 • Het geven van goede preoperatieve voorlichting
  Stoppen met roken en alcohol. Conditie verbeteren.
 • Toepassing van minimaal invasieve chirurgie
  Hoe minder weefselschade , hoe sneller het herstel.
 • Een optimale anesthesie en pijnbestrijding.
  Hierbij wordt niet alleen de pijn effectief bestreden, maar worden ook de nadelige effecten van de pijnbestrijding (op maag- en darmwerking) geminimaliseerd.
 • Een zo kort mogelijke periode van bedrust
  Beperkt het verlies van spierkracht.
 • Een zo kort mogelijke periode van voedselonthouding
  Gewichtsverlies (en daarmee verlies van spiermassa en spierkracht) wordt tegengegaan en de darmen worden gestimuleerd om weer op gang te komen.

In OLVG worden sinds 1 maart 2021 vrijwel alle patiënten die een darm- of leveroperatie ondergaan volgens het ERAS-principe behandeld. Uiteindelijk leidt sneller herstel tot minder complicaties en kunnen patiënten eerder naar huis.

Betrokken afdelingen

Anesthesiologie

Chirurgie