Aandoeningen & behandelingen

Resistente bacterieu kunt hiervoor terecht bij Infectiepreventie

Resistente bacteriën, ofwel BRMO’s (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) zijn bacteriën die veel mensen gewoon bij zich dragen, zonder dat ze daar ziek van worden. Bijvoorbeeld MRSA of ESBL-producerende bacteriën. Soms veroorzaken BRMO’s een infectie en is een behandeling met antibiotica nodig.

Behandeling bij een infectie

Soms veroorzaken BRMO’s een infectie en is een behandeling met antibiotica nodig. BRMO’s zijn echter ongevoelig voor een aantal van veelgebruikte antibiotica. Daardoor zijn er andere antibiotica nodig om de infecties te behandelen.

Omdat de mogelijkheden voor behandeling hierdoor beperkter zijn, doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat BRMO’s zich in het ziekenhuis verspreiden. Daarom worden maatregelen genomen die erop gericht zijn deze bacteriën op te sporen en verspreiding te voorkomen. Een van de maatregelen is dat bij patiënten die meer risico hebben een BRMO bij zich te dragen, kweken worden afgenomen. Deze ‘risicopatiënten’ worden ook in isolatie verpleegd totdat de kweekuitslag bekend is.

Wanneer heeft u een verhoogde kans om BRMO/MRSA drager te zijn?

  • u bent in de afgelopen twee maanden opgenomen geweest of hebt een behandeling ondergaan in een buitenlandse zorginstelling.
  • u bent de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een Nederlandse zorginstelling met een BRMO/MRSA epidemie.
  • u komt beroepsmatig in contact met  levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis).
  • u woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
  • u verbleef de afgelopen twee maanden in een asielzoekerscentrum of vluchtelingenopvang.

Wat kunt u zelf doen?

Zorginfecties komen in alle ziekenhuizen voor en worden meestal veroorzaakt door bacteriën of virussen die de patiënt zelf bij zich draagt of die door anderen aan u worden overgedragen, bijvoorbeeld door handcontact of via de lucht. U kunt zélf ook een bijdrage leveren aan een veilig verblijf in OLVG door uw handen te wassen met water en zeep:

  • voor het eten en drinken
  • na toiletbezoek
  • na het gebruik van po of urinaal

Als u moet hoesten of niezen gebruik hierbij dan een tissue en gooi deze na gebruik weg. Hoest of nies niet in uw hand, gebruik eventueel elleboog of mouw. Was hierna de handen.

 

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Infectiepreventie van OLVG. Laatst gewijzigd: 26 augustus 2020