Over OLVG

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid van de raad van bestuur.
Onder de taak van de raad van toezicht vallen verder het goedkeuren van de jaarrekening en het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de raad als klankbord voor de raad van bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke strategische vraagstukken.

Samenstelling raad van toezicht 

De samenstelling van de raad van toezicht van de Stichting OLVG is als volgt:

De heer Prof. dr. J.A.M. Kremer, voorzitter

 • voorzitter Commissie Benoeming, Beloning en Beoordeling
 • lid commissie Kwaliteit, Mens en Verbetering
Hoofdfunctie:
 • gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte innovatie bij het Radboudumc
Relevante (neven-)functies:
 • voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut
 • lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
 • lid van de raad van commissarissen van Ksyos
 • adviseur bij Strategy&

De heer J.J.B.M. Spee, vicevoorzitter

 • voorzitter Auditcommissie
 • lid commissie Benoeming, Beloning en Beoordeling 
Hoofdfunctie:
 • voorzitter Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
Relevante (neven-)functies:
 • voorzitter raad van toezicht Unicef Nederland
 • voorzitter raad van commissarissen Brunel International
 • lid raad van commissarissen ADG dienstengroep
 • lid raad van commissarissen attractiepark Duinrell

De heer P. Eringa, lid

 • lid Auditcommissie
Hoofdfunctie:
 • Chief Executive Officer Transdev
Relevante (neven-)functies:
 • voorzitter raad van commissarissen theater Orpheus, Apeldoorn
 • voorzitter raad van toezicht Amateur -en Vrouwenvoetbal KNVB
 • vicevoorzitter bondsbestuur KNVB
 • voorzitter bestuur NGinfra
 • lid raad van advies DLG  (Daily Logistics Group)

Mevrouw drs. M.B. Keijser, lid

 • lid commissie Kwaliteit, Mens en Verbetering
Hoofdfunctie:
 • voorzitter raad van bestuur De Forensische Zorgspecialisten
Relevante (neven-)functies:
 • lid non-executive board FNO

Mevrouw drs. P.M. Pistor, lid

 • voorzitter commissie Kwaliteit, Mens en Verbetering
Hoofdfunctie:
 • algemeen directeur bij NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Relevante (neven-)functies:
 • bestuurslid Vereniging van Overheidsmanagement