Over OLVG

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid van de raad van bestuur.

Onder de taak van de raad van toezicht vallen verder het goedkeuren van de jaarrekening en het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de raad als klankbord voor de raad van bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke strategische vraagstukken.

De samenstelling raad van toezicht Stichting OLVG is als volgt:

De heer mr. R.J. Schimmelpenninck, voorzitter

 • lid Benoemings- en beloningscommissie

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:

Advocaat Houthof Buruma

Nevenfuncties:
 • President commissaris Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV
 • Voorzitter bestuur Stichting het Deutzenhofje
 • Stichting Genootschap Amsterdams Museum
 • Bestuurslid Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De heer F.H. Schreve, vicevoorzitter

 • lid Benoemings- en beloningscommissie
 • lid Auditcommissie

Relevante nevenfuncties:

 • Commissaris NV HVC
 • Commissaris ZED+
 • Voorzitter Stichting Biocomp Nepal
 • Voorzitter Overleggroep Naarden Vesting
 • Bestuurslid Stichting De Vestig Naarden
 • Bestuurslid Het Hoge Veluwe Fonds
 • Bestuurslid Stichting Huis Deelderwoud

Mevrouw drs. J.M.M. Willemse, lid

 • voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid

Relevante (neven)functies

 • Voorzitter Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RVS)

De heer drs. D. del Canho, lid

 • voorzitter Auditcommissie

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:

Managing partner Del Canho en Engelfriet

Nevenfuncties:
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Transavia
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen GVB
 • Lid visitatiecommissie Chevron Pensioen Fonds
 • Visiting fellow Nyenrode Business University

De heer Y. de Haan, lid

 • lid commissie Kwaliteit en veiligheid

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:
 • Adviseur luchtvaartzaken
Nevenfuncties:
 • Commissaris Transavia
 • Lid Raad van Advies KNVvL
 • President commissaris HBLM
 • Lid Raad van Advies ASF
 • Lid Raad van Advies WOS

J.A.M. Kremer, lid

 • voorzitter Benoemings- en beloningscommissiecommissie
 • lid commissie Kwaliteit en veiligheid

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:

Hoogleraar patiëntgerichte innovatie en strategisch adviseur bij het Radboudumc

Nevenfuncties:
 • Hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboudumc
 • Voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut
 • Lid van de raad voor Volksgezondheid & Samenleving
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Ksyos
 • Adviseur bij Strategy&