Over OLVG

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid van de raad van bestuur.
Onder de taak van de raad van toezicht vallen verder het goedkeuren van de jaarrekening en het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de raad als klankbord voor de raad van bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke strategische vraagstukken.

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht

Samenstelling raad van toezicht 

De samenstelling raad van toezicht Stichting OLVG is als volgt:

De heer mr. R.J. Schimmelpenninck, voorzitter

 • lid Benoemings- en beloningscommissie

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:
 • Juridisch adviseur
Nevenfuncties:
 • president commissaris Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV
 • voorzitter bestuur Stichting het Deutzenhofje
 • stichting Genootschap Amsterdams Museum
 • bestuurslid Stichting de Beeldenaar
 • bestuurslid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en verbonden stichtingen

Mevrouw drs. J.M.M. Willemse, lid

 • voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid

Relevante (neven)functies

 • voorzitter Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RVS)

De heer drs. D. del Canho, lid

 • voorzitter Auditcommissie

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:
 • managing partner Del Canho en Engelfriet
Nevenfuncties:
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen Transavia
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen GVB
 • lid van de Raad van Ambassadeurs van het Nationaal Holocaust Museum i.o.
 • lid van de Visitatie Commissie van de Stichting Chevron Pensioenfonds

Paulien M. Pistor, lid

 • Ondernemer

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:
 • Ondernemer
Nevenfuncties:
 • Bestuurslid Vereniging van Overheidsmanagement

J.A.M. Kremer, lid

 • voorzitter Benoemings- en beloningscommissiecommissie
 • lid commissie Kwaliteit en veiligheid

Relevante (neven)functies

Hoofdfunctie:
 • hoogleraar patiëntgerichte innovatie en strategisch adviseur bij het Radboudumc
Nevenfuncties:
 • hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboudumc
 • voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut
 • lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
 • lid van de Raad van Commissarissen van Ksyos
 • adviseur bij Strategy&

J.J.B.M. Spee, lid

 • Lid raad van toezicht Brunel International
 • Lid raad van toezicht Stage Entertainment
 • Lid raad van toezicht CTS Inventim
 • Lid raad van toezicht ADG Diensten Groep
 • Lid raad van toezicht Unicef Nederland