home

Uw ervaring telt : samen met patiënten de zorg vormgeven en verbeteren

Patiëntparticipatie

Patiënten hebben unieke kennis en ervaring in huis. Dit is aanvullend op de kennis en kunde van de arts, de verpleegkundige en andere zorgmedewerkers. De vorm van participatie wordt bepaald door het type activiteit en het afgesproken doel. 

Door deze kennis en kunde samen te voegen komen we tot een goede keuze van de zorg, wat leidt tot een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Dat is individuele patiëntparticipatie. 

Meer weten over individuele participatie?

OLVG luistert actief naar de meningen, ervaringen en ideeën van groepen patiënten. Dit helpt ons om de zorg voor patiëntengroepen te verbeteren op. Patiënten adviseren, denken mee en delen hun behoeften. Dit heet collectieve patiëntparticipatie.

Meer weten over collectieve patiëntparticipatie. 

Daarnaast heeft elk ziekenhuis een patiëntenraad. Dit is een groep patiënten uit OLVG die worden gevraagd om mee te denken en luisteren in belangrijke beslissingen.

Hier vindt u meer informatie over de patiëntenraad.