Collectieve patiëntenparticipatie : verbeteren van de zorg

Op verschillende manieren wordt in OLVG onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten. Deze onderzoeken worden gebruikt om de zorg in OLVG te verbeteren. Elk jaar vindt de Patiëntervaringsmonitor plaats. En afdelingen kunnen dieper op ervaringen ingaan met bijvoorbeeld een eigen vragenlijst (Verbetermeter) of groepsgesprek (Spiegelgesprek).

Patiëntervaringsmonitor

OLVG voert elk jaar een patiëntervaringsmonitor uit. Hiermee onderzoeken wij de ervaringen van patiënten die lagen opgenomen in de kliniek of die de polikliniek hebben bezocht in OLVG. Het gaat om een standaard vragenlijst voor ziekenhuizen, die door alle Santeon ziekenhuizen in Nederland worden gebruikt. De vragenlijst meet de ervaringen van patiënten en volgt de ‘reis’ van de patient binnen het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan de wachttijd, de duidelijkheid van de uitleg van de arts, het vertrouwen dat patiënten hebben in de arts en de mate waarin zij met respect worden behandeld. In het verleden is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze vragenlijst. Door allemaal dezelfde vragen te stellen aan de patiënten kunnen we de resultaten met andere ziekenhuizen vergelijken. OLVG heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau Expoints de opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Expoints verstuurt alle uitnodigingen per e-mail naar de patiënten. 

Welke patiënt worden uitgenodigd? 

Patiënten die in januari, februari of maart in OLVG zijn geweest én toestemming hebben gegeven om een vragenlijst te ontvangen per mail worden uitgenodigd. In april ontvangen patiënten een digitale uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst worden de ervaringen van het ziekenhuisbezoek gedeeld. 

Waar gaat de vragenlijst over? 

De vragenlijst gaat over uw afspraak op de polikliniek of over een (dag)opname in het ziekenhuis. Op basis van de antwoorden kunnen wij onze uitkomsten met andere ziekenhuizen en tussen OLVG (locatie Oost, locatie West en Spuistraat) vergelijken. Hierdoor leren wij van elkaar. En weten we welke verbeterthema’s er belangrijk zijn voor OLVG.

Vrijwillige deelname

Deelname is vrijwillig en heeft geen invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. Er wordt netjes met de antwoorden omgegaan. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Hier leest u hoe er met uw gegevens wordt omgegaan: privacyverklaring patientervaringsmonitor.  Als u wordt uitgenodigd,  ontvangt u  een e-mail van denkmee@olvg.nl. Hierin staat een link naar een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u invullen op uw computer, telefoon of ander apparaat met internet. Heeft u vragen over de lijst? Dan kunt u een mail sturen naar denkmee@olvg.nl.

OLVG Verbetermeter

Naast het jaarlijkse onderzoek gebruikt OLVG de Verbetermeter. Dit is een vragenlijst van een specifieke afdeling, de onderwerpen van de vragen bedenken zij zelf. De afdelingen gebruiken de Verbetermeter omdat ze nieuwsgierig zijn naar specifieke ervaringen van patiënten. Patiëntervaringen worden gebruikt om de zorg op de afdeling verder te verbeteren. Denk aan een behandeling of aan uw nachtrust. De afdeling kan u vragen om enkele vragen over uw ervaringen in te vullen. Deelname is vrijwillig en heeft geen invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. De antwoorden worden netjes verwerkt. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

De Verbetermeter kunt u op verschillende manier tegenkomen:

  • Via een bericht in MijnOLVG.
  • Een OLVG medewerker komt langs en neemt ter plekke de vragenlijst met u door. 
  • Via een QR code bij de balie.
  • Via een QR code op een kaartje in de wachtruimte.
  • Via de Verbeterzuil die in ziekenhuis staan. 

Spiegelgesprek

In een spiegelgesprek gaan wij met patiënten in gesprek over hun ervaringen. Tijdens een spiegelgesprek vertelt een kleine groep patiënten over hun ervaringen op een van onze afdelingen. Dit gesprek wordt begeleid door twee gespreksleiders die niet bekend zijn binnen de afdeling. Bij deze gesprekken luisteren medewerkers van de afdeling mee naar de ervaringen van de patiënt. Na het gesprek bespreken de medewerkers met elkaar wat ze willen veranderen in het behandelproces. 

Van raadplegen tot coproduceren

OLVG hoort graag de behoeften, meningen en ideeën van patiënten. Dit kan gaan over de kwaliteit van zorg, onze dienstverlening en nieuwe ontwikkelingen. De raadpleging van patiënten geeft ons richting in de onderwerpen die we oppakken of (door)ontwikkelen. Dit gaat bijvoorbeeld via het patiëntenpanel. OLVG maakt ook gebruik van co-creatie waarbij we de patiënt volledig betrekken bij het proces of project.

Patiëntenpanel

OLVG heeft sinds 2010 een patiëntenpanel. Op basis van een onderwerp wordt gevraagd naar uw ervaring in OLVG, uw mening, uw behoeften of ideeën. Dit is waardevol voor nieuwe ontwikkelingen in OLVG. Het patiëntenpanel is een groep patiënten die betrokken is bij OLVG. Maximaal 6 keer per jaar sturen wij u een e-mail. Het patiëntenpanel wordt benaderd voor verschillende onderwerpen. Zoals het maken van nieuwe patiëntenfolders, uw ervaringen van de zorg tijdens de Covid-periode, het digitaliseren van de zorg en andere dingen die voor u belangrijk zijn. De e-mail kan bestaan uit een digitale vragenlijst, uitnodiging voor bijeenkomst, één op één gesprek of het uitproberen van een nieuwe app. Sommige vragen zijn voor iedereen in het patiëntenpanel. Andere vragen zijn voor bepaalde patiëntengroepen. U besluit zelf wanneer en aan welk onderzoek u deelneemt. U kunt zich op elk moment uitschrijven. 

Resultaten

OLVG gebruikt de informatie van de uitvragen op verschillende manieren. De resultaten worden in ieder geval gedeeld met de Patiëntenraad  van OLVG en andere betrokken groepen. Dit is afhankelijk van het onderzoek. Door het jaar heen krijgt u te horen wat de resultaten van de verschillende onderzoeken en verbeterprojecten zijn. De antwoorden en reacties die u via het patientenpanel geeft zijn anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier aan buitenstaanders verstrekt. Uw privacy is daarmee volledig gedekt.

Lid worden?

OLVG gebruikt de informatie van de uitvragen op verschillende manieren. De resultaten worden in ieder geval gedeeld met de Patiëntenraad  van OLVG en andere betrokken groepen. Dit is afhankelijk van het onderzoek. Door het jaar heen krijgt u te horen wat de resultaten van de verschillende onderzoeken en verbeterprojecten zijn. Voor meer informatie kunt contact opnemen met denkmee@olvg.nl.

Focusgroep

Een focusgroep is een gesprek met een groep patiënten en twee gespreksleiders uit OLVG. Tijdens dit groepsgesprek wordt een specifiek onderwerp besproken. Er is ruimte om ieders behoeften, ideeën en meningen te delen en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Doordat het gesprek wordt gevoerd komen belangrijkste aspecten voor de patiënt aan het licht. Dit geeft OLVG weer richting bij bijvoorbeeld:

  • Het inrichten van een nieuwe spoedeisende hulp
  • in kaart brengen wat voor diabetes patiënten aan digitale zorg belangrijk is

Denktanks en workshops

Een denktank (ook wel een ‘workshop’ genoemd) is een bijeenkomst waarin met een groep patiënten en twee begeleiders samenkomt. Tijden de bijeenkomst wordt ingezoomd op een uitdaging of doorontwikkeling in de zorg. De werkvorm actief en creatief en zorgt ervoor dat iedereen wordt betrokken. Er is geen vaste werkvorm. Afhankelijk van het doel wordt elke denktank/workshop ‘op maat’ gemaakt.

Co-creatie

Co-creatie betekent dat een vaste groep patiënten samen met OLVG iets (door)ontwikkelt. De groep patiënten komt meerdere keren online of live samen. Onderwerpen die in co-creatie met patiënten zijn uitgevoerd zijn bijvoorbeeld de nieuwe opbouw van de online website van OLVG en het inrichten van de polikliniek van de toekomst. De meeste patiënten worden via het patiëntenpanel OLVG uitgenodigd om mee te doen.

U kunt uw ervaringen ook delen via: