home

Individuele patiëntparticipatie

Samen beslissen

Bij Samen Beslissen zoeken patiënten samen met hun zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij de patiënt past. Wat het beste past, hangt af van wat iemand belangrijk vindt. Het Samen Beslissen traject bestaat uit één of meerdere gesprekken. Daarin bespreekt de zorgverlener en patiënt samen alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven. Samen Beslissen verbetert de zorg en ondersteuning.

Een goed gesprek is de basis van goede zorg. Behandelingen slaan bijvoorbeeld beter aan. En patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan afspraken als zij worden betrokken bij de beslissing. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat Samen Beslissen een gewoonte moet worden in de zorg. Als u binnen OLVG een afspraak krijgt kunt u zich voorbereiden door middel van de 3 Goede Vragen. Meer informatie vind u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland en de website Begin een goed gesprek. 

Keuzehulpen

Als u een diagnose heeft gekregen, komt er veel op u af. Voor veel diagnoses zijn verschillende behandelingen mogelijk. Met een keuzehulp vergelijkt u de mogelijke behandelingen voor een aandoening. De keuzehulp geeft u begrijpelijke en relevante informatie over de diagnose en de mogelijke behandelingen. Ook de voor- en nadelen van de behandelopties komen aan bod. Vervolgens krijgt de u vragen voorgelegd, waarmee u inzicht krijgt in uw voorkeuren. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek bij uw zorgverlener. Samen kiest u uiteindelijk voor één van de behandelingen. Binnen OLVG zijn er nog niet voor alle diagnoses keuzehulpen beschikbaar. Bepreekt dit met uw arts. 

Vragenlijsten (PROMS)

In OLVG worden vragenlijsten gebruikt om inzicht te krijgen in hoe het met u gaat, hoe u zich voelt en wat voor u belangrijk is. Deze vragenlijsten worden ook wel PROMs genoemd wat staat voor Patient Reported Outcome Measures. Met deze informatie kunnen we zorg bieden die voor u waardevol is, die afgestemd is op uw situatie. In deze vragenlijsten staan vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en uw emotionele gesteldheid. Patiënten, eventueel met hulp van hun naasten, vullen deze vragenlijsten in op verschillende momenten in het zorgtraject.

Hoe maakt dit onze zorg beter?

De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer. Als zorgverleners weten hoe het met een patiënt gaat, kunnen zij samen de zorg beter afstemmen op de behoeften van de patiënt. In deze korte animatie vertellen we u meer over de vragenlijst. De vragenlijsten worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, hiervoor tekent u altijd een toestemmingsformulier waarin beschreven staat waar de uitkomsten voor gebruikt worden. Deze uitkomsten worden bij wetenschappelijk onderzoek niet altijd besproken in de spreekkamer. 

Hoe werkt het? 

  • Uw zorgverlener geeft uitleg en activeert de vragenlijst
  • U krijgt een mail met de melding dat de vragenlijst klaarstaat in MijnOLVG.
  • U vult de vragenlijst in via MijnOLVG.
  • De antwoorden bespreekt u met uw zorgverlener. Op deze manier kan het behandelteam de behandeling beter op uw persoonlijke behoefte afstemmen. Sommige vragenlijsten beantwoord u na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis.