home

De beste behandeling bij een beschadigde lange bicepspees in de schouder

Uit onderzoek van orthopedisch chirurg Derek van Deurzen is gebleken wat de beste operatieve behandeling is bij een beschadigde lange bicepspees in de schouder. Hiervoor werden twee bestaande operatieve technieken met elkaar vergeleken.

Bij schouderklachten kan een kijkoperatie uitgevoerd worden om de klachten te verminderen. Tijdens een dergelijke operatieve ingreep wordt regelmatig een beschadigde lange bicepspees gezien. Om de (pijn)klachten daarvan te beperken kan de pees worden doorgesneden en optioneel weer vastgezet op het bot. Orthopedisch chirurg Derek van Deurzen heeft onderzocht of het weer vastzetten, na het doorsnijden van de pees, meerwaarde heeft. Hij keek daarbij wat het beste resultaat voor patiënten oplevert.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek waarop Derek van Deurzen op 26 mei 2021 gepromoveerd is, leverde waardevolle onderzoeksresultaten op. ‘Voor patiënten vanaf 50 jaar blijken beide behandelingen hetzelfde resultaat op te leveren. Ook zijn er geen duidelijke voordelen te benoemen om de te lange bicepspees na het doorhalen weer vast te zetten. Omdat het doorsnijden eenvoudiger is en de operatieduur bovendien korter, is dit de beste behandeling voor onze patiënten’, aldus Van Deurzen.

Nieuwe generatie orthopedisch chirurgen

Van Deurzen: ‘Als opleider in OLVG ben ik verantwoordelijk voor de nieuwe generatie orthopedisch chirurgen. Mijn promotieonderzoek stimuleert ook hen om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van bestaande orthopedische behandelingen.’

Wetenschappelijk Onderzoek Orthopedie

De afdeling Orthopedie van OLVG werkt voor en met patiënten aan de verbetering van zorg. Het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek levert hier een belangrijke bijdrage aan. Lees verder

OLVG is door de Stichting Topklinische Ziekenhuizen aangewezen als expertisecentrum voor (complexe) aandoeningen aan schouder en elleboog. Regelmatig verwijzen andere ziekenhuizen patiënten door naar ons team bestaande uit onder anderen orthopedisch chirurgen, radiologen, neurologen, pijnspecialisten.