Wetenschap

Researchbureau Orthopedie

Medisch wetenschappelijk onderzoek neemt binnen de afdeling Orthopedie een belangrijke plaats in. We werken vanuit ons eigen onderzoeksbureau Joint Research.             

Joint Research

Joint Research faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek dat binnen de eigen unit plaatsvindt. Tevens borgt Joint Research de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Bij Joint Research werken twee wetenschapscoördinatoren, verschillende (arts-)onderzoekers en onderzoeksassistenten. Studenten van verschillende opleidingen kunnen bij Joint Research terecht voor het uitvoeren van een wetenschappelijk stage.

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek         

Als patiënt kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit aan een onderzoek deel te nemen, wordt u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek.  Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht  om mee te doen. Afzien van deelname heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Ons team

dr. N.W. Willigenburg
wetenschapscoördinator                                                                                                              
wetenschappelijk orthopedisch onderzoek

dr. M.F. van Wier
wetenschapscoördinator
wetenschappelijk orthopedisch onderzoek

drs. M. Flipsen
arts-onderzoeker
HME-MO 

drs. J.L. Heemskerk 
arts-onderzoeker 
scoliose

drs. D.P. ter Meulen        
arts-onderzoeker            
polsfracturen            
        
drs. L.W.A.H. van Beers        
wetenschappelijk medewerker        
heup, schouder, knie, PROMs            

drs. J.C.A. Noorduyn            
wetenschappelijk medewerker
knie    

drs. I. Amajjar
arts-onderzoeker
HME-MO

drs. C.A. Selles
arts-onderzoeker
polsfracturen

drs. M.C.J.M. Tol
arts-onderzoeker
heupfracturen

drs. A.D. Klaassen
wetenschappelijke medewerker
heup, schouder

C. de Groot
wetenschappelijk medewerker
scoliose, HME-MO

Contact Joint Research    

T:  020 599 36 53            
Volg ons op @jointresearch en via LinkedIn 

Verder lezen

Meer informatie 

Meer informatie over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek
leest u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport