home

Thoracoscopie : u kunt hiervoor terecht bij Longgeneeskunde

Een thoracoscopie wordt verricht indien er vocht tussen de longbladen zit of omdat men een klaplong (pneumothorax) heeft. De longarts kan door middel van dit onderzoek de longen en borstwand bekijken, en zo te weten komen wat de oorzaak van de klachten is.

Verloop

Voorbereiding

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de Endoscopie afdeling, locatie West (route 16, 1e etage). U wordt naar de behandelkamer gebracht voor het onderzoek.
Het onderzoek vindt altijd plaats in de ochtend. Het is belangrijk dat u voor het onderzoek nuchter bent. Dat betekent dat u vanaf 24:00 uur de avond tevoren niet meer mag eten en drinken.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintrommitis of Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts.

Het onderzoek

Om het onderzoek goed en pijnloos uit te voeren, geeft de longarts u een plaatselijke verdoving. In enkele gevallen kan het nodig zijn het onderzoek onder algehele anesthesie uit te voeren. De arts zal dit van te voren met u bespreken. Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een afspraak bij de anesthesioloog op de polikliniek Anesthesiologie. Kijk bij het kopje Verder lezen naar informatie over algehele anestesie. 

U wordt met bed overgebracht naar de onderzoekkamer. Omdat de ingreep steriel moet gebeuren, worden er groene steriele doeken over u heen gelegd, waar u niet aan mag komen. U krijgt een infuus om eventuele noodzakelijke medicijnen gemakkelijk te kunnen toedienen.

Na de verdoving wordt een kleine incisie (sneetje) van twee tot drie centimeter in de huid gemaakt. Door middel van een buisje met een lampje eraan kan de longarts de longen en de borstwand bekijken en eventueel een stukje weefsel voor verder onderzoek wegnemen. Dit laatste kan kortdurend pijnlijk zijn.

De longarts laat door het sneetje heen een dunne drain (slangetje) achter. De top van de drain ligt tussen de longbladen. De drain wordt met een hechting vastgemaakt en rondom afgeplakt.

De duur van het onderzoek is ongeveer 30 tot 45 minuten. Het is de bedoeling dat u dezelfde dag weer naar huis kunt. Maar er bestaat een kleine kans dat u wat langer opgenomen moet blijven. 

Na het onderzoek

Op de afdeling Endoscopie wordt de drain op een zuigpomp aangesloten, die het vocht en teveel lucht continu wegzuigt. Daardoor gaan de longbladen weer tegen elkaar aanliggen. Om te zien of de drain goed ligt en de long zich ontplooit wordt er nog een longfoto op bed gemaakt.

Bewegen en douchen

Het is belangrijk dat u met de drain in uw borstkas toch goed uw arm en schouder blijft gebruiken, hoewel dit wat gevoelig kan zijn. Uw arts spreekt met u af of bedrust noodzake­lijk is. U kunt niet douchen met de drain in uw borstkas.

Verwijderen drain

Na een paar uur zal een foto gemaakt worden en bekeken of de drain weer verwijderd kan worden. Het gaatje van de drain wordt gedicht met een krammetje (agrave) of met een hechtdraad die al tevoren aangebracht is. Deze wordt weer na zeven dagen verwijderd.

Verkleven longbladen

Afhankelijk van de aard van uw ziekte en de bevindingen bij het onderzoek zal de longarts u adviseren de longbladen door middel van een medicament te laten verkleven. Deze ingreep duurt enkele minuten. Zo wordt de kans verminderd dat de klachten terugkomen.

Dit kan pijnlijk zijn en/of een koortsperio­de veroorzaken. Hierdoor zult u ook wat langer extra pijnstillende medicijnen krijgen. Dit bespreekt uw arts apart met u, voordat het onderzoek plaatsvindt.

Risico's en complicaties

Aan het onderzoek zelf zijn geen risico's verbonden, maar de ingreep wordt wel als belastend ervaren.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: