home

Thoraxdrain : lucht of vocht in uw borstholte

Als u moeite met ademen heeft, heeft u soms lucht of vocht in uw borstholte. Een thoraxdrain haalt de lucht of het vocht uit uw borstholte. Een thoraxdrain is een slangetje tussen 2 ribben. Uw arts bepaalt hoelang het slangetje moet blijven zitten. Na het verwijderen van de thoraxdrain krijgt u adviezen voor thuis, zoals niet sporten en geen zware spullen tillen.

Over de thoraxdrain

U krijgt een thoraxdrain omdat er vocht of lucht tussen uw longen en borstwand zit. De ruimte tussen uw longen en borstwand heet borstholte of pleuraholte. Bij gezonde longen zit er een dun laagje vocht in de borstholte. Hierdoor blijft de long stevig tegen de borstwand aan zitten.
Als er lucht of te veel vocht in de borstholte komt, kan uw long zich niet goed vullen met uw adem. U kunt dan klachten krijgen zoals:

 • benauwd zijn
 • hoesten
 • pijn op uw borst en bij ademhalen

Om het teveel aan lucht of vocht uit uw borstholte weg te halen, krijgt u een thoraxdrain. Dit is een dun slangetje tussen 2 ribben. Een machine zuigt door het slangetje de lucht of het vocht weg.

Er zijn verschillende redenen waarom u een thoraxdrain kunt krijgen.

 • Klaplong. Dit kan plotseling ontstaan. Er zit dan lucht in uw borstholte. De long kan dan niet goed groot worden als u ademt. Dit is bijna altijd in 1 long.
 • Longvocht. Dit heet ook wel pleuravocht. Er zit dan te veel vocht in uw borstholte. Dit kan bij verschillende ziektes ontstaan zoals longontsteking of longkanker.
 • Longoperatie. Na een operatie aan uw longen krijgt u meestal een thoraxdrain. Vaak komt er bloed of vocht in uw borstholte tijdens de operatie. Om te zorgen dat uw long na de operatie goed kan werken, krijgt u een thoraxdrain.

Zo bereidt u zich voor

 • U kunt op de dag van de behandeling gewoon eten en drinken.
 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

Zo gaat de behandeling

Plaatsen van de thoraxdrain

 • Voor de behandeling, bespreekt een zorgverlener met u wat er gaat gebeuren.
 • U trekt uw bovenkleding uit.
 • U gaat op een bed of liggen
 • Uw arts bepaal de juiste plaats voor de thoraxdrain via echografie.
 • U krijgt een verdoving in uw huid op de plek waar de thoraxdrain komt.
 • Met een kleine operatie plaatst uw arts de thoraxdrain tussen 2 ribben. De thoraxdrain is een dun slangetje van kunststof.
 • Uw arts hecht de drain aan uw huid. U krijgt een verband zodat de drain op zijn plek blijft zitten.
 • Uw arts sluit de thoraxdrain aan op een drainage-bak. De drain haalt de lucht of het vocht uit uw borstholte.
  Soms is het nodig om het vocht te onderzoeken. Als dat bij u nodig is, bespreekt de arts dit met u.
 • Het plaatsen van de thoraxdrain duurt ongeveer 30 minuten.

Bij het plaatsen van een thoraxdrain komen bijna nooit complicaties voor. Soms ontstaat een kleine bloeding. Ook kunt u een ontsteking krijgen aan uw huid rondom de thoraxdrain. Bij niet goed doorademen en hoesten, kunt u een longontsteking ontwikkelen.

Dragen van de thoraxdrain

 • Als u pijn heeft of benauwd bent, geef dit dan direct door aan uw zorgverlener. U krijgt dan medicijnen tegen de pijn.
 • Het is belangrijk om goed door te ademen en te hoesten. Zo zorgt u dat er geen slijm in uw longen blijft zitten.
 • Een zorgverlener controleert iedere dag de wond. U krijgt dan meteen een nieuw verband.
 • Uw zorgverlener maakt regelmatig een röntgenfoto van uw longen. Zo kan uw arts zien hoe goed uw long geneest. Uw arts bepaalt hoe vaak en wanneer een röntgenfoto nodig is.
 • Het is per persoon verschillend hoe lang de thoraxdrain moet blijven zitten. Meestal is dit een aantal dagen.

Verwijderen van de thoraxdrain

Uw arts bepaalt hoe lang u de thoraxdrain draagt. Dit gebeurt als de long weer goed werkt en als er genoeg lucht of vocht uit de borstholte is gepompt.

 • Uw arts maakt de hechting van de thoraxdrain los en verwijdert de thoraxdrain.
 • Uw arts maakt de hechtingen weer vast om de wond dicht te houden.
 • Op de wond krijgt u een gaasje met vaseline. De vaseline zorgt dat er geen lucht uit de wond kan komen.
 • Laat het verband minstens 24 uur na het verwijderen van de thoraxdrain zitten. Als de wond droog en dicht is, mag u het verband eraf halen.
 • Na 7 tot 14 dagen krijgt u een nieuwe afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Adviezen voor thuis

Na het verwijderen van uw thoraxdrain, kunt u nog niet alles doen. Met uw arts bespreekt u hoelang u zich aan deze regels moet houden.

 • Wissel rust en activiteit af.
 • Vermijd activiteiten die de druk in uw longen hoger maken zoals:
  - boven uw hoofd werken of iets pakken
  -  zwaar huishoudelijk werk, zoals stofzuigen of het verschonen van bedden
  -  zwaar tillen, niet meer dan 1,5 kilo
  -  persen bij bukken of op het toilet
 • De eerste 2 maanden mag u niet sporten.
 • Begin rustig met lopen en fietsen en doe dit langzaam steeds iets meer.
 • De eerste 3 maanden mag u niet reizen met het vliegtuig.
 • De eerste 3 maanden mag u niet snorkelen.

Adviezen na een klaplong

Heeft u een klaplong gehad? Houd dan rekening met onderstaande voor uw eigen veiligheid:

 • Duiksport mag nooit meer. De druk op de borstkas in de diepte is te groot.
 • Stop met roken.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere ingreep heeft risico’s. Met een thoraxdrain bestaat een kleine kans op een ontsteking of bloeding.

Bel meteen de afdeling Longgeneeskunde als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • meer dan 38,5 graden koorts
 • veel bloedverlies
 • opeens pijn aan uw borst
 • een benauwd gevoel

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: