home

Narcose bij een kind : verdoving voor een operatie of onderzoek voorbereiden

Als uw kind een operatie of onderzoek krijgt, is soms narcose nodig. Narcose is een soort verdoving waarbij uw kind slaapt. Uw kind voelt door de narcose niets van de operatie of het onderzoek. Een goede voorbereiding is heel belangrijk, anders kan de operatie of het onderzoek niet doorgaan.

Over narcose bij een kind

OLVG wil graag alles doen om het onderzoek of de operatie van uw kind zo prettig mogelijk te laten zijn.
U kunt daarbij helpen door u zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderzoek en de operatie.

De voorbereiding start in MijnOLVG, met een vragenlijst.
Het is belangrijk dat u de vragenlijst zo snel mogelijk invult.
Als u de vragenlijst heeft ingevuld, kan uw kind sneller geholpen worden.

Narcose is een soort verdoving. Uw kind gaat door de narcose diep slapen. Narcose zorgt dat uw kind niets voelt van een onderzoek of operatie. Uw kind krijgt narcose van een anesthesioloog.
Narcose bij een kind kan met een kapje of via een infuus.

Narcose met een kapje

Een kind tot 6 jaar krijgt eerst een kapje over hun mond en neus. Uw kind ademt de medicijnen in en valt in slaap. Daarna krijgt uw kind een naaldje in de arm voor een infuus.

Fotoboek: Naar de Dagbehandeling: narcose via een kapje

Narcose via een infuus

Een kind ouder dan 6 jaar krijgt een pleister die de huid verdooft. Daarna krijgt uw kind een naaldje in de arm voor een infuus. De medicijnen gaan via het infuus en uw kind valt in slaap.

Fotoboek: Naar de Dagbehandeling: narcose via een infuus

Regionale verdoving

De anesthesioloog bespreekt met u of uw kind een regionale verdoving nodig heeft.
Bij een regionale verdoving is een deel van het lichaam verdoofd. Dit is meestal bij een operatie aan een deel van het lichaam onder de navel. Door een regionale verdoving heeft uw kind minder pijn na een operatie of onderzoek te verminderen.  Uw kind krijgt een regionale verdoving als hij in slaap is gevallen door de narcose.

Risico’s van een narcose

 • Uw kind kan na de narcose misselijk zijn en overgeven.
 • Uw kind kan een zere keel hebben of hees zijn.
 • Als uw kind een buisje krijgt om normaal te ademen tijdens onderzoek of de operatie, beschadigen er soms een paar tanden.
 • Soms krijgt uw kind een allergische reactie op de medicijnen.

Zo bereiden jullie je voor

MijnOLVG

U en uw kind kunnen de narcose van uw kind meestal helemaal online voorbereiden. We informeren en begeleiden u via MijnOLVG. Hiervoor heeft uw kind een account nodig. Heeft uw kind nog geen account? U kunt een account voor MijnOLVG aanmaken via www.mijnolvg.nl. Het Patiënten Servicepunt kan u helpen.

Bent u ouder of verzorger van een kind tot 12 jaar en wilt u toegang tot het MijnOLVG dossier van uw kind? U kunt dit aanvragen met een aanvraagformulier op www.mijnolvg.nl.

Vragenlijst

U vult een vragenlijst over de gezondheid van uw kind in op MijnOLVG. Deze vragenlijst vindt u in MijnOLVG door naar ‘Berichtenverkeer’ te gaan. Daarna klikt u op ‘Postvak’.
Op basis van uw antwoorden hoort u hoe de voorbereiding verder gaat. Dit kan op 3 verschillende manieren:

Voorbereiding online

Als u zich online voorbereidt op de verdoving van uw kind, krijgt u tijdens het invullen van de vragenlijst informatie over narcose en nuchter zijn.
Als de anesthesioloog de gegevens van uw kind bekeken heeft, krijgt u een brief met instructies van de afdeling Anesthesiologie. U ontvangt deze brief in MijnOLVG.
In de brief met instructies staat welke verdoving uw kind krijgt. Dit is bijna altijd narcose. In de brief staat ook vanaf wanneer uw kind nuchter moet zijn. Dit betekent dat uw kind een tijdje voor de operatie niet mag eten en drinken.
Soms krijgt u ook instructies over het gebruik van medicijnen rond het onderzoek of de operatie.

Voorbereiding met een telefonische afspraak

De anesthesioloog of een medewerker van de afdeling Anesthesiologie belt u. U bespreekt samen de narcose en hoe u uw kind daarop voor moet bereiden.

Medicijnen

Als uw kind veel verschillende medicijnen gebruikt, belt een medewerker van de apotheek van OLVG u. Meestal is dit via een anoniem nummer. U bespreekt dan samen hoe de medicijnen gebruikt moeten worden rond de operatie of het onderzoek.

Zorg dat u uw medicijnen of uw actueel medicatieoverzicht klaar heeft liggen.
Een actueel medicatieoverzicht is een lijst waarop alle medicijnen staan die uw kind de afgelopen 3 maanden heeft gebruikt.
U kunt uw actueel medicatieoverzicht gratis opvragen bij uw eigen apotheek.
Op uw actueel medicatieoverzicht moeten ook de medicijnen staan die uw kind niet op recept gebruikt.

Voorbereiding met een afspraak in het ziekenhuis

 • U bespreekt met een medewerker van de afdeling Anesthesiologie de verdoving. Soms krijgt uw kind narcose en ook nog een plaatselijke verdoving. Als dit voor uw kind nodig is, bespreekt de medewerker van de afdeling Anesthesiologie dit met u.
 • U maakt afspraken met de medewerker van de afdeling Anesthesiologie over nuchter zijn en het innemen van medicijnen op de operatiedag.
 • Na uw afspraak met de medewerker van de afdeling Anesthesiologie krijgt u een brief met instructies via MijnOLVG. In deze brief staat alle belangrijke informatie over de operatiedag.
 • De anesthesioloog die uw kind narcose geeft, is vaak een andere dan de medewerker die u over de voorbereiding spreekt.

Datum en tijd van het onderzoek of de operatie

Volg de afspraken op die u met de anesthesioloog heeft gemaakt. Alle informatie die u nodig heeft staat in de brief met instructies die u via MijnOLVG krijgt.
De operatieplanner belt u om te vertellen op welke dag en hoe laat uw kind het onderzoek of de operatie heeft.  

Nuchter zijn: niet eten en drinken

Voor de veiligheid moet uw kind voor de operatie of het onderzoek nuchter zijn. Nuchter zijn betekent dat uw kind niets mag eten en drinken vanaf een bepaald moment tot aan de operatie of het onderzoek.
Als uw kind niet nuchter is, kan er eten in de keel of longen komen tijdens de operatie. Dit kan gevaarlijk zijn.

Vaak mag uw kind nog wel heldere vloeistoffen drinken tot 1 uur voor de operatie of het onderzoek. Lees de instructies hieronder om te zien wat voor uw kind geldt:

Tot 00.00 in de nacht voor uw onderzoek of operatie

Uw kind mag alles eten.
Uw kind mag alles drinken.

Vanaf 00.00 in de nacht tot 1 uur voor uw onderzoek of operatie

Uw kind mag niets meer eten.

Uw kind mag alleen nog drinken:

 • helder appelsap
 • aanmaaklimonade
 • thee
 • water

Laat uw kind vooral heldere dranken met suiker drinken. Heldere dranken zijn dranken waar u doorheen kunt kijken, bijvoorbeeld aanmaaklimonade of helder appelsap.
Door heldere dranken met suiker te drinken, voelt uw kind zich voor én na het onderzoek of de operatie beter. Ook is de kans kleiner dat uw kind misselijk is na het onderzoek of de operatie.

Vanaf 1 uur voor uw onderzoek of operatie

Uw kind mag niets meer eten.
Uw kind mag niets meer drinken.

Als uw kind medicijnen moet innemen, mag dit met een slokje water.

 

Nuchter zijn bij borstvoeding of flesvoeding

Tot 6 uur voor de operatie of het onderzoek

U mag uw kind borstvoeding of flesvoeding geven.

Tot 4 uur voor de operatie of het onderzoek

U mag uw kind borstvoeding geven.

De dag van het onderzoek of de operatie

Thuis

 • Uw kind mag geen sieraden of piercings dragen.
 • Uw kind mag geen make-up, bodylotion of huidolie gebruiken. Nagellak, gel of kunstnagels mogen wel.
 • Heeft uw kind stifttanden of kronen aan het gebit? Of is uw kind tanden of kiezen aan het wisselen? Vertel dit aan de anesthesioloog.
 • Neem het paspoort, de ID-kaart of het vreemdelingendocument van uw kind mee naar het ziekenhuis.
 • Bij kinderen jonger dan 16 jaar moet er altijd 1 ouder of verzorger mee naar het ziekenhuis.

In de wachtkamer

 • De zorgverlener controleert alle belangrijke informatie. Bijvoorbeeld: is dit het kind dat nu een operatie of onderzoek krijgt, welke operatie of welk onderzoek is nodig, of aan welke kant van het lichaam is de operatie?
 • 1 ouder of verzorger mag mee naar de operatiekamer. U mag blijven tot uw kind slaapt.

In de operatiekamer

 • De zorgverlener controleert nog een keer alle belangrijke informatie.
 • Uw kind krijgt vlak voor de operatie of het onderzoek een tablet of zetpil tegen de pijn na de operatie of het onderzoek.
 • Als uw kind nog geen infuus heeft, krijgt hij dit op de operatiekamer.
 • Als uw kind een algehele verdoving krijgt, krijgt hij meestal een buisje van de mond naar de luchtpijp zodra hij slaapt. Zo kan uw kind normaal ademen.

Opleiden zorgverleners in OLVG

OLVG biedt kansen aan de zorgverleners van de toekomst. Nieuwe zorgverleners zijn hard nodig.
Arts-assistenten, zorgverleners en zorgverleners in opleiding kijken mee en doen zelf onderzoeken en behandelingen.  Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener met ervaring.
Zo kan OLVG patiënten ook in de toekomst de juiste zorg blijven bieden.

Uitstel van uw operatie of behandeling

Heel soms gebeurt het dat uw operatie of uw behandeling niet kan doorgaan.
Bijvoorbeeld door een onverwachte situatie. Of als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Veelgestelde vragen over narcose bij een kind

Als u een oproep krijgt voor een vaccinatie van uw kind op een dag dicht bij de operatie, kunt u de vaccinatie beter uitstellen.

Het advies is:

 • DKTP, HIB en Meningokokken-C vaccinaties niet binnen 2 dagen voor de operatie en niet binnen 2 dagen na de operatie.
 • Acellulaire kinkhoest (aK) en hepatitis A niet binnen 2 dagen voor de operatie en niet binnen 2 dagen na de operatie.
 • BMR vaccinatie: niet binnen 14 dagen vóór de operatie.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Anesthesiologie, locatie Oost, P4
020  510 81 07 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
polikliniekanesthesiologie-oost@olvg.nl

Polikliniek Anesthesiologie, locatie West, route 5
020  510 81 07 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
polikliniekanesthesiologie-west@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Anesthesiologie van OLVG. Laatst gewijzigd: