Uw bezoek aan OLVG

Medisch dossier

Voor een goede medische behandeling houdt OLVG van iedere patiënt een medisch dossier bij. U heeft het recht om OLVG te verzoeken om inzage, afschrift (kopie), correctie of vernietiging van uw medisch dossier.

Uw dossier wordt grotendeels bijgehouden in één centraal Elektronisch Patiëntendossier (EPD) waarvan alle zorgverleners gebruikmaken. Er zijn daarnaast ook nog diverse andere bronnen, zoals het beeldensysteem van de Radiologie en de historische archieven. Samen met het EPD vormen zij ‘het medisch dossier’. Uw dossier wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden.

MijnOLVG

Een deel van uw gegevens kunt u inzien via het patiëntenportaal MijnOLVG. Dit is een gratis service voor alle patiënten van OLVG. U kunt op elk moment online diverse gegevens inzien. Denk aan onderzoeksresultaten en brieven aan de huisarts. Ook kunt u afspraken maken of annuleren en vragen stellen aan de arts. MijnOLVG werkt in een persoonlijke en beveiligde omgeving. U kunt bevoegdheid voor MijnOLVG aanvragen bij de balie van de polikliniek. Ga naar MijnOLVG

Elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens

Onderstaande instellingen kunnen uw radiologische onderzoeken (röntgenfoto, CT-scan, MRI), na uw toestemming, online inzien. 

  • BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
  • DC Klinieken Lairesse, Amsterdam
  • Medisch Centrum Jan van Goyen, Amsterdam
  • Bergman Clinics, Naarden

Wilt u meer informatie over het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Juridische verzoeken en verzoeken van derden

Alle juridische verzoeken handelt de afdeling Juridische Zaken af, zoals kopieën voor aansprakelijkstelling, overleden patiënt, vernietiging van het dossier.

Verzoeken van derden, zoals keuringsartsen en advocaten, handelen de medische afdelingen zelf af. Zij kunnen hun verzoek direct richten aan het secretariaat van de betreffende medische afdeling.

Hoe komt een andere arts aan een kopie van mijn medisch dossier?

  • Als u een second opinion of behandeling door een andere specialist aanvraagt binnen OLVG, dan hoeft u niets te doen. Alle artsen van OLVG werken met hetzelfde medisch dossier, zodra de andere specialist betrokken wordt bij uw behandeling krijgt hij of zij toegang tot uw dossier.
  • Heeft u een afspraak met een specialist of behandelaar buiten OLVG? Dan vraagt de specialist of arts-behandelaar (geen paramedicus) na uw toestemming uw medische gegevens op bij OLVG, of u wordt verzocht de gegevens zelf te verzorgen. Ook kunt u via MijnOLVG toestemming geven om uw medische gegevens digitaal/elektronisch te delen. Uw specialist of behandelaar in de deelnemende ziekenhuizen kunnen dan uw gegevens direct inzien.  

Gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Gegevens die tot een patiënt herleidbaar zijn, worden alleen in het kader van wetenschappelijk onderzoek en opleiding gebruikt, nadat de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. Hiernaast worden uw gegevens ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek buiten OLVG.

U kunt tegen het doorgeven van deze informatie bezwaar maken bij uw behandelend arts; deze zal daarvan een aantekening maken in uw medisch dossier en uw gegevens niet doorgeven.

In beginsel worden deze medische gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan derden verstrekt. In sommige gevallen worden deze gegevens gecodeerd verstrekt. Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van informatie aan de Nederlandse Kankerregistratie over kankerpatiënten met betrekking tot de aard en het beloop van de ziekte en de gevolgde behandeling.

Kopie medisch dossier voor patiënt

Patiënten en hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen een aanvraag kopie medisch dossier indienen bij de afdeling Kopie Medisch Dossier (KMD). Hiervoor maakt u gebruik van het aanvraagformulier medisch dossier. Een uitgebreide toelichting op de aanvraagprocedure is hierin opgenomen.

Wat zijn de kosten voor een kopie medisch dossier?

Een kopie van uw medisch dossier is de eerste keer gratis. Bij opnieuw aanvragen van een kopie brengen we wel kosten in rekening.

Folder en aanvraagformulier

 

Formulier aanvraag kopie medisch dossier

Folder en toestemmingsformulier

Wilt u uw medische gegevens delen