Polikliniek Anesthesiologie : u kunt hiervoor terecht bij Anesthesiologie

Polikliniek Anesthesiologie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 05

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.15 - 16.15 uur

Routes

Over de poli

Vanuit de polikliniek Anesthesiologie is er contact met alle patiënten die verdoving nodig hebben bij een operatie of onderzoek. De anesthesioloog bepaalt samen met u welke verdoving het meest geschikt is. We proberen met zoveel mogelijk patiënten via MijnOLVG contact te hebben. 

Hoe werken we?

  • Uw arts  laat  de polikliniek Anesthesiologie weten dat u een operatie of onderzoek met verdoving (anesthesie) zal krijgen.  U krijgt van de polikliniek Anesthesiologie een e-mail met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen via MijnOLVG.
  • Na het invullen van de vragenlijst bepaalt de anesthesioloog welke soort afspraak u krijgt: volledig online via MijnOLVG, telefonisch of op de polikliniek.
  • Als u geen MijnOLVG heeft, krijgt u een telefonische afspraak.. Zo nodig maken we een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie.
  • Er werken naast de anesthesioloog ook andere gespecialiseerde medewerkers bij Anesthesiologie, bijvoorbeeld een physician assistant (PA), arts-assistent of co-assistent. Zij werken altijd onder supervisie van de anesthesioloog.

Ziekenhuisapotheek

Een werkdag voor uw (telefonische) afspraak met de anesthesioloog wordt u gebeld door een medewerker van de ziekenhuisapotheek. Hij bespreekt uw medicijngebruik met u. Leg uw medicijnen of een actueel medicatieoverzicht klaar.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Lees hier meer over verdoving (anesthesie). U kunt hier ook door fotoboeken bladeren. Informatie over alle voorbereidingen, zoals nuchter zijn voor uw operatie of onderzoek, leest u hier.

Heeft u een afspraak en kunt u niet komen of bellen?

Neem dan zo snel  mogelijk (minimaal 24 uur voor de afspraak) contact op met de polikliniek Anesthesiologie.