home

Liesbreuk Expertisecentrum : u kunt hiervoor terecht bij Chirurgie

Liesbreuk Expertisecentrum

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P3

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30 - 16.00 uur

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Hoe verloopt de behandeling?

Bij het Liesbreuk Expertisecentrum kunt u aan uw liesbreuk geopereerd worden door een gespecialiseerde chirurg. Operaties vinden meestal plaats in dagbehandeling of in een Single Visit. Wij hebben veel ervaring met operaties van terugkerende (recidief) liesbreuken en de behandeling van patiënten met pijn na een liesbreukoperatie.

Single Visit (onderzoek en operatie op 1 dag)

Uw huisarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Single Visit en meldt u aan via een faxformulier. Het eerste bezoek en de intake door de specialist worden gecombineerd met de operatie zelf.

Hoe werkt het?

  • Na aanmelding door de huisarts wordt u binnen 5 werkdagen teruggebeld voor een telefonisch gesprek met een chirurg en een operatiedatum.
  • Hierover ontvangt u een bevestigingsbrief met informatie.
  • U kunt de patiëntinformatie ook op deze website vinden.
  • Op de operatiedag wordt u NUCHTER* verwacht in het BovenIJ ziekenhuis of  in OLVG, locatie Oost. Dat staat in de bevestigingsbrief.
  • U wordt gezien door de anesthesist.
  • U wordt voorbereid op de operatie door de verpleegkundige van de Dagbehandeling.
  • Normaal gesproken mag u 4 à 5 uur na de operatie naar huis (u mag niet zelf autorijden)
  • U krijgt ongeveer 5 weken na de operatie een telefonische afspraak. Zo nodig maken wij een vervolgafspraak bij de specialist.

* vanaf 24.00 uur niet meer eten en drinken: nuchterbeleid van OLVG

Liesbreukoperatie in dagbehandeling (reguliere behandeling)

De reguliere behandeling betreft meestal 2 bezoeken. U kunt zelf een afspraak maken bij de polikliniek Chirurgie. Afhankelijk van het soort ingreep kunt u binnen 3 weken na het polikliniekbezoek worden geopereerd.

Bij de dagbehandeling kunt u normaal gesproken 4 tot 5 uur na de operatie naar huis. Ongeveer 5 weken na de operatie heeft u een telefonische afspraak. Zo nodig is er een controleafspraak bij de specialist.

Meerdaagse opname

Soms is een meerdaagse opname noodzakelijk. De chirurg bespreekt dit met u. Een enkele keer is het nodig om extra onderzoek te doen om de juiste diagnose te kunnen stellen. Dit kan betekenen dat u vaker naar het ziekenhuis moet komen. Het kan dan langer duren voordat u geopereerd wordt.