home

Dagbehandeling Psychiatrie : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Dagbehandeling Psychiatrie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 01

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30-16:00 uur
Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de dagbehandeling

De dagbehandeling biedt u de mogelijkheid na opname in OLVG te werken aan verder herstel en hervatting van uw dagelijks leven (zoals werk, studie, gezin).

Ook maken polikliniekpatiënten ervan gebruik om de diagnostiek af te ronden in het geval dat dit poliklinisch niet lukt. Het komt ook voor dat men tijdelijk in dagbehandeling komt ter voorkoming van opname.

In de dagbehandeling werken een psychiater, een psychiater in opleiding, verpleegkundigen, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een bewegingstherapeut en een psychotherapeut.

De dagbehandeling heeft een eigen ruimte op de afdeling Psychiatrie. Het is een ruimte waarbinnen u aan de uitwerking van uw behandeling kunt werken. Daarnaast kunt u de ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor activiteiten waaraan u thuis niet toekomt, bijvoorbeeld de administratie of ontspanning.

Intakegesprek

Wanneer er is besloten dagbehandeling te overwegen, krijgt u een intakegesprek met de behandelend arts en een verpleegkundige van de dagbehandeling. Op basis van dit gesprek kunnen we u laten weten of plaatsing binnen onze dagbehandeling inderdaad nodig is.

Behandelplan

Het behandelteam stelt een behandelplan op en bespreekt dat met u. In het basisprogramma kunt u hieraan werken. Daarin is zeker ook ruimte voor initiatieven van uw kant. Samen met u bepalen we de frequentie van de dagbehandeling. Dit kan variëren van 1 tot 9 dagdelen per week.

Verpleegkundige begeleiding

Er zijn 3 verpleegkundigen werkzaam binnen het team van de dagbehandeling. Verpleegkundige begeleiding bestaat uit gesprekken die structurerend, steunend en adviserend van aard zijn. Dit gebeurt met behulp van individuele ontslagbegeleiding; een methode waarbij doelgericht en praktisch de bestaande hulpvraag aangepakt wordt. De verpleegkundige is de spil binnen de dagbehandeling.

Individuele ontslagbegeleiding

De individuele ontslagbegeleiding is een onderdeel van het programma voor alle patiënten mits er geen contra-indicatie is. Het is gericht op actieve resocialisatie (dat wil zeggen: zelf actie ondernemen om naar de eigen omgeving bijvoorbeeld huis of werk terug te keren). Er wordt van u verwacht dat u zelf actief een bijdrage levert aan uw behandeling door voor uzelf belangrijke werk- en/of aandachtspunten (doelen) op te stellen. De individuele ontslagbegeleiding wordt begeleid door een van de verpleegkundigen en de ergotherapeut van de dagbehandeling.

Het uitgangspunt is de start met de dagbehandeling. Aan de orde komen de situatie zoals die nu bestaat, de situatie waar u naartoe wilt werken en de acties die daartoe kunnen leiden. Dit alles wordt schriftelijk vastgelegd, waarvan u een afschrift krijgt.

Ergotherapie

De ergotherapeut maakt deel uit van het dagbehandelingsteam. Samen met de ergotherapeut gaat u in kaart brengen welke beperkingen of handicaps u ervaart in uw dagelijks leven. Is er in uw woon- of werkomgeving voldoende structuur, overzicht en ontspanning? Kunt u zich concentreren op uw dagelijkse activiteiten? Zijn er taken en/of activiteiten die u weer zou willen oppakken of veranderen? Vervolgens maakt de ergotherapeut met u een behandelplan waarin beschreven staat welke doelen u wilt bereiken. Binnen de individuele ontslagbegeleiding zal hier ook aandacht aan worden besteed.

Bewegingstherapie

Aan de afdeling Psychiatrie is ook een bewegingstherapeut verbonden. Hij/zij biedt een gevarieerd aanbod van bewegingssituaties, activiteiten uit de lichamelijke opvoeding, sport en spel. Wanneer u met de dagbehandeling bent gestart, zal de bewegingstherapeut contact met u opnemen en u verder informeren over de mogelijkheden.

Maatschappelijk werk

Er is een maatschappelijk werker aan de afdeling verbonden. Indien nodig kunt u met hem/haar verschillende zaken bespreken, zoals:

  • Financiële kwesties, zoals advies/bemiddeling over uitkering, het omgaan met geld, schulden.
  • Het wegwijzen in de soms ingewikkelde regel- en wetgeving.
  • Assisteren bij contacten met officiële instanties.
  • Informeren over recreatieve en sociale voorzieningen in uw eigen wijk. Bijvoorbeeld eettafelprojecten, dagopvang en clubs.
  • Verwijzen naar sociale raadslieden enz.
  • Juridische zaken, huisvestingsvraagstukken en hulpmogelijkheden in de thuissituatie.

Via uw arts kunt u een afspraak aanvragen met de maatschappelijk werker.

Cognitieve gedragstherapie

In deze therapie, die in groepsvorm wordt gegeven, staan niet de gevoelens, maar de gedachten van de patiënt centraal. De therapie is gebaseerd op het idee dat je gevoelens grotendeels bepaald worden door wat je denkt. Met andere woorden: negatief denken leidt tot negatieve gevoelens. Het doel van de therapie is minder negatief te leren denken, zodat je minder vatbaar bent voor gevoelens van bijvoorbeeld angst en depressie. De groepstherapie wordt geleid door een psycholoog en een verpleegkundige. Deelname aan de groep gebeurt op indicatie van uw arts.