Dagbehandeling Medische Oncologie en Hematologie : u kunt hiervoor terecht bij Interne Geneeskunde

Dagbehandeling Medische Oncologie en Hematologie

Locatie

OLVG, Locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, B6

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30 - 17.00 uur

Contact

Routes

Over de dagbehandeling

U krijgt een afspraak voor een behandeling op de dagbehandeling vanuit de polikliniek Interne Geneeskunde of de polikliniek Medische Oncologie & Hematologie. Op de dagbehandeling worden patiënten met een oncologische, hematologische of interne aandoening kortdurend behandeld. Daarnaast komen patiënten voor bijvoorbeeld bloedafname of de verzorging van PICC-lijnen.

Op de dagbehandeling werkt een team van specialistisch verpleegkundigen oncologie waarvan er per dag 2 aanwezig zijn. De dagbehandeling heeft 7 behandelstoelen. Bij iedere stoel is een stopcontact beschikbaar voor het gebruik van een tablet of laptop. Er is ook gratis wifi beschikbaar. Elke behandelstoel heeft een gordijn dat u kunt sluiten als u daar behoefte aan heeft. U kunt iemand meenemen om u gezelschap te houden. Uw begeleider kan naast u zitten, of u kunt tijdens de behandeling samen plaatsnemen in de zithoek aan de voorkant van de behandelruimte.

Voorbereiding 

Gebruik indien afgesproken de voorbereidende medicijnen, zoals dit met u is doorgenomen door de zorgverlener op de poli.

De behandeling en vervolgafspraken

Op de dagbehandeling zal een verpleegkundige na aankomst een infuus bij u inbrengen, of als u die heeft, een port a cath of PICC-lijn aansluiten. Als de behandeling klaar is, kunt u meestal direct naar huis. U krijgt zo nodig vervolgafspraken mee voor de polikliniek en/of het volgende bezoek aan de dagbehandeling.

Praktische zaken

  • Wij verwachten u op het tijdstip dat op uw afsprakenbrief staat
  • Er mag 1 begeleider met u mee.
  • Rond lunchtijd bieden wij u en uw begeleider een broodmaaltijd aan.
  • Drinken is de gehele dag (gratis) verkrijgbaar.
  • Als u naar huis gaat, krijgt u vervolgafspraken mee voor uw volgend polibezoek en zo nodig de volgende behandeling.
  • Mogelijk krijgt u medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. U mag dan na de behandeling geen voertuig besturen. Informeer hiernaar op de polikliniek.