Aandoeningen & behandelingen

Anesthesiologie en nuchterbeleid volwassenenu kunt hiervoor terecht bij Anesthesiologie

Om de anesthesie tijdens de operatie veilig te laten verlopen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor de operatie is het belangrijk dat u nuchter bent, en dat u uw medicijnen, zoals bloedverdunners, aanpast zoals u met de arts heeft afgesproken. Lees hieronder de instructies.

Verloop

Preoperatief onderzoek

Voordat u een operatie of behandeling ondergaat, heeft u eerst een afspraak bij de polikliniek Anesthesiologie. Tijdens dit spreekuur onderzoeken we uw gezondheid. Ook bespreken we de meest geschikte vorm van anesthesie en pijnbestrijding met u.

Vragenlijst invullen voor uw afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk de digitale vragenlijst in ons patiëntenportaal MijnOLVG zo spoedig mogelijk en volledig in te vullen. 

Heeft u nog geen MijnOLVG? Lees hier meer over de mogelijkheden en het aanmaken van een account voor MijnOLVG.

Voorbereiding op uw operatie - nuchter zijn

Voor uw operatie is het belangrijk dat u:

 • Nuchter bent
 • De afspraken opvolgt over uw medicatiegebruik
 • Begeleiding naar huis regelt bij een operatie in dagbehandeling

Nuchter zijn

U moet voor de operatie of het onderzoek een lege maag hebben (nuchter zijn). Een lege maag voorkomt dat tijdens de operatie of het onderzoek de inhoud van de maag in de luchtpijp en de longen terechtkomt. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Lees de instructie in onderstaand schema goed door.

Nuchter zijn

 Wanneer eten drinken
 Tot middernacht (00.00 uur ‘s nachts) voor de   operatie of het onderzoek alles  alles
 Vanaf middernacht (00.00 uur ´s nachts) tot 2 uur   voor de operatie of het onderzoek niets  alleen water, appelsap,   aanmaaklimonade, thee en   koffie zonder  melk 
 Let op! Heeft u suikerziekte (diabetes)? Drink dan alleen water.
 Vanaf 2 uur voor de operatie of het onderzoek niets niets

Alleen als u geen suikerziekte (diabetes) heeft:
We adviseren u tot 2 uur voor de operatie of het onderzoek om vooral suikerhoudende dranken (appelsap, limonade of thee met suiker) te drinken. Daardoor voelt u zich zowel voor als na de operatie beter. Ook is de kans kleiner dat u na de operatie misselijk bent.

Afspraken over uw medicijngebruik

Volg de afspraken op die u met de anesthesioloog of physician assistant heeft gemaakt over uw medicijngebruik (zoals bloedverdunners of medicatie voor suikerziekte). Deze afspraken vindt u in de brief die u krijgt na uw bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie.

Heeft u begeleiding naar huis? 

Na een operatie in dagbehandeling kunt u niet alleen naar huis. Als het u niet lukt om begeleid vervoer te regelen, geef dit dan door aan de planningsfunctionaris. Een vrijwilliger kan u dan naar huis begeleiden.

Is uw situatie veranderd? 

Is uw situatie veranderd tussen uw bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie en de dag van uw operatie? Is uw gezondheid verslechterd of gebruikt u andere medicijnen? Bent u onder behandeling van een andere specialist of verbleef u in een ander (buitenlands) ziekenhuis? Het is belangrijk dat u dit doorgeeft aan de polikliniek Anesthesiologie.

Dag van de operatie

Zorg dat u geen sieraden draagt en eventuele piercings hebt verwijderd. Gebruik geen make-up, bodylotion of huidolie. Nagellak, gel- of kunstnagels hoeft u niet te verwijderen.

Op de operatiekamer

 • U maakt kennis met de anesthesioloog die verantwoordelijk is voor de verdoving tijdens uw operatie.
 • Voor uw veiligheid controleren we in de operatiekamer nog een keer alle belangrijke gegevens, zoals uw identiteit, uw operatie of onderzoek en zo nodig aan welke kant u geopereerd wordt.
 • Tijdens de operatie of het onderzoek bewaakt de anesthesioloog uw hartritme, bloeddruk en ademhaling. Krijgt u een narcose, dan controleert de anesthesioloog of u voldoende diep slaapt.
 • De anesthesioloog zorgt ook voor pijnbestrijding tijdens uw verblijf op de uitslaapkamer en spreekt pijnmedicatie af voor de eerste 24 uur na de operatie.

Goede pijnbestrijding na de operatie is belangrijk. Het heeft invloed op uw herstel en u voelt zich prettiger. Afhankelijk van de soort operatie en uw persoonlijke omstandigheden, past de anesthesioloog de pijnbestrijding aan.

Op de uitslaapkamer

De verpleegkundige vraagt regelmatig hoe het met u gaat, en of u pijn heeft. U geeft via een pijnscore aan, of de pijn voor u draaglijk is. Zo nodig passen wij uw pijnmedicatie aan.

Op de verpleegafdeling

U kunt de OLVG PIJN app gebruiken om op elk gewenst tijdstip uw pijnscore door te geven. Uw pijnbeleving wordt direct zichtbaar in uw elektronisch medisch dossier zodat wij uw pijnmedicatie nog beter kunnen instellen. Zie ook de OLVG folder ‘OLVG PIJN app – uw pijnscore digitaal’. De verpleegkundige vraagt regelmatig of u pijn heeft en past eventueel de pijnmedicatie aan.

Meer over bijwerkingen en complicaties na anesthesie leest u in de folder onderaan deze webpagina. 

Naar huis

De verpleegkundige geeft u uitleg en instructie over pijnmedicatie thuis. Zorg dat u paracetamol in huis heeft. De anesthesioloog of behandelend arts bepaalt of u aanvullende pijnmedicijnen nodig heeft. U krijgt dan een recept mee.

Verblijft u op de lounge van OLVG, locatie West? Dan krijgt u een medicatiepakket mee naar huis.

Als u weer thuis bent

 • Doe het de eerste 24 uur na de verdoving (anesthesie) rustig aan. Zorg dat u niet alleen thuis bent.
 • Bestuur de eerste 24 uur geen vervoermiddelen of machines.
 • Neem geen belangrijke beslissingen, de verdoving kan uw denken nog beïnvloeden.
 • Maakt u zich zorgen over klachten als gevolg van de verdoving (anesthesie)? Neem dan contact op met de polikliniek Anesthesiologie, locatie Oost of locatie West.

 

Tips

 • Neem mee

  Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)
 • ​​​​​​​Bereid u goed voor

  Lees de folder goed door
 • Afspraken medicijngebruik vergeten?

  Bel de polikliniek Anesthesiologie.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik nuchter zijn?

Een lege maag voorkomt dat tijdens de operatie of het onderzoek de inhoud van de maag in de luchtpijp en de longen terechtkomt.

Welke anesthesioloog voert de anesthesie uit?

De anesthesioloog die verantwoordelijk is voor de anesthesie tijdens de operatie of behandeling kan een andere anesthesioloog zijn dan degene die u op de polikliniek Anesthesiologie heeft gezien.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Anesthesiologie.