home

Researchbureau Medische Oncologie

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de behandeling van kanker. Ook in OLVG. Het kan zijn dat u tijdens uw behandeling voor kanker door uw arts gevraagd wordt mee toe doen aan zo’n onderzoek of 'trial'.

In ons ziekenhuis wordt de laatste fase (fase 2 en 3) van medisch-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit wil zeggen dat een nieuwe behandeling vergeleken wordt met een standaard behandeling. In deze fase van onderzoek nemen grote aantallen patiënten deel. Het onderzoek wordt in meerdere ziekenhuizen en vaak ook in meerdere landen uitgevoerd. De behandelingen worden met elkaar vergeleken. Door loting (randomisatie) wordt bepaald welke behandeling u krijgt. Zowel u als uw arts weten niet van tevoren welke behandeling u gaat krijgen.

Deelname is vrijwillig

Deelname aan onderzoek is natuurlijk altijd vrijwillig. Voor u een beslissing neemt over deelname aan onderzoek krijgt informatie mee over het onderzoek, zodat u dit rustig na kunt lezen. Als u besluit mee te doen, tekent u een formulier waarin u toestemming geeft tot deelname. Besluit u later toch niet mee te willen doen aan het onderzoek, dan kunt u op elk moment stoppen zonder opgave van reden.

Researchverpleegkundige

Als u besluit deel te nemen aan het onderzoek, dan zal een oncologieverpleegkundige met als specialisatie klinisch wetenschappelijk onderzoek (researchverpleegkundige) hiervoor contact met u opnemen. De researchverpleegkundige bespreekt met u het verloop van het onderzoekstraject en zal ook een vragenlijst afnemen.

Vragen & contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Researchbureau Interne Geneeskunde | OLVG