home

Researchbureau Interne Geneeskunde

Binnen OLVG en ook binnen de Interne Geneeskunde neemt medisch-wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in, met als doel de zorg nog beter te maken. 

Ons researchbureau is betrokken bij onderzoek op het gebied van:

  • Infectieziekten (waaronder hiv en Covid-19)
  • diabetes/vasculair
  • acute geneeskunde
  • nefrologie
  • hematologie
  • oncologie

Vaak gaat het om internationale onderzoeken naar (nieuwe) medicatie. Hierbij wordt gekeken naar de werkzaamheid, veiligheid en bijwerkingen. Ook nemen wij deel aan onderzoek vanuit universitaire ziekenhuizen of zetten we zelf een onderzoek op om bijvoorbeeld meer over een bepaald ziektebeeld te weten te komen. 

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek

Als patiënt kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit aan een onderzoek deel te nemen, wordt u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Wanneer u deelneemt aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek van de Interne Geneeskunde, komt u met ons researchbureau in contact. Wij coördineren het onderzoek en begeleiden de deelnemers.

Ons team

Heeft u vragen over onderzoeken op de afdeling Interne Geneeskunde? Neem dan contact op met een van onze teamleden:

Hematologie / Oncologie, e-mail: mailtrialbureau@olvg.nl

  • Sharon Boer, bereikbaar via 020 599 3510
  • Marie-Louise van Groesen, bereikbaar via 020 599 2674

Interne Geneeskunde, e-mail: research-interne@olvg.nl

  • Aarti Soenessardien, bereikbaar via 020 599 3500 
  • Femke van Malsen, bereikbaar via 020 599 3513

Meer informatie

Meer over wetenschappelijke onderzoeken kunt u lezen in de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de website van het Ministerie.

Meer informatie over de afdeling vindt u op de pagina van Interne Geneeskunde.