home

Quadruple P studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij zwangere vrouwen van een tweeling met een korte baarmoedermond wordt onderzocht wat beter is om vroeggeboorte te voorkomen: een pessarium of progesteron tabletten.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  prof. dr. E. Pajkrt (Amsterdam UMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. E.S.A. van den Akker en dr. B.B.J. Hermsen (OLVG)
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Op https://zorgevaluatienederland.nl/evaluations/quadruple-p  vindt u meer informatie over het onderzoek.