home

Actueel wetenschappelijk onderzoek Fertiliteit/Gynaecologie/Verloskunde/Bekkenbodemcentrum

Wij werken bij de meeste onderzoeken samen met andere ziekenhuizen in Nederland. 

Wetenschappelijke ondersteuning

Onze researchmedewerkers zijn onmisbaar in het proces rondom het onderzoek. Zij verrichten in nauw overleg met de verantwoordelijke arts diverse werkzaamheden zoals het screenen van deelnemende patiënten en het verzamelen en invoeren van patiëntgegevens voor de studie. Bij Gynaecologie/ Verloskunde OLVG zijn de volgende researchmedewerkers werkzaam:

Locatie Oost:  L. Videler-Sinke en N. van Dekken
Locatie West: F. Makhloufi en A. Wijbenga

Meer weten?

CAPTURE is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners. De onderzoekers zijn (of waren) verbonden aan OLVG en initiëren diverse landelijke onderzoeken zoals de OptiMUMstudie en de Perceive studie.

Voor studies op het gebied van de gynaecologie, oncologie, obstetrie en fertiliteit in Nederland verwijzen wij u ook graag naar de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele onderzoeken per specialisme: