home

PERCEIVE

Een studie naar de effectiviteit en veiligheid van vroege interventie EMDR-therapie in het voorkomen van PTSS (symptomen) negen weken postpartum bij vrouwen met een traumatische bevalervaring.
 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Een traumatisch ervaren bevalling kan leiden tot posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of PTSS-klachten, met als gevolg bevalangst (Fear of Childbirth) bij een volgende zwangerschap, verminderde kwaliteit van leven, bemoeilijkte moeder-kind-binding, depressie en niet meer zwanger durven worden. Deze studie onderzoekt of PTSS (klachten) voorkomen kunnen worden door twee weken na de bevalling, als een vrouw aangeeft de bevalling als traumatisch te hebben ervaren, te starten met behandeling middels EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in OLVG en eerstelijns verloskundige praktijken in Amsterdam. Deelnemers worden via loting verdeeld in twee groepen (de EMDR- of controlegroep). De EMDR-groep krijgt 2 sessies EMDR-therapie tussen de 2 en 5 weken postpartum. De controlegroep krijgt de gebruikelijke zorg, dat wil zeggen een afwachtend beleid tot 9 weken postpartum. Na die periode kunnen vrouwen uit de controlegroep op eigen initiatief alsnog EMDR-therapie ondergaan. Beide groepen krijgen bij begin en eind van de studie diverse vragenlijsten thuisgestuurd met betrekking tot de mate van PTSS (klachten), hechting met het kind, kwaliteit van leven en bevalangst. Tevens zal aan het eind van de studie eenmalig een interview worden afgenomen.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)?
  Dr. M.G. (Mariëlle) van Pampus, gynaecoloog
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  Mw. drs. Y.M.G.A. (Yvette) Hendrix, arts-assistent gynaecologie
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Prof. dr. A. (Ad) de Jongh, tandarts en GZ-psycholoog
  Mw. K.S.M. (Karlijn) van Dongen, wetenschappelijk student
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten