Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

April 2018

Toegangstijden polikliniek

 

Afdelingen

Oost

Spui

West

2

Cardiologie

1 week

<1 week

4 weken

3

Chirurgie

<1 week

-

<1 week

 

a) Vaatchirurgie

2 weken

-

7 weken

 

b) Gastro-enterologie

2 weken

-

4 weken

 

c) Mammapoli

<1 week

-

<1 week

 

d) Oncologie

<1 week

-

<1 week

4

Dermatologie

3 weken

3 weken

3 weken

5

Gastro-enterologie
(Maag- Darm- Leverziekten)

10 weken

10 weken

11 weken

6

Gynaecologie

2 weken

-

2 weken

 

a) Oncologie

1 week

-

6 weken

 

b) Infertiliteit

9 weken

-

12 weken

 

c) Incontinentie voor de vrouw

2 weken

-

7 weken

7

Interne Geneeskunde

4 weken

5 weken

5 weken

 

a) Endocrinologie

4 weken

5 weken

5 weken

 

b) Nefrologie

6 weken

-

5 weken

 

c) Immunologie

4 weken

5 weken

5 weken

 

d) Infectieziekten

<1 week

<1 week

<1 week

 

e) Hypertensie

7 weken

11 weken

5 weken

 

f) Hematologie

4 weken

-

5 weken

8

Mondziekten, Kaak-
en aangezichtschirurgie

6 weken

-

3 weken

9

Keel, Neus- en Oorheelkunde

4 weken

2 weken

3 weken

10

Kindergeneeskunde

3 weken

-

3 weken

 

a) Cardiologie

4 weken

-

3 weken

 

b) Endocrinologie

3 weken

-

3 weken

 

c) Gastro-enterologie

3 weken

-

3 weken

 

d) Reumatologie

7 weken

-

4 weken

 

e) Metabole ziekten

3 weken

-

3 weken

 f) Nefrologie 3 weken 3 weken
11(klinische) Geriatrie4 weken-4 weken

12

Longgeneeskunde

4 weken

-

6 weken

 

a) oncologie

< 1 week

-

< 1 week

14

Neurologie

5 weken

13 weken

5 weken

15

Oogheelkunde

5 weken

1 week

1 week

16

Orthopedie

3 weken

-

3 weken

17Pijncentrum1 week-1 week

18

Plastisch Chirurgie

1 week

-

2 weken

19

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

2 weken

-

2 weken

 

Behandeling psychiatrie na intake,
geen wachttijd of verschil
tussen diagnosegroepen of
zorgverzekeraar.

 

 

 

19

Reumatologie (Reade)

7 weken

-

11 weken

20

Revalidatie

3 weken

-

5 weken

 

Sportgeneeskunde

-

-

2 weken

21

Thoracale Chirurgie

2 weken

-

-

22

Urologie

5 weken

-

1 week

 Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

<1 week (2 dagen)

<1 week (2 dagen)

HIV

<1 week (2 dagen)

<1 week (2 dagen)

verdenking maligniteit long

<1 week (2 dagen)

<1 week (2 dagen)

Focale afwijkingen lever, MDL

1 week

1 week

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

1 week

1 week

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier               

Oost

West

CT scan

2 weken

 - 

Mammografie

4 weken

< 1 week

MRI

3 weken

2 weken

Echo

2 weken

1 week

Gastroscopie

10 weken

9 weken

Wachttijden ingrepen

 

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

1

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

3 weken

-

 

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

4 weken

-

 

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

4 weken

-

 

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

13 weken

-

 

Ablaties Complex

(hartcentrum)

18 weken

-

2

Spataderen

(chirurgie)

2 weken

8 weken

3

Liesbreuk

(chirurgie)

22 weken

14 weken

4

Galblaas

(chirurgie)

24 weken

24 weken

 Anale chirurgie(chirurgie)40 weken-

5

Sterilisatie man

(urologie)

-

8 - 10 weken

7

Prostaatcarcinoom

(urologie)

4- 6 weken

-

8

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

18-22 weken

9

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

    3 - 6 weken

10

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

18 - 22 weken

11

Hernia

(orthopedie)

-

18 weken

12

Hernia

(neurochirurgie)

-

4 - 8 weken

13

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

10 - 12 weken

6- 8 weken

15

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

10-12 weken

6 - 8 weken

16

Dupuytren

(plastische chirurgie)

6-8 weken

4-6 weken

17

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

6-8  weken

2-4 weken

19

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

2 weken

-

20

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

2-4 weken

21

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

6  weken

6 weken

22

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

8 weken

8 weken

23

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

9 - 13 weken

9 - 13 weken

 

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

9 - 13 weken

9 - 13 weken

24

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

9 - 13 weken

9 - 13 weken

25

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

9 - 13 weken

9 -13 weken

26

Staaroperatie

(oogheelkunde)

2-3 weken

2-3 weken

27

Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

4 weken

-

 

Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

1 week

-

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.