Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Augustus 2022

Onderstaande wachttijden zijn op 6 september 2022 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Toegangstijden polikliniek           

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

8  dagen

40 dagen

13 dagen

Chirurgie

53 dagen

-

 17 dagen

a) Vaatchirurgie

50 dagen

-

28 dagen

b) Gastro-enterologie

57 dagen

-

29 dagen

Dermatologie

21 dagen

19 dagen

26 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

84 dagen

84 dagen

84 dagen

Gynaecologie

14 dagen

-

52 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

28 dagen

b) Infertiliteit

120 dagen

-

129 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

50 dagen

-

38 dagen

Interne Geneeskunde

72 dagen

99 dagen

78  dagen

a) Endocrinologie

99 dagen

 

91 dagen

b) Nefrologie

84 dagen

-

84 dagen

c) Immunologie

72 dagen

-

21 dagen

d) Infectieziekten

1 dag

-

2 dagen

e) Hypertensie

85 dagen

-

21 dagen

f) Hematologie

63 dagen

-

-

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

64 dagen

-

66 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

40 dagen

44 dagen

45 dagen

Kindergeneeskunde

43 dagen

-

34 dagen

a) Cardiologie

29 dagen

-

34 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

43 dagen

-

34 dagen

d) Reumatologie

120 dagen

-

13 dagen

e) Metabole ziekten

43 dagen

-

34 dagen

f) Nefrologie

43 dagen

-

34 dagen

(klinische) Geriatrie

55 dagen

-

21 dagen

Longgeneeskunde

45 dagen

-

45 dagen

a) Oncologie

6 dagen

-

6 dagen

Neurologie

50 dagen

50 dagen

50 dagen

Oogheelkunde

56 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

12 dagen

-

7 dagen

Pijncentrum

3 dagen

-

31 dagen 

Plastisch Chirurgie

18 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

75 dagen

-

112 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

-

-

42 dagen

Revalidatie

31 dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

14 dagen

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

90 dagen

-

90 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Toegangstijden  speciale polikliniekafspraken                   

Oost

West

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

   

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier                

Oost

West

CT scan

10 dagen

7 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

25 dagen

23 dagen

Mamma sneldiagnostiek

1 dag

1 dag

MRI

51 dagen

20 dagen

Echo

9 dagen

17 dagen

Gastroscopie (zonder sedatie)

84 dagen

84 dagen

Wachttijden ingrepen

Overzicht wachttijden andere ziekenhuizen of klinieken via Zorgkaart Nederland

Ingreep

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

35 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

35 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

4-5 maanden

-

Ablaties (complex)

(hartcentrum)

11 maanden

-

Devices (pacemaker, ICD)

(hartcentrum)

28 dagen

-

TAVI-behandeling

(hartcentrum)

14 dagen

-

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - klinisch

(obesitas centrum)

-

21 dagen

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - dagbehandeling

(obesitas centrum)

-

zsm

Spataderen 

(chirurgie)

14 dagen

-

Liesbreuk 

(chirurgie)

400 dagen

90 dagen

Galblaas 

(chirurgie)

120 dagen

90 dagen

Laparoscopische cholecystectomie (BovenIJ)

(chirurgie)

20 dagen (BovenIJ)

 

Anale chirurgie

(chirurgie)

120 dagen

90 dagen

Anale chirurgie (Jan van Goyenkliniek)

(chirurgie)

150 dagen

(Jan van Goyenkliniek)

 

Navelbreuk

(chirurgie)

120 dagen

90 dagen

Operatieve behandeling kniebanden

(orthopedie)

60 dagen

60 dagen

Sterilisatie man 

(urologie)

-

300 dagen

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

nvt (gyn)

20 dagen (uro)

 

Totale heup operatie 

(orthopedie)

 

120 dagen

Kijkoperatie knie / operatieve behandeling meniscus

(orthopedie)

 

20 dagen

Totale knie operatie 

(orthopedie)

 

120 dagen

Hernia 

(orthopedie)

 

90 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

60 dagen

Spondylodese operatie

(orthopedie)

-

60 dagen

Spondylodese operatie

(neurochirurgie)

 

90 dagen

Triggerfingerrelease

(plastische chirurgie)

15 dagen

15 dagen

Operatieve borstreconstructie

(plastische chirurgie)

zsm

zsm

Dupuytren 

(plastische chirurgie)

15 dagen

15 dagen

Carpaal tunnel syndroom 

(plastische chirurgie)

15 dagen

15 dagen

Carpaal tunnel syndroom 

(chirurgie)

-

14 dagen

Sterilisatie vrouw 

(gynaecologie)

20 dagen

20 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

20 dagen

20 dagen

IUI

(gynaecologie)

Poli fertiliteit

Poli fertiliteit

IVF/ICSI

(gynaecologie)

Poli fertiliteit

Poli fertiliteit

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

2 maanden

2 maanden

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

2 maanden

2 maanden

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

2 maanden

2 maanden

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

2 maanden

2 maanden

Anti-snurkbehandeling

(KNO)

2 maanden

2 maanden

Staaroperatie 

(oogheelkunde)

105 dagen

-

 Open hartoperatie 

(thoraxchirurgie)

7 dagen

-

Vergruizing niersteen

(urologie)

60-90 dagen

 

Percutane niersteenverwijdering

(urologie)

45 dagen

 

Operatieve behandeling bij vergrote prostaat

(urologie)

< 30 dagen

 

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom

(urologie)

< 30 dagen

 

 

 

Besnijdenis als zelfstandige verrichiting

(urologie)

90 dagen

 

Behandeling spataderen

(dermatologie)

 

 

Mohs chirurgie

(dermatologie)

 

 

Treek norm voor DBH is 6 weken en kliniek is 7 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.