Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft o.a. te maken met de toestroom van extra patiënten vanuit MC Slotervaart. Daarnaast is er een tekort aan personeel voor bepaalde functies. Dit is een landelijk probleem, waar we in OLVG helaas ook mee te maken hebben. Onze excuses voor dit ongemak. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Februari 2019

onderstaande wachttijden zijn op 31 januari 2019 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

 

Afdelingen

Oost

Spui

West

2

Cardiologie

30 dagen

15 dagen

30 dagen

3

Chirurgie

7 dagen

-

6 dagen

 

a) Vaatchirurgie

14 dagen

-

34 dagen

 

b) Gastro-enterologie 

9 dagen

-

43 dagen

 

c) Mammapoli

16 dagen

-

10 dagen

 

d) Oncologie

7 dagen

-

6 dagen

4

Dermatologie

10 dagen

13 dagen

23 dagen

5

Gastro-enterologie
(Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

98 dagen

6

Gynaecologie

22 dagen

-

28 dagen

 

a) Oncologie

7 dagen

-

22 dagen

 

b) Infertiliteit

50 dagen

-

42 dagen

 

c) Incontinentie voor de vrouw

32 dagen

-

59 dagen

7

Interne Geneeskunde

32 dagen

31 dagen

42 dagen

 

a) Endocrinologie

32 dagen

35 dagen

42 dagen

 

b) Nefrologie

31 dagen

-

42 dagen

 

c) Immunologie

32 dagen

31 dagen

42 dagen

 

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

 

e) Hypertensie

20 dagen

-

42 dagen

 

f) Hematologie

32 dagen

-

28 dagen

8

Mondziekten, Kaak-
en aangezichtschirurgie

81 dagen

-

62 dagen

9

Keel, Neus- en Oorheelkunde

27 dagen

27 dagen

37 dagen

10

Kindergeneeskunde

1 dag

-

15 dagen

 

a) Cardiologie

25 dagen

-

15 dagen

 

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

 

c) Gastro-enterologie

1 dag

-

15 dagen

 

d) Reumatologie

41 dagen

-

24 dagen

 

e) Metabole ziekten

1 dag

-

15 dagen

 f) Nefrologie1 dag 15 dagen
11(klinische) Geriatrie51 dagen-9 dagen

12

Longgeneeskunde

44 dagen

-

49 dagen

 

a) oncologie

3 dagen

-

3 dagen

14

Neurologie

58 dagen

100 dagen

67 dagen

15

Oogheelkunde

51 dagen

21 dagen

72 dagen

16

Orthopedie

30 dagen

-

30 dagen

17Pijncentrum10 dagen-32 dagen

18

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

17 dagen

19

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

15 dagen

-

17 dagen

 

Behandeling psychiatrie na intake,
geen wachttijd of verschil
tussen diagnosegroepen of
zorgverzekeraar.

 

 

 

20

Reumatologie (Reade)

43 dagen

-

98 dagen

21

Revalidatie

63 dagen

-

-

 

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

22

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

23

Urologie

21 dagen

-

14 dagen

 Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier               

Oost

West

CT scan

30 dagen

32 dagen

Mammografie

9 dagen

46 dagen

MRI

23 dagen

12 dagen

Echo

11 dagen

18 dagen

Gastroscopie

75 dagen

91 dagen

Wachttijden ingrepen

 

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

1

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

14 - 21 dagen

-

 

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

14 - 21 dagen

-

 

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

28 - 35  dagen

-

 

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

56 dagen

-

 

Ablaties Complex

(hartcentrum)

168 dagen

-

2

Spataderen

(chirurgie)

30 dagen

127 dagen

3

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

4

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

 Anale chirurgie(chirurgie)300 dagen 127 dagen
 Operatieve behandeling darmkanker(chirurgie)14 dagen-
 Operatieve verwijdering borstkanker(chirurgie)10 dagen8 dagen
 Operatieve behandeling carotispathologie(chirurgie)7 dagen-
 Operatieve behandeling slokdarmkanker(chirurgie)nvt-
 Operatieve behandeling maagkanker(chirurgie)nvt-
 Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD(chirurgie)10 dagen-

5

Sterilisatie man

(urologie)

-

65 dagen

7

Prostaatcarcinoom

(urologie)

90 dagen

-

8

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

142 dagen

9

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

28 dagen

10

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

142 dagen

11

Hernia

(orthopedie)

-

110 dagen

12

Hernia

(neurochirurgie)

-

130 dagen

13

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

70 dagen

40 dagen

15

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

70 dagen

40 dagen

16

Dupuytren

(plastische chirurgie)

42 dagen

40 dagen

17

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

42 dagen

40 dagen

19

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

14 dagen

28 dagen

20

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

28 dagen

21

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

22

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

23

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

10 dagen

30 dagen

 

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

90 dagen

60 dagen

24

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

10 dagen

10 dagen

25

Septumcorrectie (neustussenschot)

(KNO)

60 dagen

60 dagen

26

Staaroperatie

(oogheelkunde)

9 dagen

-

27

Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

28 - 35 dagen

-

 

Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

4 dagen

30 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.