Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Oktober 2020

Onderstaande wachttijden zijn op 13 oktober 2020 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Afdeling         

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

20 dagen

2 dagen

30 dagen

Chirurgie

2 dagen

-

23  dagen

a) Vaatchirurgie

28 dagen

-

42  dagen

b) Gastro-enterologie

24 dagen

-

31  dagen

d) Oncologie

2 dagen

-

14 dagen

Dermatologie

24 dagen

-

26 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

30 dagen

14 dagen

 30 dagen

Gynaecologie

30 dagen

-

37 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

36 dagen

b) Infertiliteit

90 dagen

-

78 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

42 dagen

-

57 dagen

Interne Geneeskunde

48 dagen

80 dagen

42 dagen

a) Endocrinologie

59 dagen

30 dagen

42 dagen

b) Nefrologie

22 dagen

-

49 dagen

c) Immunologie

48 dagen

30 dagen

 42 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

-

2 dagen

e) Hypertensie

27 dagen

-

42 dagen

f) Hematologie

48 dagen

-

14 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

23 dagen

-

27 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

50 dagen

50 dagen

30 dagen

Kindergeneeskunde

28 dagen

-

17 dagen

a) Cardiologie

11 dagen

-

17 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

28 dagen

-

17 dagen

d) Reumatologie

2 dagen

-

32 dagen

e) Metabole ziekten

28 dagen

-

17 dagen

f) Nefrologie

28 dagen

-

17 dagen

(klinische) Geriatrie

25 dagen

-

5 dagen

Longgeneeskunde

12 dagen

-

20 dagen

  1. oncologie

-

-

3 dagen

Neurologie

35 dagen

40 dagen

30 dagen

Oogheelkunde

90 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

60 dagen

-

16 dagen

Pijncentrum

5 dagen

-

28 dagen

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

28 dagen

-

24 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

68 dagen

-

77 dagen

Revalidatie

19  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

2 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

60 dagen

-

60 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT scan

10 dagen

10 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

11 dagen

9 dagen

Mamma sneldiagnostiek

0 dagen

2 dagen

MRI

39 dagen

29 dagen

Echo

8 dagen

8 dagen

Gastroscopie

90 dagen

90 dagen

Wachttijden ingrepen

 

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

14 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

14 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

20 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

161 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

280 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

7 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10-14 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

 

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

7 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

-

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

30 dagen (gyn)

30 dagen (gyn en uro)

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

90 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

15 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

90 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

45 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

44 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

80 dagen

80 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

100 dagen

100 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

70 dagen

70 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

70 dagen

70 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

-

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

30 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

20 dagen

20 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

40 dagen

40 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

10  dagen

10 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

10 dagen

10 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

10 dagen

10 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

10 dagen

10 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

77 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

5 dagen

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

5 dagen

10 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.