Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Actuele toegangsinformatie i.v.m. coronavirus

Door de komst van het coronavirus is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken er op dit moment aan de toegangstijden weer zo inzichtelijk mogelijk voor u te maken. Heeft u in de tussentijd vragen over de wachttijden voor onderzoek of behandeling in OLVG? Bespreek dit dan met uw huisarts. Uw huisarts heeft via Zorgdomein altijd de meest actuele informatie. 

Kijk voor meer informatie over het opstarten van de planbare zorg in OLVG op www.olvg.nl/anderhalvemeter

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Maart 2020

Onderstaande wachttijden zijn op 9 maart 2020 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

Afdelingen

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

25 dagen

4 dagen

16 dagen

Chirurgie

8 dagen

-

10 dagen

a) Vaatchirurgie

18 dagen

-

49 dagen

b) Gastro-enterologie

8 dagen

-

10 dagen

d) Oncologie

8 dagen

-

10 dagen

Dermatologie

23 dagen

24 dagen

25 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

56 dagen

Gynaecologie

30 dagen

-

62 dagen

a) Oncologie

7 dagen

-

10 dagen

b) Infertiliteit

56 dagen

-

82 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

48 dagen

-

90 dagen

Interne Geneeskunde

40 dagen

18 dagen

20 dagen

a) Endocrinologie

46 dagen

35 dagen

30 dagen

b) Nefrologie

30 dagen

-

30 dagen

c) Immunologie

40 dagen

35 dagen

20 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

e) Hypertensie

45 dagen

-

20 dagen

f) Hematologie

40 dagen

-

20 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

41 dagen

-

19 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

32 dagen

26 dagen

50 dagen

Kindergeneeskunde

3 dagen

-

23 dagen

a) Cardiologie

31 dagen

-

23 dagen

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

c) Gastro-enterologie

3 dagen

-

23 dagen

d) Reumatologie

120 dagen

-

43 dagen

e) Metabole ziekten

3 dagen

-

23 dagen

f) Nefrologie

3 dagen

-

23 dagen

(klinische) Geriatrie

2 dagen

-

6 dagen

Longgeneeskunde

51 dagen

-

25 dagen

  1. oncologie

3 dagen

-

3 dagen

Neurologie

40 dagen

90 dagen

50 dagen

Oogheelkunde

77 dagen

12 dagen

76 dagen

Orthopedie

20 dagen

-

15 dagen

Pijncentrum

23 dagen

-

21 dagen

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

14 dagen

-

14 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

68 dagen

-

65 dagen

Revalidatie

53  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

2 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

60 dagen

-

50 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT scan

9 dagen

12 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

1 dag

5 dagen

Mamma sneldiagnostiek                                1 dag                              2 dagen 

MRI

11 dagen

11 dagen

Echo

12 dagen

12 dagen

Gastroscopie

60 dagen

43 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep 3-4 weken

specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

21 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

21 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

21 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

100 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

200 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

7 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10-14 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

 

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

10 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

250 dagen

Prostaatcarcinoom

(urologie)

100 dagen

-

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

30 dagen (uro)

25 dagen (gyn)

 

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

110 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

20 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

110 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

75 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

56 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

60 dagen

60  dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

100 dagen

100 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

30 dagen

21 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

21 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

30 dagen

6 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

14 dagen

14 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

36 dagen

58 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

14 dagen

20 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

40 dagen

45 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

10 dagen

10 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

22 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

4-5 dagen

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

5 dagen

3 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.