Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

September 2018

onderstaande wachttijden zijn 4 september 2018 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

 

Afdelingen

Oost

Spui

West

2

Cardiologie

17 dagen

10 dagen

22 dagen

3

Chirurgie

3 dagen

-

6 dagen

 

a) Vaatchirurgie

31 dagen

-

31 dagen

 

b) Gastro-enterologie 

6 dagen

-

4 dagen

 

c) Mammapoli

3 dagen

-

1 dag

 

d) Oncologie

3 dagen

-

6 dagen

4

Dermatologie

14 dagen

-

20 dagen

5

Gastro-enterologie
(Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

77 dagen

6

Gynaecologie

28 dagen

-

7 dagen

 

a) Oncologie

7 dagen

-

43 dagen

 

b) Infertiliteit

60 dagen

-

71 dagen

 

c) Incontinentie voor de vrouw

24 dagen

-

65 dagen

7

Interne Geneeskunde

49 dagen

48 dagen

49 dagen

 

a) Endocrinologie

49 dagen

48 dagen

49 dagen

 

b) Nefrologie

55 dagen

-

49 dagen

 

c) Immunologie

49 dagen

48 dagen

49 dagen

 

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

 

e) Hypertensie

10 dagen

-

49 dagen

 

f) Hematologie

49 dagen

-

14 dagen

8

Mondziekten, Kaak-
en aangezichtschirurgie

47 dagen

-

19 dagen

9

Keel, Neus- en Oorheelkunde

19 dagen

20 dagen

30 dagen

10

Kindergeneeskunde

17 dagen

-

11 dagen

 

a) Cardiologie

14 dagen

-

11 dagen

 

b) Endocrinologie

14 dagen

-

14 dagen

 

c) Gastro-enterologie

14 dagen

-

11 dagen

 

d) Reumatologie

71 dagen

-

27 dagen

 

e) Metabole ziekten

14 dagen

-

11 dagen

 f) Nefrologie14 dagen 11 dagen
11(klinische) Geriatrie51 dagen-7 dagen

12

Longgeneeskunde

47 dagen

-

45 dagen

 

a) oncologie

3 dagen

-

3 dagen

14

Neurologie

27 dagen

40 dagen

18 dagen

15

Oogheelkunde

59 dagen

22 dagen

28 dagen

16

Orthopedie

33 dagen

-

25 dagen

17Pijncentrum3 dagen-37 dagen

18

Plastisch Chirurgie

1 dag

-

7 dagen

19

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

14 dagen

-

48 dagen

 

Behandeling psychiatrie na intake,
geen wachttijd of verschil
tussen diagnosegroepen of
zorgverzekeraar.

 

 

 

20

Reumatologie (Reade)

46 dagen

-

77 dagen

21

Revalidatie

20 dagen

-

34 dagen

 

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

22

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

23

Urologie

45 dagen

-

29 dagen

 Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

2 dagen

2 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier               

Oost

West

CT scan

3 dagen

14 dagen

Mammografie

3 dagen

7 dagen

MRI

16 dagen

7 dagen

Echo

21 dagen

8 dagen

Gastroscopie

75 dagen

77 dagen

Wachttijden ingrepen

 

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

1

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

21 dagen

-

 

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

7 dagen

-

 

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

14 dagen

-

 

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

30-60 dagen

-

 

Ablaties Complex

(hartcentrum)

120-150 dagen

-

2

Spataderen

(chirurgie)

14 dagen

70 dagen

3

Liesbreuk

(chirurgie)

160 dagen

140 dagen

4

Galblaas

(chirurgie)

220 dagen

190 dagen

 Anale chirurgie(chirurgie)220 dagen           -

5

Sterilisatie man

(urologie)

-

70-94 dagen

7

Prostaatcarcinoom

(urologie)

30-45 dagen

-

8

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

112-130 dagen

9

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

14-28 dagen

10

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

112-140 dagen

11

Hernia

(orthopedie)

-

56-84 dagen

12

Hernia

(neurochirurgie)

-

32-64 dagen

13

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

42 dagen

14 dagen

15

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

42 dagen

14 dagen

16

Dupuytren

(plastische chirurgie)

28 dagen

7 dagen

17

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

28 dagen

40 dagen

19

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

32 dagen

-

20

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

14-32

21

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

56 dagen

56 dagen

22

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

56 dagen

56 dagen

23

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

14 dagen

30 dagen

 

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

90 dagen

60 dagen

24

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

14 dagen

30 dagen

25

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

30 dagen

30 dagen

26

Staaroperatie

(oogheelkunde)

14 dagen

-

27

Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

14-21 dagen

-

 

Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

15 dagen

19 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.