Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Juli 2020

Onderstaande wachttijden zijn op 1 juli 2020 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

Afdelingen

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

2 dagen

2 dagen

9 dagen

Chirurgie

56 dagen

-

100 dagen

a) Vaatchirurgie

56 dagen

-

100 dagen

b) Gastro-enterologie

56 dagen

-

100 dagen

d) Oncologie

14 dagen

-

100 dagen

Dermatologie

30 dagen

-

30 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

28 dagen

-

28 dagen

Gynaecologie

90 dagen

-

90 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

7 dagen

b) Infertiliteit

90 dagen

-

90 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

90 dagen

-

90 dagen

Interne Geneeskunde

44 dagen

26 dagen

7 dagen

a) Endocrinologie

42 dagen

26 dagen

32 dagen

b) Nefrologie

21 dagen

-

32 dagen

c) Immunologie

42 dagen

26 dagen

7 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

-

2 dagen

e) Hypertensie

12 dagen

-

7 dagen

f) Hematologie

44 dagen

-

28 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

21 dagen

-

21 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

50 dagen

50 dagen

60 dagen

Kindergeneeskunde

1 dag

-

45 dagen

a) Cardiologie

15 dagen

-

14 dagen

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

c) Gastro-enterologie

1 dag

-

14 dagen

d) Reumatologie

120 dagen

-

28 dagen

e) Metabole ziekten

1 dag

-

14 dagen

f) Nefrologie

1 dag

-

14 dagen

(klinische) Geriatrie

7 dagen

-

0 dagen

Longgeneeskunde

9 dagen

-

15 dagen

  1. oncologie

-

-

3 dagen

Neurologie

14 dagen

21 dagen

14 dagen

Oogheelkunde

95 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

-

-

10 dagen

Pijncentrum

5 dagen

-

14 dagen

Plastisch Chirurgie

8 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

9 dagen

-

6 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

68 dagen

-

88 dagen

Revalidatie

19  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

2 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

60 dagen

-

60 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT scan

15 dagen

30 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

32 dagen

2 dagen

Mamma sneldiagnostiek                                1 dag                              2 dagen 

MRI

73 dagen

14 dagen

Echo

5 dagen

13 dagen

Gastroscopie

90 dagen

90 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep 3-4 weken

specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

17 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

17 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

21 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

120 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

210 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

7 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10-14 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

-

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

7 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

-

 

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

30 dagen (gyn)

30 dagen (gyn)

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

110 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

20 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

110 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

80 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

30 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

80 dagen

80  dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

100 dagen

100 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

60 dagen

60 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

60 dagen

60 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

-

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

14 dagen

14 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

20 dagen

20 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

40 dagen

40 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

60 dagen

60 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

60 dagen

60 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

60 dagen

60 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

60 dagen

60 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

45 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

4-5 dagen

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

5 dagen

3 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.