Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Juli 2021

Onderstaande wachttijden zijn op 5 juli 2021 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Afdeling              

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

17  dagen

17 dagen

17 dagen

Chirurgie

17 dagen

-

 37 dagen

a) Vaatchirurgie

15 dagen

-

48 dagen

b) Gastro-enterologie

17 dagen

-

49 dagen

Dermatologie

38 dagen

44 dagen

32 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

84 dagen

84 dagen

84 dagen

Gynaecologie

21 dagen

-

35 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

14 dagen

b) Infertiliteit

180 dagen

-

66 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

35 dagen

-

24 dagen

Interne Geneeskunde

77 dagen

72 dagen

42 dagen

a) Endocrinologie

77 dagen

72 dagen

42 dagen

b) Nefrologie

72 dagen

-

42 dagen

c) Immunologie

77 dagen

-

 42 dagen

d) Infectieziekten

1 dag

-

2 dagen

e) Hypertensie

80 dagen

-

42 dagen

f) Hematologie

77 dagen

-

35 dagen

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

31 dagen

-

25 dagen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

30 dagen

30 dagen

65 dagen

Kindergeneeskunde

28 dagen

-

21 dagen

a) Cardiologie

52 dagen

-

21 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

28 dagen

-

21 dagen

d) Reumatologie

120 dagen

-

45 dagen

e) Metabole ziekten

28 dagen

-

21 dagen

f) Nefrologie

28 dagen

-

21 dagen

(klinische) Geriatrie

32 dagen

-

16 dagen

Longgeneeskunde

40 dagen

-

18 dagen

  1. oncologie

3 dagen

-

7 dagen

Neurologie

45 dagen

45 dagen

45 dagen

Oogheelkunde

56 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

10 dagen

-

7 dagen

Pijncentrum

18 dagen

-

33 dagen

Plastische Chirurgie

7 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

15 dagen

-

20 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

27 dagen

-

63 dagen

Revalidatie

21 dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

2 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

60 dagen

-

60 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

Hiv

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT scan

8 dagen

8 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

22 dagen

17 dagen

Mamma sneldiagnostiek

0 dagen

3 dagen

MRI

23 dagen

13 dagen

Echo

12 dagen

13 dagen

Gastroscopie (zonder sedatie)

84 dagen

84 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

14 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

21 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

28 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

3 - 4 maanden

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

6-7 maanden

-

Spataderen

(chirurgie)

200 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

328 dagen

128 dagen

Galblaas

(chirurgie)

367 dagen

128 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

367 dagen

152 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

14 dagen

14 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

 

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

7 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

90 dagen

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

50 dagen (gyn)

180 dagen (uro)

 

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

165 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

35 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

165 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

90 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

140 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

120 dagen

120 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

150 dagen

150 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

90 dagen

60 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

90 dagen

60 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

-

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

30 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

40 dagen

40 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

21 dagen

21  dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

21 dagen

21 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

21 dagen

21 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

21 dagen

21 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

114 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

nvt

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

13 dagen

1 dag

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.