Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft o.a. te maken met de toestroom van extra patiënten vanuit MC Slotervaart. Daarnaast is er een tekort aan personeel voor bepaalde functies. Dit is een landelijk probleem, waar we in OLVG helaas ook mee te maken hebben. Onze excuses voor dit ongemak. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Oktober 2019

onderstaande wachttijden zijn op 7 oktober 2019 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

Afdelingen        

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

31 dagen

1 dag

14 dagen

Chirurgie

 7 dagen

-

6 dagen

a) Vaatchirurgie

11 dagen

-

24 dagen

b) Gastro-enterologie

7 dagen

-

6 dagen

c) Mammapoli

2 dagen

-

6 dagen

d) Oncologie

14 dagen

-

7 dagen

Dermatologie

39 dagen

39 dagen

36 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

60 dagen

-

56 dagen

Gynaecologie

14 dagen

-

16 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

7 dagen

b) Infertiliteit

40 dagen

-

42 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

42 dagen

-

42 dagen

Interne Geneeskunde

44 dagen

34 dagen

49 dagen

a) Endocrinologie

75 dagen

56 dagen

49 dagen

b) Nefrologie

39 dagen

-

56 dagen

c) Immunologie

44 dagen

34 dagen

49 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

e) Hypertensie

60 dagen

-

49 dagen

f) Hematologie

44 dagen

-

28 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

33 dagen

-

21 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

33 dagen

29 dagen

22 dagen

Kindergeneeskunde

4 dagen

-

20 dagen

a) Cardiologie

8 dagen

-

20 dagen

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

c) Gastro-enterologie

4 dagen

-

20 dagen

d) Reumatologie

27 dagen

-

30 dagen

e) Metabole ziekten

4 dagen

-

20 dagen

f) Nefrologie

4 dagen

-

20 dagen

(klinische) Geriatrie

9 dagen

-

7 dagen

Longgeneeskunde

30 dagen

-

42 dagen

  1. oncologie

3 dagen

-

3 dagen

Neurologie

65 dagen

52 dagen

56 dagen

Oogheelkunde

44 dagen

50 dagen

98 dagen

Orthopedie

25 dagen

-

20 dagen

Pijncentrum

21 dagen

-

23 dagen

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

60 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

16 dagen

-

21 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

68 dagen

-

91 dagen

Revalidatie

73  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

43 dagen

-

35 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

   

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT-scan

9 dagen

19 dagen

Mammografie

1 dag

12 dagen

MRI

8 dagen

7 dagen

Echo

10 dagen

11 dagen

Gastroscopie

60 dagen

43 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep 3-4 weken

specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

15 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

15 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

15 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

100 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

-

-

Spataderen

(chirurgie)

7 dagen

127 dagen

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10-14 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

-

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

10 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

75 dagen

Prostaatcarcinoom

(urologie)

75 dagen

-

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

21 dagen (uro)

25 dagen (gyn)

25 dagen (gyn)

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

20 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

75 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

60 dagen

60 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

90 dagen

90 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

30 dagen

21 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

21 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

30 dagen

6 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

28 dagen

28 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

36 dagen

58 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

14 dagen

20 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

20 dagen

20 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

14 dagen

20 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

21 dagen

21 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

8 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

14 dagen

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

8 dagen

5 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.