Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft o.a. te maken met de toestroom van extra patiënten vanuit MC Slotervaart. Daarnaast is er een tekort aan personeel voor bepaalde functies. Dit is een landelijk probleem, waar we in OLVG helaas ook mee te maken hebben. Onze excuses voor dit ongemak. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Juni 2019

onderstaande wachttijden zijn op 5 juni 2019 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

Afdelingen             

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

38 dagen

-

39 dagen

Chirurgie

 17 dagen

-

14  dagen

a) Vaatchirurgie

17 dagen

-

14 dagen

b) Gastro-enterologie

30 dagen

-

12 dagen

c) Mammapoli

7 dagen

-

10 dagen

d) Oncologie

7 dagen

-

10 dagen

Dermatologie

21 dagen

19 dagen

26 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

43 dagen

Gynaecologie

16 dagen

-

28 dagen

a) Oncologie

7 dagen

-

11 dagen

b) Infertiliteit

50 dagen

-

42 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

28 dagen

-

28 dagen

Interne Geneeskunde

47 dagen

61 dagen

43 dagen

a) Endocrinologie

47 dagen

61dagen

43 dagen

b) Nefrologie

42 dagen

-

43 dagen

c) Immunologie

47 dagen

61 dagen

43 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

e) Hypertensie

47 dagen

-

43 dagen

f) Hematologie

47 dagen

-

20 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

82 dagen

-

64 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

47 dagen

41 dagen

53 dagen

Kindergeneeskunde

9 dagen

-

16 dagen

a) Cardiologie

21 dagen

-

16 dagen

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

c) Gastro-enterologie

9 dagen

-

16 dagen

d) Reumatologie

8 dagen

-

16 dagen

e) Metabole ziekten

9 dagen

-

16 dagen

f) Nefrologie

9 dagen

-

16 dagen

(klinische) Geriatrie

15 dagen

-

8 dagen

Longgeneeskunde

37 dagen

-

41 dagen

  1. oncologie

3 dagen

-

3 dagen

Neurologie

71 dagen

43 dagen

62 dagen

Oogheelkunde

73 dagen

52 dagen

86 dagen

Orthopedie

25 dagen

-

15 dagen

Pijncentrum

20 dagen

-

30 dagen

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

60 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

12 dagen

-

26 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

67 dagen

-

139 dagen

Revalidatie

12  dagen

-

-

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

34 dagen

-

35 dagen

 

Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier               

Oost

West

CT scan

19 dagen

42 dagen

Mammografie

3 dagen

2 dagen

MRI

29 dagen

6 dagen

Echo

16 dagen

20 dagen

Gastroscopie

60 dagen

43 dagen

 

Wachttijden ingrepen

Ingreep 3-4 weken

specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

12 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

12 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

27 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

75 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

225 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

18 dagen

127 dagen

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

 

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

10 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

90 dagen

Prostaatcarcinoom

(urologie)

70 dagen

-

Oparatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

30 dagen (uro)

 

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

142 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

28 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

142 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

110 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

130 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

70 dagen

70 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

70 dagen

70 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

14 dagen

28 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

28 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen 

30 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

38 dagen

40 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

90 dagen

60 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

20 dagen

20 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

47 dagen

60 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

11 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

25 dagen

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

8 dagen

18 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.