Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft o.a. te maken met de toestroom van extra patiënten vanuit MC Slotervaart. Daarnaast is er een tekort aan personeel voor bepaalde functies. Dit is een landelijk probleem, waar we in OLVG helaas ook mee te maken hebben. Onze excuses voor dit ongemak. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Maart 2019

onderstaande wachttijden zijn op 11 maart 2019 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

Afdelingen

Oost

Spui

West

Cardiologie

34 dagen

20 dagen

30 dagen

Chirurgie

13 dagen

-

6 dagen

a) Vaatchirurgie

22 dagen

-

112 dagen

b) Gastro-enterologie 

23 dagen

-

19 dagen

c) Mammapoli

5 dagen

-

4 dagen

d) Oncologie

13 dagen

-

6 dagen

Dermatologie

14 dagen

17 dagen

20 dagen

Gastro-enterologie
(Maag- Darm- Leverziekten)

90 dagen

-

42 dagen

Gynaecologie

16 dagen

-

29 dagen

a) Oncologie

7 dagen

-

29 dagen

b) Infertiliteit

50 dagen

-

42 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

28 dagen

-

51 dagen

Interne Geneeskunde

36 dagen

42 dagen

56 dagen

a) Endocrinologie

46 dagen

42 dagen

56 dagen

b) Nefrologie

28 dagen

-

56 dagen

c) Immunologie

36 dagen

42 dagen

56 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

e) Hypertensie

20 dagen

-

56 dagen

f) Hematologie

36 dagen

-

24 dagen

Mondziekten, Kaak-
en aangezichtschirurgie

77 dagen

-

71 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

30 dagen

20 dagen

30 dagen

Kindergeneeskunde

8 dagen

-

30 dagen

a) Cardiologie

18 dagen

-

30 dagen

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

c) Gastro-enterologie

8 dagen

-

30 dagen

d) Reumatologie

21 dagen

-

33 dagen

e) Metabole ziekten

8 dagen

-

30 dagen

f) Nefrologie8 dagen 30 dagen
(klinische) Geriatrie16 dagen-8 dagen

Longgeneeskunde

45 dagen

-

68 dagen

a) oncologie

3 dagen

-

3 dagen

Neurologie

43 dagen

43 dagen

34 dagen

Oogheelkunde

65 dagen

24 dagen

91 dagen

Orthopedie

30 dagen

-

30 dagen

Pijncentrum20 dagen-21 dagen

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

60 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

12 dagen

-

26 dagen

Behandeling psychiatrie na intake,
geen wachttijd of verschil
tussen diagnosegroepen of
zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie (Reade)

57 dagen

-

91 dagen

Revalidatie

26 dagen

-

-

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

32 dagen

-

29 dagen

 Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier               

Oost

West

CT scan

32 dagen

45 dagen

Mammografie

17 dagen

17 dagen

MRI

31 dagen

11 dagen

Echo

17 dagen

12 dagen

Gastroscopie

60 dagen

42 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

18 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

18 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

27 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

60 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

180 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

18 dagen

127 dagen

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Anale chirurgie(chirurgie)300 dagen 127 dagen
Operatieve behandeling darmkanker(chirurgie)14 dagen-
Operatieve verwijdering borstkanker(chirurgie)10 dagen8 dagen
Operatieve behandeling carotispathologie(chirurgie)7 dagen-
Operatieve behandeling slokdarmkanker(chirurgie)nvt-
Operatieve behandeling maagkanker(chirurgie)nvt-
Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD(chirurgie)10 dagen-

Sterilisatie man

(urologie)

-

75 dagen

Prostaatcarcinoom

(urologie)

90 dagen

-

Operatieve behandeling stress incontinentie(urologie en gynaecologie)

21 dagen (uro)

40 dagen (gyn)

40 dagen gyn

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

142 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

28 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

142 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

110 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

130 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

70 dagen

14 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

70 dagen

14 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

42 dagen

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

42 dagen

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

14 dagen

28 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

28 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker(gynaecologie)25 dagen25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

14 dagen

30 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

90 dagen

60 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

10 dagen

15 dagen

Septumcorrectie (neustussenschot)

(KNO)

60 dagen

60 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

7 dagen

-

Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

27 dagen

-

Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

8 dagen

30 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.