Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft o.a. te maken met de toestroom van extra patiënten vanuit MC Slotervaart. Daarnaast is er een tekort aan personeel voor bepaalde functies. Dit is een landelijk probleem, waar we in OLVG helaas ook mee te maken hebben. Onze excuses voor dit ongemak. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Augustus 2019

onderstaande wachttijden zijn op 31 juli 2019 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

Afdelingen        

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

29 dagen

3 dagen

25 dagen

Chirurgie

 8 dagen

-

6  dagen

a) Vaatchirurgie

30 dagen

-

27 dagen

b) Gastro-enterologie

39 dagen

-

6 dagen

c) Mammapoli

6 dagen

-

6 dagen

d) Oncologie

8 dagen

-

6 dagen

Dermatologie

31 dagen

34 dagen

37 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

43 dagen

Gynaecologie

14 dagen

-

11 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

12 dagen

b) Infertiliteit

40 dagen

-

91 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

42 dagen

-

44 dagen

Interne Geneeskunde

30 dagen

29 dagen

49 dagen

a) Endocrinologie

57 dagen

50 dagen

49 dagen

b) Nefrologie

60 dagen

-

56 dagen

c) Immunologie

30 dagen

29 dagen

49 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

e) Hypertensie

65 dagen

-

49 dagen

f) Hematologie

30 dagen

-

28 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

67dagen

-

57 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

46 dagen

33 dagen

38 dagen

Kindergeneeskunde

8 dagen

-

10 dagen

a) Cardiologie

21 dagen

-

10 dagen

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

c) Gastro-enterologie

8 dagen

-

10 dagen

d) Reumatologie

71 dagen

-

17 dagen

e) Metabole ziekten

8 dagen

-

10 dagen

f) Nefrologie

8 dagen

-

10 dagen

(klinische) Geriatrie

9 dagen

-

21 dagen

Longgeneeskunde

37 dagen

-

60 dagen

  1. oncologie

3 dagen

-

3 dagen

Neurologie

90 dagen

43 dagen

63 dagen

Oogheelkunde

87 dagen

58 dagen

101 dagen

Orthopedie

25 dagen

-

20 dagen

Pijncentrum

14 dagen

-

19 dagen

Plastisch Chirurgie

7 dagen

-

60 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

15 dagen

-

18 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

55 dagen

-

91 dagen

Revalidatie

12  dagen

-

34 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

35 dagen

-

15 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

   

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT-scan

9 dagen

15 dagen

Mammografie

1 dag

2 dagen

MRI

17 dagen

10 dagen

Echo

8 dagen

12 dagen

Gastroscopie

60 dagen

43 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep 3-4 weken

specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

8 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

8 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

21 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

90 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

150 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

7 dagen

127 dagen

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10-14 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

 

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

10 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

90 dagen

Prostaatcarcinoom

(urologie)

90 dagen

-

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

30 dagen (uro)

80 dgn (gyn)

 

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

20 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

75 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

90 dagen

90 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

90 dagen

90 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

21 dagen

21 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

6 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

30 dagen

6 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

90 dagen

90 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

36 dagen

58 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

30 dagen

40 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

40 dagen

40 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

40 dagen

50 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

14 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

15 dagen

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

8 dagen

21 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.