Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Januari 2021

Onderstaande wachttijden zijn op 4 januari 2021 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Afdeling         

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

17 dagen

2 dagen

30 dagen

Chirurgie

21 dagen

-

23  dagen

a) Vaatchirurgie

29 dagen

-

23  dagen

b) Gastro-enterologie

35 dagen

-

31  dagen

Dermatologie

38 dagen

-

45 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

60 dagen

60 dagen

 60 dagen

Gynaecologie

45 dagen

-

25 dagen

a) Oncologie

21 dagen

-

24 dagen

b) Infertiliteit

90 dagen

-

53 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

45 dagen

-

69 dagen

Interne Geneeskunde

30 dagen

36 dagen

49 dagen

a) Endocrinologie

30 dagen

34 dagen

90 dagen

b) Nefrologie

35 dagen

-

60 dagen

c) Immunologie

30 dagen

- dagen

 49 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

-

2 dagen

e) Hypertensie

27 dagen

-

49 dagen

f) Hematologie

35 dagen

-

38 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

30 dagen

-

26 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

10 dagen

10 dagen

10 dagen

Kindergeneeskunde

14 dagen

-

14 dagen

a) Cardiologie

25 dagen

-

14 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

14 dagen

-

14 dagen

d) Reumatologie

23 dagen

-

22 dagen

e) Metabole ziekten

14 dagen

-

14 dagen

f) Nefrologie

14 dagen

-

14 dagen

(klinische) Geriatrie

18 dagen

-

5 dagen

Longgeneeskunde

30 dagen

-

20 dagen

a) oncologie

3 dagen

-

3 dagen

Neurologie

22 dagen

22 dagen

22 dagen

Oogheelkunde

90 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

20 dagen

-

8 dagen

Pijncentrum

5 dagen

-

35 dagen

Plastisch Chirurgie

7 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

8 dagen

-

21 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

68 dagen

-

91 dagen

Revalidatie

28  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

2 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

60 dagen

-

60 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT scan

3 dagen

16 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

8 dagen

7 dagen

Mamma sneldiagnostiek

0 dagen

2 dagen

MRI

39 dagen

7 dagen

Echo

9 dagen

7 dagen

Gastroscopie

21 dagen

21 dagen

Wachttijden ingrepen

 

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

11 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

11 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

28 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

4 maanden

-

Ablaties complex

(hartcentrum)

5 maanden

-

Spataderen

(chirurgie)

7 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

100 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10-14 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

 

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

7 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

100 dagen

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

50 dagen (gyn)

90 dagen (uro)

 

Totale heupoperatie

(orthopedie)

-

90 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

15 dagen

Totale knie-operatie

(orthopedie)

-

90 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

45 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

44 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

90 dagen

90 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

120 dagen

120 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

Carpaal-tunnelsyndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

Carpaal tunnel-syndroom

(chirurgie)

-

14 dagen

Carpaal tunnel-syndroom

(neurochirurgie)

-

30 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

40 dagen

40 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

14  dagen

14 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

14 dagen

14 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

14 dagen

14 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

7 dagen

7 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

98 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

n.v.t.

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

13 dagen

10 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.