Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

November 2018

onderstaande wachttijden zijn op 1 november 2018 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

 

Afdelingen

Oost

Spui

West

2

Cardiologie

18 dagen

13 dagen

18 dagen

3

Chirurgie

13 dagen

-

26 dagen

 

a) Vaatchirurgie

22 dagen

-

75 dagen

 

b) Gastro-enterologie 

30 dagen

-

26 dagen

 

c) Mammapoli

6 dagen

-

7 dag

 

d) Oncologie

13 dagen

-

26 dagen

4

Dermatologie

17 dagen

7 dagen

24 dagen

5

Gastro-enterologie
(Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

63 dagen

6

Gynaecologie

14 dagen

-

17 dagen

 

a) Oncologie

7 dagen

-

31 dagen

 

b) Infertiliteit

50 dagen

-

30 dagen

 

c) Incontinentie voor de vrouw

34 dagen

-

59 dagen

7

Interne Geneeskunde

44 dagen

42 dagen

20 dagen

 

a) Endocrinologie

44 dagen

42 dagen

35 dagen

 

b) Nefrologie

31 dagen

-

20 dagen

 

c) Immunologie

44 dagen

45 dagen

20 dagen

 

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

 

e) Hypertensie

25 dagen

-

20 dagen

 

f) Hematologie

34 dagen

-

21 dagen

8

Mondziekten, Kaak-
en aangezichtschirurgie

21 dagen

-

27 dagen

9

Keel, Neus- en Oorheelkunde

27 dagen

26 dagen

25 dagen

10

Kindergeneeskunde

7 dagen

-

13 dagen

 

a) Cardiologie

18 dagen

-

13 dagen

 

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

 

c) Gastro-enterologie

7 dagen

-

13 dagen

 

d) Reumatologie

90 dagen

-

14 dagen

 

e) Metabole ziekten

7 dagen

-

13 dagen

 f) Nefrologie7 dagen 13 dagen
11(klinische) Geriatrie51 dagen-29 dagen

12

Longgeneeskunde

44 dagen

-

50 dagen

 

a) oncologie

3 dagen

-

3 dagen

14

Neurologie

46 dagen

53 dagen

19 dagen

15

Oogheelkunde

52 dagen

14 dagen

32 dagen

16

Orthopedie

20 dagen

-

28 dagen

17Pijncentrum20 dagen-25 dagen

18

Plastisch Chirurgie

1 dag

-

17 dagen

19

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

19 dagen

-

15 dagen

 

Behandeling psychiatrie na intake,
geen wachttijd of verschil
tussen diagnosegroepen of
zorgverzekeraar.

 

 

 

20

Reumatologie (Reade)

34 dagen

-

126 dagen

21

Revalidatie

37 dagen

-

-

 

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

22

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

23

Urologie

38 dagen

-

24 dagen

 Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

2 dagen

2 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier               

Oost

West

CT scan

10 dagen

14 dagen

Mammografie

31 dagen

2 dagen

MRI

23 dagen

11 dagen

Echo

11 dagen

11 dagen

Gastroscopie

75 dagen

63 dagen

Wachttijden ingrepen

 

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

1

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

14 dagen

-

 

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

14 dagen

-

 

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

14 dagen

-

 

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

60 dagen

-

 

Ablaties Complex

(hartcentrum)

152 dagen

-

2

Spataderen

(chirurgie)

14 dagen

130 dagen

3

Liesbreuk

(chirurgie)

160 dagen

130 dagen

4

Galblaas

(chirurgie)

220 dagen

130 dagen

 Anale chirurgie(chirurgie)220 dagen           -

5

Sterilisatie man

(urologie)

-

35-42 dagen

7

Prostaatcarcinoom

(urologie)

30-45 dagen

-

8

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

112-140 dagen

9

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

14-28 dagen

10

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

112-140 dagen

11

Hernia

(orthopedie)

-

56-84 dagen

12

Hernia

(neurochirurgie)

-

32-64 dagen

13

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

60 dagen

60 dagen

15

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

80 dagen

80 dagen

16

Dupuytren

(plastische chirurgie)

30 dagen

50 dagen

17

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

19

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

32 dagen

-

20

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

14-32 dagen

21

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

22

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

23

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

90 dagen

90 dagen

 

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

90 dagen

90 dagen

24

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

90 dagen

90 dagen

25

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

90 dagen

90 dagen

26

Staaroperatie

(oogheelkunde)

14 dagen

-

27

Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

21 dagen

-

 

Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

5 dagen

26 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.