Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

September 2021

Onderstaande wachttijden zijn op 30 september 2021 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Afdeling         

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

10  dagen

10 dagen

10 dagen

Chirurgie

18 dagen

-

 17 dagen

a) Vaatchirurgie

42 dagen

-

48 dagen

b) Gastro-enterologie

18 dagen

-

29 dagen

Dermatologie

36 dagen

34 dagen

36 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

84 dagen

84 dagen

84  dagen

Gynaecologie

28 dagen

-

21 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

25 dagen

b) Infertiliteit

180 dagen

-

116 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

42 dagen

-

24 dagen

Interne Geneeskunde

78 dagen

42 dagen

53 dagen

a) Endocrinologie

78 dagen

105 dagen

53 dagen

b) Nefrologie

70 dagen

-

53 dagen

c) Immunologie

78 dagen

-

53 dagen

d) Infectieziekten

1 dag

-

2 dagen

e) Hypertensie

47 dagen

-

53 dagen

f) Hematologie

78 dagen

-

35 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

40 dagen

-

29 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

100 dagen

100 dagen

100 dagen

Kindergeneeskunde

52 dagen

-

35 dagen

a) Cardiologie

17 dagen

-

45 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

52 dagen

-

35 dagen

d) Reumatologie

120 dagen

-

35 dagen

e) Metabole ziekten

52 dagen

-

35 dagen

f) Nefrologie

52 dagen

-

35 dagen

(klinische) Geriatrie

32 dagen

-

8 dagen

Longgeneeskunde

49 dagen

-

60 dagen

  1. Oncologie

3 dagen

-

14 dagen

Neurologie

40 dagen

38 dagen

40 dagen

Oogheelkunde

56 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

10 dagen

-

7 dagen

Pijncentrum

36 dagen

-

56 dagen

Plastisch Chirurgie

14 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

33 dagen

-

28 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

-

-

90 dagen

Revalidatie

31  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

14 dagen

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

60 dagen

-

60 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

Hiv

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT scan

3 dagen

15 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

22 dagen

22 dagen

Mamma sneldiagnostiek

0 dagen

2 dagen

MRI

23 dagen

14 dagen

Echo

8 dagen

8 dagen

Gastroscopie (zonder sedatie)

84 dagen

84 dagen

Wachttijden ingrepen

 

Overzicht wachttijden andere ziekenhuizen of klinieken via Zorgkaart Nederland

Ingreep

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

14 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

21 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

120 dagen

-

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht

(obesitas centrum)

 

63 dagen

Spataderen

(chirurgie)

220 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

350 dagen

128 dagen

Galblaas

(chirurgie)

130 dagen

128 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

150 dagen

152 dagen

Navelbreuk

(chirurgie)

367 dagen

90 dagen

Operatieve behandeling kniebanden

(orthopedie)

60 dagen

60 dagen

Sterilisatie man

(urologie)

-

75 dagen

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

50 dagen (gyn)

30 dagen (uro)

 

Totale heupoperatie

(orthopedie)

160 dagen 

160 dagen

Kijkoperatie knie / operatieve behandeling meniscus

(orthopedie)

30 dagen

30 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

35 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

160 dagen

160 dagen

Hernia

(orthopedie)

90 dagen

90 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

140 dagen

Spondylodese operatie

(orthopedie)

-

-

Spondylodese operatie

(neurochirurgie)

 

 

Triggerfingerrelease

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

Operatieve borstreconstructie

(plastische chirurgie)

zsm

zsm

Dupuytren

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

30 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

-

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

30 dagen

30 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

40 dagen

40 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

IUI

(gynaecologie)

-

-

IVF/ICSI

(gynaecologie)

-

-

Extractie gebitselementen

(kaakchirurgie)

21 dagen

21 dagen

Apexresectie

(kaakchirurgie)

21 dagen

21 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

21 dagen

21  dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

21 dagen

21 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

21 dagen

21 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

21 dagen

21 dagen

Anti-snurkbehandeling

(KNO)

90 dagen

90 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

105 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

7 dagen

-

 Vergruizing niersteen

(urologie)

21 dagen

 

 Percutane niersteenverwijdering

(urologie)

21 dagen

 

 Operatieve behandeling bij vergrote prostaat

(urologie)

21 dagen

 

 Operatieve behandeling prostaatcarinoom

(urologie)

< 30 dagen

 

 Besnijdenis als zelfstandig verrichting

(urologie)

75 dagen

 

 Behandeling spataderen

(dermatologie)

  
Mohs chirurgie(dermatologie)  

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.