Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Uw afspraak in OLVG: soms moet u helaas wat langer wachten

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft o.a. te maken met een tekort aan personeel voor bepaalde functies. Dit is een landelijk probleem, waar we in OLVG helaas ook mee te maken hebben. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen. Dit maakt dat u soms langer moet wachten voor een afspraak in OLVG, of dat u langer telefonisch in de wacht staat. We zetten alles op alles om u zo snel mogelijk de best mogelijke zorg te bieden en om deze situatie te verbeteren. Voor urgente situaties maken wij uiteraard altijd direct ruimte. 
Onze excuses voor het mogelijke ongemak.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

Januari 2020

onderstaande wachttijden zijn op 23 december 2019 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

Afdelingen        

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

32 dagen

4 dagen

21 dagen

Chirurgie

 18 dagen

-

10 dagen

a) Vaatchirurgie

8 dagen

-

24 dagen

b) Gastro-enterologie

18 dagen

-

17 dagen

c) Mammapoli

7 dagen

-

8 dagen

d) Oncologie

7 dagen

-

8 dagen

Dermatologie

27 dagen

29 dagen

27 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

56 dagen

Gynaecologie

30 dagen

-

39 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

11 dagen

b) Infertiliteit

49 dagen

-

52 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

23 dagen

-

23 dagen

Interne Geneeskunde

41 dagen

30 dagen

49 dagen

a) Endocrinologie

70 dagen

75 dagen

49 dagen

b) Nefrologie

45 dagen

-

59 dagen

c) Immunologie

41 dagen

30 dagen

49 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

e) Hypertensie

55 dagen

-

49 dagen

f) Hematologie

41 dagen

-

27 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

21 dagen

-

1 dag

Keel, Neus- en Oorheelkunde

20 dagen

25 dagen

40 dagen

Kindergeneeskunde

15 dagen

-

25 dagen

a) Cardiologie

22 dagen

-

25 dagen

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

c) Gastro-enterologie

15 dagen

-

25 dagen

d) Reumatologie

14 dagen

-

45 dagen

e) Metabole ziekten

15 dagen

-

25 dagen

f) Nefrologie

7 dagen

-

6 dagen

(klinische) Geriatrie

7 dagen

-

6 dagen

Longgeneeskunde

30 dagen

-

19 dagen

  1. oncologie

3 dagen

-

3 dagen

Neurologie

45 dagen

52 dagen

50 dagen

Oogheelkunde

77 dagen

45 dagen

77 dagen

Orthopedie

25 dagen

-

20 dagen

Pijncentrum

23 dagen

-

35 dagen

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

14 dagen

-

12 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

68 dagen

-

98 dagen

Revalidatie

73  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

52 dagen

-

35 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

   

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT-scan

9 dagen

20 dagen

Mammografie

1 dag

11 dagen

MRI

11 dagen

27 dagen

Echo

12 dagen

20 dagen

Gastroscopie

60 dagen

43 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep 3-4 weken

specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

28 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

28 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

14 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

100 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

200 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

7 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Galblaas

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

300 dagen

127 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

10-14 dagen

8 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

-

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

10 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

100 dagen

Prostaatcarcinoom

(urologie)

100 dagen

-

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

40 dagen (uro)
25 dagen (gyn)

 

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

20 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

75 dagen

Hernia (neurochirurgie) -42 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

60 dagen

60 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

100 dagen

100 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

30 dagen

21 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

30 dagen

21 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

30 dagen

6 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

28 dagen

28 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

36 dagen

58 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

14 dagen

14 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

10 dagen

10 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

19 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

1-2 dagen

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

5 dagen

5 dagen

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.