Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Onze wachttijden voor een polikliniekafspraak, onderzoek of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. Dit heeft o.a. te maken met de toestroom van extra patiënten vanuit MC Slotervaart. Daarnaast is er een tekort aan personeel voor bepaalde functies. Dit is een landelijk probleem, waar we in OLVG helaas ook mee te maken hebben. Onze excuses voor dit ongemak. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wilt u precies weten hoe snel u in OLVG terecht kunt voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

December 2018

onderstaande wachttijden zijn op 10 december 2018 bijgewerkt

Toegangstijden polikliniek

 

Afdelingen

Oost

Spui

West

2

Cardiologie

39 dagen

40 dagen

46 dagen

3

Chirurgie

15 dagen

-

7 dagen

 

a) Vaatchirurgie

20 dagen

-

7 dagen

 

b) Gastro-enterologie 

37 dagen

-

19 dagen

 

c) Mammapoli

8 dagen

-

6 dagen

 

d) Oncologie

15 dagen

-

7 dagen

4

Dermatologie

13 dagen

14 dagen

25 dagen

5

Gastro-enterologie
(Maag- Darm- Leverziekten)

70 dagen

-

84 dagen

6

Gynaecologie

41 dagen

-

38 dagen

 

a) Oncologie

7 dagen

-

25 dagen

 

b) Infertiliteit

50 dagen

-

60 dagen

 

c) Incontinentie voor de vrouw

43 dagen

-

66 dagen

7

Interne Geneeskunde

45 dagen

49 dagen

35 dagen

 

a) Endocrinologie

45 dagen

49 dagen

35 dagen

 

b) Nefrologie

52 dagen

-

77 dagen

 

c) Immunologie

45 dagen

49 dagen

35 dagen

 

d) Infectieziekten

2 dagen

2 dagen

2 dagen

 

e) Hypertensie

17 dagen

-

77 dagen

 

f) Hematologie

45 dagen

-

28 dagen

8

Mondziekten, Kaak-
en aangezichtschirurgie

61 dagen

-

55 dagen

9

Keel, Neus- en Oorheelkunde

35 dagen

35 dagen

35 dagen

10

Kindergeneeskunde

14 dagen

-

16 dagen

 

a) Cardiologie

14 dagen

-

16 dagen

 

b) Endocrinologie

1 dag

-

1 dag

 

c) Gastro-enterologie

14 dagen

-

16 dagen

 

d) Reumatologie

44 dagen

-

29 dagen

 

e) Metabole ziekten

14 dagen

-

16 dagen

 f) Nefrologie14 dagen 16 dagen
11(klinische) Geriatrie51 dagen-35 dagen

12

Longgeneeskunde

53 dagen

-

67 dagen

 

a) oncologie

3 dagen

-

3 dagen

14

Neurologie

41 dagen

50 dagen

60 dagen

15

Oogheelkunde

45 dagen

14 dagen

53 dagen

16

Orthopedie

20 dagen

-

30 dagen

17Pijncentrum17 dagen-46 dagen

18

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

17 dagen

19

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

11 dagen

-

15 dagen

 

Behandeling psychiatrie na intake,
geen wachttijd of verschil
tussen diagnosegroepen of
zorgverzekeraar.

 

 

 

20

Reumatologie (Reade)

52 dagen

-

84 dagen

21

Revalidatie

37 dagen

-

-

 

Sportgeneeskunde

-

-

14 dagen

22

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

23

Urologie

40 dagen

-

14 dagen

 Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

mammapoli

8 dagen

6 dagen

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Verdenking maligniteiten

<1 week

<1 week

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier               

Oost

West

CT scan

30 dagen

57 dagen

Mammografie

3 dagen

16 dagen

MRI

23 dagen

11 dagen

Echo

15 dagen

17 dagen

Gastroscopie

75 dagen

84 dagen

Wachttijden ingrepen

 

Ingreep 3-4 weken

Specialisme

Oost

West

1

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

14 - 21 dagen

-

 

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

14 - 21 dagen

-

 

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

28 - 35  dagen

-

 

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

56 dagen

-

 

Ablaties Complex

(hartcentrum)

168 dagen

-

2

Spataderen

(chirurgie)

28 dagen

127 dagen

3

Liesbreuk

(chirurgie)

270 dagen

127 dagen

4

Galblaas

(chirurgie)

270 dagen

127 dagen

 Anale chirurgie(chirurgie)270 dagen 127 dagen

5

Sterilisatie man

(urologie)

-

56 dagen

7

Prostaatcarcinoom

(urologie)

49 dagen

-

8

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

128 dagen

9

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

20 dagen

10

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

128 dagen

11

Hernia

(orthopedie)

-

66 dagen

12

Hernia

(neurochirurgie)

-

28 dagen

13

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

64 dagen

56 dagen

15

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

70 dagen

63 dagen

16

Dupuytren

(plastische chirurgie)

42 dagen

49 dagen

17

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

42 dagen

49 dagen

19

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

28 dagen

28 dagen

20

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

28 dagen

21

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

30 dagen

30 dagen

22

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

23

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

8 dagen

8 dagen

 

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

60 dagen

60 dagen

24

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

30 dagen

30 dagen

25

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

20 dagen

20 dagen

26

Staaroperatie

(oogheelkunde)

9 dagen

-

27

Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

28 - 35 dagen

-

 

Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

8 dagen

26 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.