Home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

April 2021

Onderstaande wachttijden zijn op 1 april 2021 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Afdeling              

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie

5  dagen

5 dagen

5 dagen

Chirurgie

18 dagen

-

 6 dagen

a) Vaatchirurgie

17 dagen

-

38 dagen

b) Gastro-enterologie

23 dagen

-

6 dagen

Dermatologie

18 dagen

-

23 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

60 dagen

60 dagen

60 dagen

Gynaecologie

42 dagen

-

59 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

31 dagen

b) Infertiliteit

90 dagen

-

52 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

24 dagen

-

40 dagen

Interne Geneeskunde

31 dagen

48 dagen

35 dagen

a) Endocrinologie

31 dagen

48 dagen

35 dagen

b) Nefrologie

41 dagen

-

35 dagen

c) Immunologie

31 dagen

-

 38 dagen

d) Infectieziekten

1 dag

-

2 dagen

e) Hypertensie

62 dagen

-

35 dagen

f) Hematologie

31 dagen

-

35 dagen

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

37 dagen

-

29 dagen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

10 dagen

10 dagen

30 dagen

Kindergeneeskunde

24 dagen

-

24  dagen

a) Cardiologie

41 dagen

-

41 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

24 dagen

-

24 dagen

d) Reumatologie

65 dagen

-

65 dagen

e) Metabole ziekten

24 dagen

-

24 dagen

f) Nefrologie

24 dagen

-

24 dagen

(klinische) Geriatrie

11 dagen

-

7 dagen

Longgeneeskunde

13 dagen

-

18 dagen

  1. oncologie

3 dagen

-

7 dagen

Neurologie

18 dagen

18 dagen

18 dagen

Oogheelkunde

90 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

10 dagen

-

5 dagen

Pijncentrum

9 dagen

-

14 dagen

Plastische Chirurgie

5 dagen

-

8 dagen

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

35 dagen

-

25 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

68 dagen

-

84 dagen

Revalidatie

28  dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

-

2 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

60 dagen

-

60 dagen


Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Oost

West

Hiv

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken regulier               

Oost

West

CT scan

5 dagen

10 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

16 dagen

7 dagen

Mamma sneldiagnostiek

0 dagen

2 dagen

MRI

29 dagen

7 dagen

Echo

9 dagen

8 dagen

Gastroscopie (zonder sedatie)

75 dagen

14 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

11 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

11 dagen

-

Pacemaker/ICD’s

(hartcentrum)

21 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

110 dagen

-

Ablaties Complex

(hartcentrum)

180 dagen

-

Spataderen

(chirurgie)

30 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

400 dagen

128 dagen

Galblaas

(chirurgie)

400 dagen

128 dagen

Anale chirurgie

(chirurgie)

400 dagen

152 dagen

Operatieve behandeling darmkanker

(chirurgie)

14 dagen

-

Operatieve verwijdering borstkanker

(chirurgie)

14 dagen

14 dagen

Operatieve behandeling carotispathologie

(chirurgie)

7 dagen

-

Operatieve behandeling slokdarmkanker

(chirurgie)

nvt

-

Operatieve behandeling maagkanker

(chirurgie)

nvt

 

Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD

(chirurgie)

7 dagen

-

Sterilisatie man

(urologie)

-

100 dagen

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

50 dagen (gyn)

90 dagen (uro)

 

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Kijkoperatie knie

(orthopedie)

-

25 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

140 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

70 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

75 dagen

Borstverkleining

(plastische chirurgie)

120 dagen

120 dagen

Buikwandcorrectie

(plastische chirurgie)

150 dagen

150 dagen

Dupuytren

(plastische chirurgie)

90 dagen

60 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

90 dagen

60 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

-

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(neurochirurgie)

-

14 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

40 dagen

40 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

60 dagen

60 dagen

Operatieve behandeling ovariumkanker

(gynaecologie)

25 dagen

25 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

n.v.t.

n.v.t.

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

n.v.t.

n.v.t.

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

n.v.t.

n.v.t.

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

n.v.t.

n.v.t.

Staaroperatie

(oogheelkunde)

125 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

nvt

-

 Behandeling chronische pijn

(pijncentrum)

13 dagen

1 dag

Treeknorm voor de Dagbehandeling is 6 weken en voor de kliniek 7 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.