Verwijzers

Vice Versabevorderen deskundigheid

Onder de naam Vice Versa organiseert OLVG diverse activiteiten ter bevordering van de deskundigheid binnen de 1e en 2e lijn.

Vice Versa presenteert maandelijkse bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen. Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk voorbereid en ingevuld door specialisten van OLVG en huisartsen. Veel activiteiten zijn ook voor andere disciplines interessant. Denk bijvoorbeeld aan praktijkverpleegkundigen en diëtisten. Zij kunnen zich dan ook inschrijven. Onderstaand vindt u de activiteiten die wij voor u organiseren. 

Agenda 2021

EvenementDag en datumOnderwerp
Webinar Urologie

Dinsdag 16 november 2021 

18.30 - 19.30 uur

 

De afdeling urologie van OLVG heeft in 2019 een stuk gepubliceerd en besproken met huisartsen: 'Wat hoort niet thuis bij de urologie'. Dit was noodgedwongen, omdat de wachttijden opliepen en men patiënten waarbij dat wel nodig was niet meer bijtijds kon zien. Door de COVID-pandemie is dit verergerd. Tijdens het webinar staan we stil bij de urologie en de samenwerking rondom patiënten met urologische klachten.

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Laat ons dit vooraf weten via m.poel@olvg.nl en wij brengen het op de avond zelf aan de orde.

Programma

18.30 - 18.35 uur Welkom
18.35 -19.00 uur Onderwerp Triage van verwijzingen door de uroloog
19.00 - 19.30 uur Onderwerp urologische diagnostiek door de huisarts
19.30 - 19.35 uur Plaspauze
19.35 - 20.00 uur Onderwerp verhoogd PSA in de 1,5 lijn

Bedoeld voor huisartsen, (verpleegkundig) specialisten en A(N)IOS

Accreditatie is aangevraagd.

Direct aanmelden>

Najaarssymposium locatie West: 'Post-COVID-zorg'

Woensdag 13 oktober 2021

17. 00 - 19.15 uur

(locatie West)

Het najaarssymposium voor OLVG, locatie West willen we indien mogelijk fysiek laten plaatsvinden. 
Post-COVID-zorg is een onderwerp waar een huisarts regelmatig mee te maken heeft. Langdurige vermoeidheid, kortademigheid en andere klachten. Wat weten we over de schade die COVID-19 aanricht, wat zijn de mogelijkheden?

Programma
17.15 uur - Welkomstwoord 
door Herre Reesink, longarts
17.30 uur - Post-COVID-klachten
door Marlise de Roos, longarts
18.00 uur - Psychische klachten na COVID
door Marië Nijpels, psychiater
18.30 uur - Aanhoudende klachten?
door Myrthe Beekhuis-Heerema, sportarts
en Annemiek Overmars, fysiotherapeut
19.00 uur - Afsluiting

Accreditatie is aangevraagd.       

Direct aanmelden >

E-learning: 'Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek’

Online

Deze e-learning, verzorgd door het landelijke programma 'Doen of laten?', wil zorgverleners en patiënten helpen bij het maken van een weloverwogen keuze of zorg gepast is. In deze editie komt aan bod:

  • Hoe een deficiëntie van vitamine D of vitamine B12 ontstaat
  • Bij welke klachten u aan een deficiëntie moet denken
  • Hoe u de uitslag van een bepaling moet interpreteren

U kunt zich per mail aanmelden: vice.versa@olvg.nl

Podcast: Is er een dokter in de podcast?Te beluisteren via Spotify of Apple PodcastsIn deze podcast worden interessante (semi-)actuele onderwerpen besproken binnen en buiten de geneeskunde. De pod-docs Liffert Vogt (@liffertvogt) en Sanne van Wissen (internist in OLVG, @svanwissen) nemen de luisteraar mee op een uitdagende afspraak van 30 minuten. Van nieuws, naar literatuur (ook de niet medische), naar gezondheidsvragen en gesprekken met boeiende personen uit het medische en niet-medische circuit met uitgangspunt: Dokter wat doet u nu? Meer informatie is te vinden op www.dokterinpodcast.nl.  

Commissie Vice Versa

Het jaarprogramma van Vice Versa komt tot stand in een gezamenlijk overleg tussen huisartsen en OLVG. Dit overleg heet de Commissie Vice Versa en zij zorgen voor maandelijkse bijeenkomsten met wisselende inhoud:

  • Themabijeenkomsten (bijvoorbeeld coloncare, palliatieve zorg of een thema uit de actualiteit)
  • Scholing ketenzorg (bijvoorbeeld CVRM of COPD)
  • Bij- en nascholingen
  • Bijeenkomsten voor doktersassistentes

Aanvullingen op de onderwerpen die aan bod komen zijn van harte welkom.
U kunt deze sturen aan m.poel@olvg.nl

Samenstelling Commissie Vice Versa

Vragen over Vice Versa

Marieke Poel
accountmanager 1e lijn OLVG
m.poel@olvg.nl
020 599 25 63 of 06 52 56 40 98

Vragen over aanmeldingen / annuleringen

Ursula Tibon
coördinator bedrijfsbureau Leerhuis
mailvice.versa@olvg.nl 
020 599 23 43

Volg ons ook op Twitter: @olvgviceversa