Verwijzers

Vice Versabevorderen deskundigheid

Onder de naam Vice Versa organiseert OLVG diverse activiteiten ter bevordering van de deskundigheid binnen de 1e en 2e lijn.

Vice Versa presenteert maandelijkse bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen. Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk voorbereid en ingevuld door specialisten van OLVG en huisartsen. Veel activiteiten zijn ook voor andere disciplines interessant. Denk bijvoorbeeld aan praktijkverpleegkundigen en diëtisten. Zij kunnen zich dan ook inschrijven. Onderstaand vindt u de activiteiten die wij voor u organiseren. 

Agenda 2021

EvenementDag en datumOnderwerp

E-learning: 'Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek’

 

Deze e-learning, verzorgd door het landelijke programma 'Doen of laten?', wil zorgverleners en patiënten helpen bij het maken van een weloverwogen keuze of zorg gepast is. In deze editie komt aan bod:
•Hoe een deficiëntie van vitamine D of vitamine B12 ontstaat
•Bij welke klachten u aan een deficiëntie moet denken
•Hoe u de uitslag van een bepaling moet interpreteren

U kunt zich per mail aanmelden: vice.versa@olvg.nl. 

Webinar: KinderenWoe. 7 april 2021, 17.30 - 19.30 uurWebinar 'Kinderen', via Zoom. In dit webinar besteden we aandacht aan kinderen met buikklachten, waarbij we onder meer coeliakie en voedselallergie bespreken. Verder komt aan bod wat u als huisarts kunt doen bij het vermoeden dat een kind niet veilig is, en hoe huisarts en kinderarts hierin goed kunnen samenwerken. We sluiten af met de waarde van urinescreening en kweken bij kinderen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op onze website.
Webinar 'Corona: besmetting - bescherming'Do. 15 april 2021, 19.00 - 22.15 uur

Verspreiding van corona vindt doorgaans aerogeen plaats. Om de besmetting op groepsgrootte in te perken worden vanuit overheidswege (o.a. RIVM) allerlei beperkende maatregelen geadviseerd/opgelegd. Zo is de culturele sector ernstig geraakt; uitvoerende musici, waaronder zangers en koren. Vanuit deze hoek zijn diverse onderzoeken verricht, met adviezen omtrent persoonlijke en groepsbescherming. Deze onderzoeken en adviezen, die ook waardevol zijn voor individuele bescherming van (medische) beroepsgroepsgenoten, wil organisator Peter van Rijn (KNO-arts in OLVG) graag delen in dit webinar. Deelname is gratis. Bekijk het hele programma en/of meld direct aan.

Podcast: Is er een dokter in de podcast?Te beluisteren via Spotify of Apple PodcastsIn deze podcast worden interessante (semi-)actuele onderwerpen besproken binnen en buiten de geneeskunde. De pod-docs Liffert Vogt (@liffertvogt) en Sanne van Wissen (internist in OLVG, @svanwissen) nemen de luisteraar mee op een uitdagende afspraak van 30 minuten. Van nieuws, naar literatuur (ook de niet medische), naar gezondheidsvragen en gesprekken met boeiende personen uit het medische en niet-medische circuit met uitgangspunt: Dokter wat doet u nu? Meer informatie is te vinden op www.dokterinpodcast.nl.  

Commissie Vice Versa

Het jaarprogramma van Vice Versa komt tot stand in een gezamenlijk overleg tussen huisartsen en OLVG. Dit overleg heet de Commissie Vice Versa en zij zorgen voor maandelijkse bijeenkomsten met wisselende inhoud:

  • Themabijeenkomsten (bijvoorbeeld coloncare, palliatieve zorg of een thema uit de actualiteit)
  • Scholing ketenzorg (bijvoorbeeld CVRM of COPD)
  • Bij- en nascholingen
  • Bijeenkomsten voor doktersassistentes

Aanvullingen op de onderwerpen die aan bod komen zijn van harte welkom.
U kunt deze sturen aan m.poel@olvg.nl

Samenstelling Commissie Vice Versa

Vragen over Vice Versa

Marieke Poel
accountmanager 1e lijn OLVG
m.poel@olvg.nl
020 599 25 63 of 06 52 56 40 98

Vragen over aanmeldingen / annuleringen

Ursula Tibon
coördinator bedrijfsbureau Leerhuis
mailvice.versa@olvg.nl 
020 599 23 43

Volg ons ook op Twitter: @olvgviceversa