Verwijzers

Vice Versabevorderen deskundigheid

Onder de naam Vice Versa organiseert OLVG diverse activiteiten ter bevordering van de deskundigheid binnen de 1e en 2e lijn.

Vice Versa presenteert maandelijkse bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen. Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk voorbereid en ingevuld door specialisten van OLVG en huisartsen. Veel activiteiten zijn ook voor andere disciplines interessant. Denk bijvoorbeeld aan praktijkverpleegkundigen en diëtisten. Zij kunnen zich dan ook inschrijven. In de agenda van OLVG vindt u, naast voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten, ook de activiteiten die wij voor u organiseren. 

Update:
Alle Vice Versa bijeenkomsten zijn i.v.m. het coronavirus tot nader order uitgesteld.

Agenda 2020

EvenementDag en datumOnderwerp

Elearning: 'Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek’

 

Deze elearning, verzorgd door het landelijke programma 'Doen of laten?', wil zorgverleners en patiënten helpen bij het maken van een weloverwogen keuze of zorg gepast is. In deze editie komt aan bod:
•Hoe een deficiëntie van vitamine D of vitamine B12 ontstaat
•Bij welke klachten u aan een deficiëntie moet denken
•Hoe u de uitslag van een bepaling moet interpreteren

Lees meer over deze elearning op de website Doen of Laten.

U kunt zich per mail aanmelden: vice.versa@olvg.nl. 

Commissie Vice Versa

Het jaarprogramma van Vice Versa komt tot stand in een gezamenlijk overleg tussen huisartsen en OLVG. Dit overleg heet de Commissie Vice Versa en zij zorgen voor maandelijkse bijeenkomsten met wisselende inhoud:

  • Themabijeenkomsten (bijvoorbeeld coloncare, palliatieve zorg of een thema uit de actualiteit)
  • Scholing ketenzorg (bijvoorbeeld CVRM of COPD)
  • Bij- en nascholingen
  • Bijeenkomsten voor doktersassistentes

Aanvullingen op de onderwerpen die aan bod komen zijn van harte welkom.
U kunt deze sturen aan m.poel@olvg.nl

Samenstelling Commissie Vice Versa

Vragen over Vice Versa

Marieke Poel
accountmanager 1e lijn OLVG
m.poel@olvg.nl
020 599 25 63 of 06 52 56 40 98

Vragen over aanmeldingen / annuleringen

Ursula Tibon
coördinator bedrijfsbureau Leerhuis
mailvice.versa@olvg.nl 
020 599 23 43

Volg ons ook op Twitter: @olvgviceversa