Verwijzers

Vice Versakennisdeling huisarts en OLVG

Onder de naam Vice Versa, kennisdeling huisarts en OLVG worden diverse activiteiten georganiseerd. OLVG, locatie Oost nam het initiatief om samen met een aantal huisartsen de nascholing opnieuw te gaan organiseren. Om het wederzijdse karakter te benadrukken, is gekozen voor de naam ‘Vice Versa, kennisdeling huisarts en OLVG’.

Vice Versa presenteert maandelijkse bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen. Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk voorbereid en ingevuld door specialisten van OLVG en huisartsen. Veel activiteiten zijn ook voor andere disciplines interessant. Denk bijvoorbeeld aan praktijkverpleegkundigen en diëtisten. Zij kunnen zich dan ook inschrijven. In de agenda van OLVG vindt u, naast voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten, ook de activiteiten die wij voor u organiseren. 

Commissie Vice Versa

Het jaarprogramma van Vice Versa komt tot stand in een gezamenlijk overleg tussen huisartsen en OLVG. Dit overleg heet de Commissie Vice Versa en zij zorgen voor maandelijkse bijeenkomsten met wisselende inhoud:

  • Themabijeenkomsten (bijvoorbeeld coloncare, palliatieve zorg of een thema uit de actualiteit)
  • Scholing ketenzorg (bijvoorbeeld CVRM of COPD)
  • Bij- en nascholingen
  • Bijeenkomsten voor doktersassistentes

Aanvullingen op de onderwerpen die aan bod komen zijn van harte welkom.
U kunt deze sturen aan m.poel@olvg.nl

Samenstelling Commissie Vice Versa

Vragen over Vice Versa

Marieke Poel
accountmanager 1e lijn OLVG
m.poel@olvg.nl
020 599 25 63 of 06 52 56 40 98

Vragen over aanmeldingen / annuleringen

Ursula Tibon
hoofd bedrijfsbureau Leerhuis
mailvice.versa@olvg.nl 
020 599 23 43

Volg ons ook op Twitter: @olvgviceversa