home

Verwijzen en verwijsbrief

Hoe verwijs je een patiënt het beste door? En wanneer is een verwijsbrief wel of niet nodig? De richtlijn ‘Verwijzen en doorverwijzen’ is vooral ingesteld om duidelijkheid te verschaffen over de regels die gelden voor het verwijzen van een huisarts naar een specialist, en voor het doorverwijzen van een specialist naar een andere specialist.

De regels

  • Patiënten worden bij voorkeur verwezen naar de specialist via een digitale verwijsbrief via ZorgDomein, of eventueel via een papieren verwijsbrief. De datum op de verwijzing is altijd een datum vóór of gelijk aan de datum van het eerste consult.
  • In principe verwijzen specialisten niet onderling naar elkaar door. Soms acht de specialist het echter noodzakelijk om de patiënt door te verwijzen naar een andere specialist. Bij medische spoed kan dat uiteraard direct, maar anders is er altijd eerst (telefonisch) overleg met de huisarts om te bespreken of deze akkoord is met de doorverwijzing. (let op: van dit intercollegiale contact wordt altijd een aantekening in het patiëntendossier gemaakt.) Een nieuwe verwijsbrief van de huisarts is in deze situatie niet nodig.
  • Een specialist kan de patiënt altijd terugverwijzen naar de huisarts en in de brief huisarts advies geven over een nieuwe verwijzing.
  • Verschijnt de patiënt op de dag van het eerste consult in het ziekenhuis zonder verwijsbrief, dan wordt de patiënt beschouwd als zelfverwijzer en moet hij/zij de zorg zelf betalen.
  • Als de patiënt de verwijsbrief op de dag van het eerste consult niet bij zich heeft, maar zegt deze wel in bezit te hebben, dan krijg hij/zij 2 weken de tijd om deze brief (met een geldige datum) alsnog af te geven op de polikliniek. Daarbij krijgt de patiënt de folder ‘Voorkom dat u uw zorgkosten zelf moet betalen’. 
  • Opstellen van verwijsbrieven met een datum in het verleden is niet toegestaan.

Infographic

Om de richtlijn nog duidelijker te maken, is een infographic gemaakt:

verwijsbrief_-_infographic.pdf

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij Marieke Poel,  naar accountmanager 1e lijn, via m.poel@olvg.nl.