home

Wachtlijst of inhaalzorg?

In OLVG is er nu voor een aantal ingrepen van de planbare electieve zorg uit categorie 4/5 een wachtlijst. Deze wachtlijst was er ook pre-corona. Wat inhaalzorg is en wat niet, is daarin niet te onderscheiden. Vandaar dat we die term liever niet meer hanteren. Alle zorg van de categorie 1,2 en 3 is ook tijdens corona geleverd. We publiceren elke maand op de website de reële wachttijden voor veel ingrepen. Hier kunt u een patiënt dan ook naar verwijzen.

Wachttijden

Op onze website staat een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.