home

OLVG opent Spoedzorglijn

De Spoedzorglijn is per 26 juni 2020 opgeheven.

 

 

In deze tijden van corona lopen sommige mensen te lang met gezondheidsklachten door, zo merken zorgverleners van OLVG. Om laagdrempelig bereikbaar te zijn voor patiënten die bekend zijn in het ziekenhuis en twijfelen over mogelijk spoedeisende klachten opent OLVG de Spoedzorglijn.

Snel terecht bij de juiste zorgverlener

De Spoedzorglijn is bedoeld voor mensen met vragen of klachten die te maken hebben met een eerdere behandeling in OLVG. Bij nieuwe gezondheidsklachten is het advies eerst contact op te nemen met de eigen huisarts of de huisartsenpost. Voor acute, levensbedreigende situaties is er het noodnummer 112.
Michiel Gorzeman, unitleider SEH OLVG: ‘OLVG patiënten die twijfelen waar ze terecht moeten met hun spoedzorgvraag, kunnen nu de Spoedzorglijn bellen. Zij krijgen dan advies over waar zij terecht kunnen met hun vraag. Dat kan ook de huisarts zijn. Het is belangrijk dat mensen, juist nu, snel op de goede plek terechtkomen.’

Afbeelding medewerker SEH

Op tijd hulp zoeken belangrijk

‘We zien dat een deel van de Amsterdammers een bezoek aan een arts uitstellen in deze periode. Vermoedelijk uit vrees de zorg onnodig te belasten of uit angst om besmet te worden met het coronavirus ’, aldus Michiel Gorzeman. ‘Er lijkt een groep patiënten verdwenen te zijn. Ze melden zich niet bij de huisarts en niet bij de SEH. De afgelopen weken hebben we in OLVG bijvoorbeeld 30 procent minder patiënten met een licht hartinfarct gezien en 25 procent minder patiënten met een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen (TIA). Deze daling is moeilijk te verklaren. En het baart ons zorgen: een licht hart- of herseninfarct is vaak een vooraankondiging van een ernstiger infarct dat minder goed te behandelen is. We willen daarom dat iedereen weet dat de zorg veilig is, en dat je door op tijd hulp te zoeken, schade kunt voorkomen. Zowel OLVG als huisartspraktijken zijn beschikbaar voor spoedzorg en hebben extra voorzorgsmaatregelen genomen zodat mensen niet besmet kunnen raken in het ziekenhuis of de huisartspraktijk.’

Triage en advies

De gratis Spoedzorglijn 020 – 510 8112 is 7 dagen per week van 12.00 tot 20.00 bereikbaar.
Een SEH-verpleegkundige doet de eerste beoordeling (triage) van de klacht en geeft advies over zelfzorg of adviseert waar iemand terecht kan voor verdere beoordeling en behandeling van de klacht. Zo nodig wordt aanvullend een belafspraak met een SEH-arts gemaakt.

Evaluatie samen met huisartsen

OLVG zal de effecten van de Spoedzorglijn in samenwerking met Amsterdamse huisartsen evalueren. Ook bij verdere ontwikkelingen rondom het verbeteren van de toegankelijkheid van spoedzorg wordt samengewerkt met de huisartsen.

Meer weten over het opstarten van de planbare zorg in OLVG? Bekijk onze speciale informatiepagina