OLVG-internisten beantwoorden vragen COVID-19 huisartsen

We merken dat bij huisartsen diverse vragen leven rondom COVID-19. In dit bericht beantwoorden onze internisten Sanne van Wissen en Janneke Stalenhoef vragen over bijwerkingen van vaccinatie en serologie.

Wanneer is overleg met de internist nodig over bijwerkingen na vaccinatie?

Sanne van Wissen: Wanneer uw patiënt na vaccinatie een verdenking op trombose heeft met klachten als persisterende hoofdpijn, buikpijn, verdenking trombosebeen of longembolie of andere persisterende klachten adviseren wij het volgende. Bepaal het aantal trombocyten in het bloed. Is dit lager dan 150 x 109 bloedplaatje per liter, neem dan direct contact op met de acute internist of buiten kantoortijden met de dienstdoende AIOS van de afdeling Interne Geneeskunde voor overleg. Bekijk voor contactgegevens de telefoonkaart voor verwijzers.

Wat zijn indicaties voor serologie bij COVID-19?

Janneke Stalenhoef: Hier zijn geen strikte richtlijnen voor. Mogelijke indicaties kunnen zijn:

  • Nagaan of een patiënt COVID-19 heeft doorgemaakt, bijvoorbeeld bij restklachten na een ziekte episode zonder dat destijds getest is.
  • Bij opname in het ziekenhuis bij onduidelijke ziekteduur, om eventueel de isolatie eerder op te heffen.
  • Bij een positieve PCR-test zonder klachten. Dit om in te kunnen schatten in welke fase van het ziekteproces iemand zit. Gemiddeld ontstaat de antistofrespons na een dag of 7. Wanneer het gaat om een positieve PCR-test van iemand die in de eerste fase van COVID-19 is, zal de serologie negatief zijn. Een positieve PCR-test met een lage load en een positieve serologie, past bij een infectie van langer geleden.
  • Om te controleren of er sprake is van een humorale afweerrespons na vaccinatie. Het is niet te adviseren om dit nu standaard te doen, aangezien momenteel  niet duidelijk is welke consequenties het uitblijven van vaccinatierespons heeft.