home

OLVG corona check

De app OLVG Corona check is ontwikkeld voor alle Amsterdammers die (lichte) klachten hebben die mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus. Zij kunnen met de app aan zelfmanagement doen, op afstand begeleid door OLVG en belasten daarmee de rest van de reguliere zorg niet. We hopen hiermee de telefoontjes naar huisarts en OLVG te ontlasten en patiënten te ondersteunen.

Als de kortademigheidsklachten die mogelijk door corona worden veroorzaakt zich ontwikkelen, dan maakt het medisch begeleidingsteam een afspraak op de SEH van OLVG. Als er klachten zijn die niet wijzen op corona, dan verwijst het team naar de huisarts.

Bekijk de website voor meer informatie: www.decoronacheck.nl. Vragen of opmerkingen zijn heel welkom. Neem daarvoor contact op met Marieke Poel

Via onze liveblog houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in OLVG.

Update juni 2021  
Inmiddels heeft de overheid een app ontwikkeld waarmee een negatieve coronatestuitslag kan worden aangetoond. Deze app heeft óók de naam Corona Check gekregen. Om verwarring te voorkomen is besloten de dienstverlening via de (oude) app De Corona Check definitief te stoppen. Actieve gebruikers zijn eerder dit jaar geïnformeerd. Zij krijgen nog tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om gebruik te maken van de app. Lees meer op decoronacheck.nl