Overzicht nieuws
Uitgelicht | Donderdag 26 maart 2020

Liveblog: coronavirus in OLVG

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in OLVG. Bekijk eerst voor meer informatie onze pagina met veelgestelde vragen. Raadpleeg ook de vragen en antwoorden van het RIVM. Indien uw vraag hier niet wordt beantwoord, dan kunt u tussen 09.00 en 18.00 uur bellen met het speciale informatienummer: 020 510 81 10.

Zaterdag 28 maart 17.13 uur

Spoedklachten? Meld u op onze Spoedeisende Hulp

Als u ernstige medische klachten heeft, kunt u hiervoor onveranderd terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van beide locaties van OLVG. Ook nu de druk op de zorg is toegenomen door het coronavirus.

Momenteel is zichtbaar dat minder dan de helft van het normale aantal mensen zich op de SEH en Eerste Harthulp meldt. Patiënten met klachten als pijn op de borst, neurologische uitval en buikpijn lijken weg te blijven. Gevreesd wordt dat mensen met deze spoedklachten de SEH vermijden om het ziekenhuis niet extra te willen belasten, of omdat ze bang zijn in contact te komen met patiënten met het coronavirus.

Tijdig melden
Unitleider Spoedzorg en SEH-arts Michiel Gorzeman schetst het huidige beeld. ‘Normaliter komen er dagelijks 3 of 4 patiënten met een hartinfarct naar OLVG, nu is dat nog maar 1 per dag. Ook beroertes zien we nu veel minder: in plaats van 1 per dag nog maar 2 keer per week.’ Hij benadrukt met klem dat mensen met spoedklachten zich tijdig moeten melden. ‘Heeft u pijn op de borst? Acute buikpijn? Of signalen van een beroerte? Neem dan contact op met uw huisarts of kom naar de SEH. Door u niet op tijd te melden neemt u een onverantwoord risico’, aldus Gorzeman.

Risicogroepen
‘Ook risicogroepen zoals mensen met diabetes en hart- en vaatziekten mijden nu de ziekenhuizen, terwijl zij juist risico lopen op andere ziektes.’ Gorzeman waarschuwt voor een tegengesteld effect. ‘Lang wachten kan ertoe leiden dat straks ineens veel patiënten met complicaties komen. Dat zou de zorg onnodig belasten.’

Patiënten gescheiden bij binnenkomst
De SEH-arts legt uit hoe we in OLVG zorgen voor een veilige situatie. ‘We scheiden patiënten nog voor binnenkomst. Mede daarom is ook de Corona Screenings Unit op locatie West gebouwd; voor de eerste opvang en triage van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus.’

Urgente operaties en oncologische zorg gaan door
In verband met het coronavirus heeft OLVG allerlei maatregelen genomen. Onder meer het deels afschalen van de zorg. Medisch urgente operaties gaan momenteel echter wel door. Hetzelfde geldt voor verloskundige zorg, oncologische zorg en de zorg aan patiënten die al zijn opgenomen in OLVG.

Telefoonnummer voor overige vragen
Volg onze liveblog voor updates. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u OLVG tussen 9.00 en 18.00 uur bellen met ons speciale informatienummer: 020 510 81 10.
 

Vrijdag 27 maart 12:55

olvg.nl/coronahulp voor al uw hulp en steun

In deze roerige tijd valt het op hoeveel hulp en steun we van u - inwoner van Groot-Amsterdam - ontvangen. Wij waarderen uw betrokkenheid enorm! Om ervoor te zorgen dat alle hulp op de juiste plekken en bij de juiste mensen terecht komt, kunt u vanaf nu terecht op onze speciale hulppagina: olvg.nl/coronahulp

Vrijdag 27 maart 12:30

Alleen partner bij bevalling

Om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, is besloten dat bij een bevalling in ons ziekenhuis alleen de partner aanwezig kan zijn. Dit geldt zowel voor het Anna Paviljoen (locatie Oost) als voor het Toorop Paviljoen en Bevalcentrum West (beide locatie West). Bij afwezigheid van een partner mag een andere naaste deze rol vervullen.

Dit is een lastige beslissing geweest en we beseffen dat dit besluit grote impact heeft op de aanstaande ouders en hun familie. Maar bescherming van moeder en kind staat bij ons voorop. We hopen op uw medewerking en begrip.

Donderdag 26 maart 16:43 uur

Burgemeester Femke Halsema bezoekt zorgverleners OLVG

Burgemeester Femke Halsema bracht vandaag een bezoek aan OLVG om te horen wat er speelt in het ziekenhuis en om haar steun te betuigen aan alle zorgverleners die zich zo hard inzetten om het toenemend aantal COVID-19 patiënten op te kunnen vangen.

De burgemeester van Amsterdam ging in gesprek met verpleegkundigen, artsen en teamleiders. Over de het werk dat zij samen verzetten en wat dit van hen vraagt, maar ook over de zorgen en spanningen die er heersen. ‘OLVG is een bijzonder ziekenhuis en dat zie ik ook nu weer. Er heerst hier enorme daadkracht en een gevoel van saamhorigheid’,  aldus Halsema.

Intensive Care

Ook werd er gesproken over de uitbreiding van de Intensive Care (IC), die in snel tempo bijna vier keer zo groot is geworden (van 15 naar 58 bedden). Iedereen zet de schouders eronder om dit mogelijk te maken. Halsema was hiervan zeer onder de indruk: ‘Heel mooi om te zien hoe in korte tijd de IC is uitgebreid, maar vooral om te zien hoe jullie dit samen mogelijk maken.’

Dinsdag 24 maart 15.30 uur

Corona Screenings Unit met CT-scanner woensdag in gebruik

Op woensdag 25 maart neemt OLVG een Corona Screenings Unit (CSU) op locatie West in gebruik. De CSU is ingericht voor de eerste opvang en triage van patiënten uit Amsterdam die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De CSU is uitgerust met een CT-scanner en uitsluitend bedoeld voor patiënten die via de huisarts of door het medisch team van de OLVG corona check zijn verwezen.

14 kamers
De CSU heeft in totaal 14 kamers. Van alle patiënten in de CSU, wordt eerst een CT-scan gemaakt. Op CT-scan zijn afwijkingen te zien in de longen waardoor longartsen en radiologen van OLVG kunnen inschatten of iemand het coronavirus heeft en moet worden opgenomen of met advies naar huis kan. Als ziekenhuisopname nodig is, kan de patiënt direct naar de juiste opnameafdeling. Dit kan zijn in OLVG, locatie Oost of een ander ziekenhuis. Daar volgen dan verdere tests om coronabesmetting met zekerheid te kunnen vaststellen of uitsluiten.

Niet op eigen houtje
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen op eigen houtje naar de CSU bij OLVG locatie West gaan. Mensen kunnen er pas terecht als ze door een (huis)arts of via de OLVG corona check zijn doorverwezen.

In 5 dagen gebouwd
De CSU is onderdeel van de voorbereiding van OLVG op een toenemend aantal patiënten met het coronavirus. Vrijdag 20 maart is begonnen met de bouw van deze tijdelijke oplossing, die zich bevindt op de parkeerplaats van OLVG, locatie West.

 

Dinsdag 24 maart 12.40 uur

OLVG corona check nu ook beschikbaar in aantal regio’s buiten Amsterdam

Vorige week is OLVG corona check gelanceerd: een app waarmee OLVG inwoners van Amsterdam op afstand hulp biedt bij klachten die mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus. Inmiddels is het aantal Amsterdammers dat de app actief gebruikt opgelopen tot 41.000, met ruim 33.000 actieve dagelijkse gebruikers. Omdat er veel vraag is naar OLVG corona check hebben wij onze capaciteit vergroot. Vanaf vandaag is de app ook voor postcodegebieden in Amstelveen, Zwanenburg, Almere en Zaanstad beschikbaar. Ook wordt de start in regio’s in de rest van Nederland voorbereid met partnerziekenhuizen.

Bij de lancering was OLVG corona check alleen te gebruiken voor inwoners van de regio Groot-Amsterdam, met postcodes 1000 tot 1119. Na een eerste week van opstarten, continu monitoren en verbeteren, en uitbreiding van het medisch team, is het nu mogelijk dit postcodegebied te verruimen. Personen die wonen in de postcodegebieden 1161 t/m 1175 (Zwanenburg), 1309 t/m 1363 (Almere), 1181 t/m 1191 & 1421 t/m 1423 (Amstelveen) en 1501 t/m 1619 (Zaanstad) en kunnen zich vanaf nu ook aanmelden.

Uitbreiding naar andere regio’s
Op dit moment wordt hard gewerkt aan inzet van de app in de rest van Nederland. In nauw overleg met een aantal ziekenhuizen in Noord-Brabant is ervoor gekozen niet in deze zwaar getroffen regio, maar in andere provincies te starten. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen zal de app als eerste beschikbaar ter beschikking stellen aan de inwoners van hun omgeving, gevolgd door het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Met andere ziekenhuizen werken wij op dit moment aan verdere uitbreiding.

Over OLVG corona check
OLVG corona check is ontstaan uit een samenwerking tussen OLVG en het Amsterdamse bedrijf Luscii. In de app geven deelnemers dagelijks een aantal zaken door. Het gaat om vragen over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Achter de app staat een medisch team dat de ingestuurde gegevens beoordeelt en volgt. Als dat medisch noodzakelijk is wordt binnen 24 uur contact opgenomen. Als er geen medische reden is voor contact, volgt binnen 48 uur een geautomatiseerd bericht. De RIVM-richtlijnen en het OLVG-protocol zijn daarbij leidend. Let op: OLVG corona check is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg.

Aanmelden
Aanmelden voor de app gaat via www.olvgcoronacheck.nl. Na beoordeling op basis van een aantal criteria (o.a. postcodegebied en leeftijd ouder dan 18 jaar) is het mogelijk de app te downloaden. De app en dienstverlening van het medisch team is kosteloos.

Maandag 23 maart 12:15 uur

Bezoekbeleid aangescherpt

Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, en patiënten in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s, is besloten het bezoekbeleid in OLVG verder aan te scherpen. We beseffen dat dit besluit grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip voor deze ingrijpende maatregelen.

Geen bezoek meer op IC en cohortafdeling  
Er wordt geen bezoek meer toegelaten op de Intensive Care (IC) op locatie Oost en de cohortafdelingen - speciale verpleegafdelingen die ingericht zijn voor patiënten met (verdenking op) coronavirus - op beide locaties. Op de IC is afgelopen dagen hard gewerkt om videobellen mogelijk te maken. Op de cohortafdelingen wordt deze faciliteit later deze week mogelijk gemaakt.

Overige afdelingen maximaal 1 bezoeker per dag
Op de andere afdelingen is de bezoektijd verkort, daar geldt voor nu: maximaal 1 bezoeker per patiënt, maximaal een half uur per dag. Daarnaast vragen we u om niet op bezoek te komen als u last heeft van griepverschijnselen zoals koorts, hoesten of flinke verkoudheid. En om bij binnenkomst goed uw handen te wassen bij de wastafels.

Zondag 22 maart 12:39 uur

Update vuurwerkbrillen: OLVG is voorlopig voorzien!

OLVG is erg blij met alle hartverwarmende reacties en initiatieven. Wij waarderen dit zeer! Er is massaal gehoor gegeven aan het burgerinitiatief om vuurwerkbrillen voor o.a. ons ziekenhuis in te zamelen. Op dit moment hebben wij voldoende brillen ontvangen. Onze dank is groot! Mochten wij weer verlegen zitten om vuurwerkbrillen en/of andere beschermingsmaterialen dan doen we een oproep via deze liveblog en onze social kanalen.   

Vrijdag 20 maart 16.45 uur

OLVG bouwt triagetent met CT-scanner

OLVG bereidt zich voor op een toenemend aantal patiënten met COVID-19. Daarom bouwen we op dit moment een triagetent op locatie West. In de triagetent krijgen patiënten eerst een CT-scan van de longen gericht op afwijkingen die typisch zijn voor het coronavirus.

CT-scanner
Met de CT-scan kan snel worden gezien of iemand mogelijk besmet is. Als dit het geval is gaat de patiënt via een aparte route het ziekenhuis in. Daar volgen dan verdere tests om coronabesmetting met zekerheid te kunnen vaststellen of uitsluiten.

Niet voor algemeen publiek
Het is niet de bedoeling dat iedereen die zichzelf wil laten checken op eigen houtje naar de tent bij OLVG gaat. Mensen kunnen er pas terecht als ze door een (huis)arts worden doorgestuurd.

Voorbereid
Vrijdag 20 maart is begonnen met de bouw van de tent. De triagetent heeft in totaal 14 kamers en is geschikt voor een grote toeloop van patiënten. De tent en de CT-scanner zijn naar verwachting op 25 maart klaar voor gebruik.

Dinsdag 17 maart 17.03 uur

Grote belangstelling voor OLVG corona check

Gisterochtend is de OLVG corona check app gelanceerd. De app biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Inmiddels hebben we 9000 gebruikers en is het medisch team uitgebreid.

Het aantal aanmeldingen van bewoners uit Groot-Amsterdam nam snel toe. Maandagmiddag, enkele uren na de lancering waren er al duizend. Op dit moment staat de teller op ruim 9000.

Medisch team

Achter de app staat een medisch team van OLVG paraat. Dit team beoordeelt de antwoorden die gebruikers geven in de app (ondersteund door de techniek van de app). Ondertussen is het team verdubbeld, van 12 naar 24 personen. Morgen zal de groep opnieuw uitgebreid worden.

Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde Ingrid Wegman zit in dit medisch team. Ze heeft de afgelopen dagen veel gebruikers van de app gebeld die last hebben van benauwdheidsklachten. ‘Mensen zijn echt heel blij met de corona check. Het komt tegemoet aan een behoefte, want er is best veel angst. De app, waarbij je dagelijks informatie aan ons kan doorgeven, geeft dan houvast.’

Aanmelden

Aanmelding voor de app gaat via www.olvgcoronacheck.nl. Na beoordeling op basis van een aantal criteria (waaronder > 18 jaar, postcodegebied) krijgt iemand toegang tot de app.

Dinsdag 17 maart 10:53 uur

Aangepaste openingstijden en locaties prikpunten Bloedafname

Vanaf vandaag zijn poliklinieken Bloedafname tot nader orde alleen geopend op de hoofdlocaties OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West. Tevens zijn de openingstijden gewijzigd. Bekijk de actuele openingstijden

Maandag 16 maart 12:55 uur

OLVG stelt niet-acute operaties uit

Vanaf dinsdag 17 maart - tot vooralsnog 6 april - stopt OLVG met het leveren van planbare zorg. Niet-acute operaties, onderzoeken en behandelingen worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit doen we om plaats te kunnen maken voor patiënten met het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. We begrijpen dat dit een grote impact heeft op onze patiënten.

U wordt persoonlijk geïnformeerd als uw operatie, onderzoek of behandeling is geannuleerd. U hoeft zelf geen contact op te nemen met OLVG. Patiënten die geen bericht krijgen, kunnen ervan uitgaan dat hun afspraak doorgaat.

Spoedzorg en oncologische zorg gaan door

Alle medisch urgente operaties gaan wél door. Hetzelfde geldt voor verloskundige zorg, oncologische zorg en de zorg aan patiënten die al zijn opgenomen in OLVG.

Telefoonnummer voor vragen

Volg deze liveblog voor updates. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u ons tussen 9.00 en 18.00 uur bellen met het speciale informatienummer: 020 510 81 10.

Maandag 16 maart 12:36 uur

Poliklinische zorg telefonisch of via videoverbinding

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, vervangen we vanaf maandag 16 maart - vooralsnog tot 6 april - alle poliklinische afspraken door telefonische- of videoconsulten. Dit met uitzondering van de polikliniek Verloskunde. Hier ontvangen we onze patiënten zowel op locatie Oost als locatie West. 

Alle niet-noodzakelijke polikliniekafspraken stellen we uit. Fysiek contact blijft mogelijk in uitzonderingsgevallen en in geval van spoed. We begrijpen dat dit een grote impact heeft op onze patiënten. Patiënten worden op de hoogte gebracht, zelf bellen met OLVG is dus niet nodig.

maandag 16 maart 12:13 uur

Bezoekersrestaurants OLVG gesloten 

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken sluit OLVG vanaf maandag 16 maart de bezoekersrestaurants. Dit geldt voor zowel locatie Oost als locatie West. Deze maatregel sluit aan bij het landelijke besluit horeca gelegenheden niet langer open te houden. Bezoekers van OLVG kunnen de bestaande koffieautomaten op de poliklinieken blijven gebruiken.

Maandag 16 maart 10:35 uur

OLVG lanceert corona-check app voor Amsterdam

In voorbereiding op mogelijk verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19), lanceert OLVG vandaag een app: de OLVG corona check. De app biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Ondersteund door technologie in de app, beoordeelt (triageren) een medisch team van OLVG welke zorg nodig is. Ook is er op afstand contact met patiënten. De app is voor iedereen in Amsterdam en omgeving (postcodegebied 1000 – 1119) beschikbaar.

De drukte bij de huisartsen en op de Spoedeisende Hulp posten in Amsterdam en omgeving neemt afgelopen dagen flink toe. Om te voorkomen dat de zorg in Amsterdam vastloopt en om mensen in Amsterdam en omgeving te voorzien van de juiste zorg en hulp bij vragen, heeft OLVG samen met het bedrijf Luscii van Daan Dohmen deze digitale ondersteuning ontwikkeld.

In crisistijd gebouwd

De app is in een week tijd door een team van OLVG samen met de technisch specialisten van Luscii gebouwd. Per dag wordt grondig geëvalueerd en beoordeeld of aanvulling en/of aanpassing van de app en het medisch team van OLVG nodig is. Bij goed verloop wordt de app ook aangeboden aan andere ziekenhuizen in de regio.

De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg.

Hoe werkt de app?

1. Aanmelden

Aanmelding voor de app gaat via www.olvgcoronacheck.nl. Na beoordeling op basis van een aantal criteria (waaronder > 18 jaar, postcodegebied) krijgt iemand toegang tot de app.

2. De app

De app vraagt dagelijks een aantal zaken door te geven. Het gaat om onder andere vragen over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. De RIVM richtlijnen en het OLVG-protocol zijn daarbij leidend. Ook is er educatie in de app over het coronavirus en contact op afstand.

3. Medisch team

Achter de app staat een medisch team paraat. Het medisch team van OLVG beoordeelt de antwoorden die gebruikers geven in de app (ondersteund door de techniek van de app). Als er een medische reden is om contact op te nemen, doen zij dat binnen 24 uur (telefonisch of via een bericht in de app).

Vrijdag 13 maart 22:00 uur

Verpleegafdelingen ingericht voor patiënten met (verdenking op) coronavirus

OLVG rekent op een grotere toestroom van patiënten met het coronavirus. Er is inmiddels op beide locaties een extra verpleegafdeling ingericht waar patiënten met (verdenking op) corona in isolatie (cohort) worden opgenomen. We zijn voorbereid om acute zorg aan patiënten te verlenen. Uiteraard doen we er alles aan om verspreiding in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken.

Vrijdag 13 maart 20:02 uur

Huisartsenpost Oost ’s nachts gesloten

Per vrijdag 13 maart is Huisartsenpost (HAP) Oost, gevestigd in OLVG, locatie Oost, voorlopig gesloten van 23.00 tot 8.00 uur. Kijk voor actuele informatie op de website van Huisartsenposten Amsterdam 

Vrijdag 13 maart 18:48 uur

OLVG schaalt deel van zorg af

Om besmettingsgevaar onder medewerkers en patiënten te minimaliseren en beschermingsmiddelen op peil te houden schaalt OLVG een deel van de zorg af.

Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 • Afspraken van patiënten op de OK waarvoor géén medisch urgente hulpvraag geldt, worden mogelijk geannuleerd tot nader order.
 • Operaties in OLVG die doorgaan zijn spoedzorg (inclusief Verloskunde) en Oncologische Zorg.
 • Poliklinische consulten worden vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vervangen door telefonische consulten.
 • De afdeling Radiologie is alleen bereikbaar voor spoeddiagnostiek. Reguliere afspraken komen te vervallen. Patiënten worden hierover ook persoonlijk geïnformeerd.

De maatregelen die nu genomen worden kunnen veranderen. U kunt onze website in de gaten houden voor updates.

Vrijdag 13 maart 15:25

Tweede medewerker in OLVG positief getest op coronavirus (COVID-19)

Bij een tweede OLVG medewerker, van de afdeling Urologie, is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De medewerker is in thuisisolatie geplaatst. Momenteel treffen we maatregelen en voeren we een contactonderzoek uit, conform de nationale richtlijn. Patiënten die contact hebben gehad met de medewerker worden persoonlijk door OLVG geïnformeerd. De afdeling Urologie blijft open voor zorg.

Patiënt met coronavirus

OLVG bereidt zich voor op een toenemend aantal patiënten met het coronavirus. COVID-19 is nu onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken. Landelijk zien wij het aantal besmettingen oplopen. Ook bij OLVG (locatie Oost), is voor het eerst bij een patiënt met het coronavirus vastgesteld. Volgens beleid wordt de patiënt direct in isolatie verpleegd. In de toekomst zullen wij niet bij iedere nieuwe besmetting communiceren. Wel communiceren we over de gevolgen voor uw bezoek aan OLVG of wanneer er extra maatregelen zijn. De laatste stand van zaken over de besmettingen in Nederland kunt u vinden op de website van RIVM. 

Beperkt bezoek

We bekijken dagelijks scenario’s om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te laten verlopen en de patiëntenzorg waar mogelijk door te laten gaan. Patiënten mogen daarom maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt. 

Er kunnen omstandigheden zijn (denk aan waken) waarin een afdeling kan afwijken van deze beperkende maatregelen. Ook voor kinderen die op de Kinderafdeling leggen zijn er andere regels, ouders kunnen dit afstemmen met de betreffende afdeling.

Heeft u vragen over het coronavirus in OLVG?

Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u tussen 9.00 en 18.00 uur bellen met het speciale informatienummer: 020 510 81 10.

Algemene vragen over het coronavirus?

De overheid heeft het nummer 0800-1351 geopend voor iedereen met vragen over het coronavirus. Kijk ook op de website van het RIVM voor meer informatie. In geval van klachten, adviseren wij uw huisarts te raadplegen.

Donderdag 12 maart 14:52 uur

Wastafels bij entree op locatie Oost en West

Regelmatig handen wassen blijft belangrijk om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarom zijn er vandaag wastafels geplaatst bij de hoofdingangen van OLVG, locatie Oost en West. Zo kunt u bij binnenkomst meteen uw handen wassen.

Woensdag 11 maart 12.14 uur

Extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers

Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus binnen OLVG te beperken, en patiënten in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s, neemt OLVG extra voorzorgsmaatregelen.

Voor bezoekers gelden de volgende maatregelen:

 • Patiënten mogen maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt.
  Bekijk hier de bezoektijden
 • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • We vragen iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed handen te desinfecteren of te wassen.

Iedere dag bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij werken hierin nauw samen met het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio.

Vrijdag 6 maart 10:09 uur

Afdeling MKA 9 maart weer open voor spoedzorg

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) gaat volgende week weer open voor spoedzorg. De afdeling was gesloten nadat bekend werd dat een van de medewerkers positief is getest op het coronavirus (COVID-2019).

Vanaf maandag 9 maart is de afdeling weer open voor spoedzorg. Dit betekent dat tandartsen en huisartsen patiënten met voorrang of spoedklachten weer kunnen doorverwijzen naar OLVG. De patiënten waarvan de afspraak is geannuleerd vanwege het sluiten van de afdeling, ontvangen bericht van OLVG voor het maken van een nieuwe afspraak. Zodra we weten wanneer de afdeling MKA weer volledig opengaat, maken we dit bekend.

Geen andere medewerkers MKA besmet

De afdeling MKA is op beide locaties volgens protocol grondig gereinigd. Alle medewerkers van de afdeling die direct contact hebben gehad met de positief geteste collega zijn getest. Geen van hen was besmet met het virus. Deze groep medewerkers blijft uit voorzorg nog wel thuis totdat de incubatietijd (twee weken) is afgelopen.

U kunt gerust op bezoek komen in OLVG

Wij krijgen veel vragen van patiënten en bezoekers of het nog verstandig is om een bezoek te brengen aan OLVG. U kunt gerust een bezoek brengen aan ons ziekenhuis. U loopt binnen OLVG niet meer risico op een besmetting met het coronavirus dan buiten OLVG. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om verspreiding van het virus binnen OLVG zoveel mogelijk te beperken. De patiëntenzorg op andere afdelingen verloopt normaal.

Vrijdag 13 maart 18:34 uur

OLVG schaalt deel van zorg af

Om besmettingsgevaar onder medewerkers en patiënten te minimaliseren en beschermingsmiddelen op peil te houden schaalt OLVG een deel van de zorg af.

Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 • Afspraken van patiënten op de OK waarvoor géén medisch urgente hulpvraag geldt, worden mogelijk geannuleerd tot nader order.
 • Operaties in OLVG die doorgaan zijn spoedzorg (inclusief Verloskunde) en Oncologische Zorg.
 • Poliklinische consulten worden vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vervangen door telefonische consulten.
 • De afdeling Radiologie is alleen bereikbaar voor spoeddiagnostiek. Reguliere afspraken komen te vervallen. Patiënten worden hierover ook persoonlijk geïnformeerd.

De maatregelen die nu genomen worden kunnen veranderen. U kunt onze website in de gaten houden voor updates.

Donderdag 5 maart 12:12 uur

Op dit moment geen andere besmettingen in OLVG

Gisteren werd bekend dat er een medewerker van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) positief is getest op het coronavirus (COVID-2019). Het RIVM heeft deze uitslag inmiddels bevestigd.

Alle OLVG-medewerkers die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerker en het hoogste risico liepen, zijn getest. Deze testen zijn allemaal negatief bevonden. Geen van deze medewerkers heeft een besmetting met het coronavirus. Het contactonderzoek onder patiënten en andere medewerkers loopt. Patiënten die contact hebben gehad met de positief bevonden medewerker, worden vanaf vandaag door OLVG geïnformeerd. Patiënten met vragen kunnen sinds gisteren bellen met het OLVG informatienummer: 020- 510 81 10 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur bereikbaar). 

Reisadvies voor OLVG medewerkers aangepast

Op de kans op verdere verspreiding van het coronavirus binnen OLVG waar mogelijk te beperken, is besloten het reisadvies voor medewerkers van OLVG aan te passen. Er geldt vanaf vandaag een reisverbod naar hoogrisico gebieden, zoals die zijn aangegeven door de overheid. Ook reizen naar internationale congressen wordt tijdelijk stopgezet.

Woensdag 4 maart 17:41 uur

OLVG opent informatienummer coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus in OLVG? Dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen van 9.00 tot 18.00 uur: 020 510 81 10. Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen.

Woensdag 4 maart 11:02 uur

COVID-19 bij medewerker in OLVG vastgesteld

Bij een medewerker van OLVG is een besmetting met het Coronavirus (COVID-19) vastgesteld. 

De medewerker, werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in OLVG, is in thuisisolatie geplaatst en vertoont lichte symptomen. De medewerker kwam terug van een vakantie in Noord-Italië en is daarna vier dagen in OLVG aan het werk geweest, op locatie Oost en West. Het gebied waar de medewerker op vakantie was geweest werd later bestempeld als hoog risicogebied. Na het ontstaan van klachten is de medewerker getest. De eerste test bleek helaas positief. De tweede test van het RIVM ter bevestiging volgt nog.

Kan ik op een afspraak komen nadat iemand bij jullie positief is getest op het coronavirus?

De poliklinische afdelingen van MKA op locatie Oost en West zijn uit voorzorg gesloten. Patiënten die een afspraak hebben staan worden hierover geïnformeerd. Patiënten met wie de betreffende medewerker vorige week contact heeft gehad krijgen bericht van OLVG.

De patiëntenzorg in OLVG op de andere afdelingen verloopt verder normaal. Patiënten en bezoekers lopen bij een bezoek aan het ziekenhuis geen extra risico op besmetting.

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus in OLVG? Dan kunt het volgende telefoonnummer bellen: 020-510 81 10. Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen. 

De overheid heeft het nummer 0800-1351 geopend voor iedereen met vragen over het coronavirus. Kijk ook op de website van het RIVM voor meer informatie. In geval van klachten, adviseren wij uw huisarts te raadplegen.

Vrijdag 28 februari 16:09 uur

Coronavirus: maatregelen in OLVG

In december is in China een nieuw soort coronavirus uitgebroken. Lees hier hoe we in OLVG met (verdenking op) het virus omgaan.  

Het coronavirus lijkt heel erg op het griepvirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts (38 graden en hoger) en luchtwegklachten. Bijvoorbeeld hoesten of kortademigheid. Als u in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoeft u zich meestal geen zorgen te maken dat u het nieuwe coronavirus heeft. De kans is veel groter dat u gewoon griep heeft of een ander verkoudheidsvirus (bron RIVM).

Denkt u dat u het coronavirus heeft?

Als een patiënt zich in OLVG meldt met het vermoeden van het coronavirus, dan werken wij volgens regels en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bij milde klachten kunt u gewoon terecht bij de huisarts.

 • OLVG controleert eerst of uw klachten passen bij de kenmerken van het virus. Dit doen we volgens de regels van het RIVM.
 • Als uw klachten blijken te passen bij het coronavirus maar u niet opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis, dan sturen we u door naar de huisarts.
 • Als uw klachten blijken te passen bij het coronavirus en u moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan verplegen we u in een isolatiekamer. Medewerkers van het ziekenhuis dragen beschermende kleding zoals een masker, schort, muts en bril. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen. Vervolgens wordt er zo snel mogelijk getest of er sprake is van het virus. Deze test loopt via het AMC, Erasmus MC of RIVM. Ook wordt de GGD ingelicht.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen?

Dit geldt voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

 • Was uw handen regelmatig
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog (i.p.v. in je hand)
  (Bron: RIVM)

Speciaal 0800-nummer overheid

De overheid heeft een telefoonnummer geopend voor iedereen met vragen over corona: 0800-1351.

Meer informatie

Heeft u klachten? Neem dan contact op met uw eigen huisarts.
Voor actuele informatie over het virus en antwoorden op vragen: kijk op de website van het RIVM