home

Noodzakelijke zorg bijtijds verleend: wachttijden en triage

Wanneer u naar OLVG verwijst, zal bij bijna alle vakgroepen triage plaatsvinden. Een specialist kijkt naar de verwijzing en beoordeelt of, en op welke termijn en waar de patiënt gezien of gesproken gaat worden. Op deze manier probeert OLVG de noodzakelijke zorg bijtijds te blijven verlenen.

Als bij de triage blijkt dat het niet noodzakelijk is dat de patiënt in OLVG wordt gezien door de specialist, zal hiervan altijd een bericht naar de huisarts worden gestuurd.
Als patiënten toch contact opnemen voor een afspraak, verwijzen wij hen terug naar de huisarts. In het patiëntbericht dat de patiënt van u krijgt bij verwijzing, staat deze beoordeling.

Actuele wachttijden 

In ZorgDomein houden we voor u de wachttijden zo veel mogelijk actueel. Zo kunt u op basis van de klachten en historie van de patiënt zelf beslissen of u naar OLVG verwijst. Houd er altijd rekening mee dat veel consulten telefonisch worden gehouden. Is dit voor uw patiënt geen goede optie, vermeld dit dan in de verwijsbrief.