Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 26 januari 2021

Telefonisch consult mogelijk? Maak voor iedere patiënt de afweging

Binnen OLVG wordt in tijden van corona op verschillende manieren gewerkt aan het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg. Waar mogelijk vindt een eerste afspraak bijvoorbeeld telefonisch of via een videoconsult plaats. Wij vragen u echter voor iedere patiënt de afweging te maken of dit geschikt is en eventuele opmerkingen hierover in de verwijzing naar OLVG in ZorgDomein op te nemen.

Een patiënt die bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, is vaak minder geschikt voor een telefonisch consult. In dat geval is het ook mogelijk een tolkentelefoon in te zetten bij een afspraak in OLVG.

Fysieke afspraken in OLVG zijn er vanwege COVID-19 minder, maar zijn nog steeds mogelijk. Onze artsen beoordelen, in samenspraak met de verwijzer, of de patiënt wordt opgeroepen voor een fysieke afspraak. Wanneer u de wensen van uw patiënt goed in kaart brengt en bij de verwijzing doorgeeft, zorgt u samen met OLVG voor het goed managen van verwachtingen van patiënt.

Heeft uw patiënt vragen over de maatregelen die OLVG neemt om fysieke afspraken zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen? Daarover is meer informatie te vinden op de OLVG website.