Nieuw: endoveneuze laserbehandeling van spataderen bij Dermatologie

Sinds mei kunnen patiënten met spataderen bij de afdeling Dermatologie in OLVG terecht voor endoveneuze laserbehandeling (EVLB). Deze techniek, waarbij de spatader in het bloedvat wordt dichtgemaakt middels een laser, kent veel voordelen voor de patiënt.

Voor deze behandeling komen patiënten in aanmerking met stamvaricositas, oftewel insufficiëntie van de VSM (Vena saphena Magna, een grote oppervlakkige ader aan de binnenzijde van het been) of VSP (vena saphena Parva, een grote oppervlakkige ader over de kuit). In OLVG vindt deze behandeling vooralsnog alleen plaats bij eerstgenoemde groep.

Voordelen

Tot dusverre werden deze patiënten in OLVG behandeld middels de Clarivein-methode (waarbij een vloeistof in de ader wordt gespoten waardoor de spatader wordt dichtgeplakt) of VNUS (waarbij het vat met radiogolven wordt dichtgebrand). EVLB is een andere techniek en daarmee een mooie aanvulling op de reeds bestaande behandelingen in OLVG. Net als bij de andere 2 behandelingen gaat het bij EVLB ook om een korte behandeling van gemiddeld 45 minuten, waarbij de patiënt lopend het ziekenhuis verlaat. Ook kent deze behandeling weinig tot geen complicaties.

Een patiëntfolder over ELVB vindt u ook op onze website.

ZorgDomein

Voorheen werd deze patiëntdoelgroep door de afdeling Dermatologie verwezen naar de vaatchirurg voor VNUS. De afdeling Vaatchirurgie voert al sinds enige tijd endoveneuze behandeling uit. Dat de dermatologen nu zelf endoveneuze behandeling toepassen, heeft voor u als huisarts geen consequenties. Wanneer u verwijst via ZorgDomein wordt een combinatieafspraak ingepland. Dit betekent dat wordt gekeken bij wie eerder plek is: het duplexspreekuur van de dermatoloog of op het spreekuur bij de vaatchirurg.

Reminder: geen onverzekerde zorg

Onze afdeling Dermatologie voert geen onverzekerde zorg uit. Graag wijzen wij u daar op deze plek nog eens op, omdat we nog regelmatig verwijzingen krijgen voor cosmetische behandeling en patiënten moeten teleurstellen omdat ze in dat geval wel moeten betalen voor het gewone consult op de poli.

Betrokken afdelingen

Dermatologie