home

Huisarts: stuur juiste informatie mee met verwijzing naar POP-poli

Verwijzers weten de weg naar de POP-poli van OLVG goed te vinden. Bij de verwijzing ontbreekt echter regelmatig informatie van huidige behandelaars of van behandelaars in het verleden. Omdat het veel tijd kost om die alsnog te verzamelen, ontstaat voor patiënten onnodige vertraging. Daarom het verzoek om de juiste informatie mee te sturen. Verloskundigen moeten overigens via de huisarts naar de POP-poli verwijzen.

In de richtlijn van de POP-poli staat beschreven welke gegevens de verwijsbrief moet bevatten. Dit houdt in alle relevante informatie gerelateerd aan:

  • de zwangerschap (inclusief de zwangerschapskaart)
  • de voorgeschiedenis, in het bijzonder de psychiatrische voorgeschiedenis (gestelde diagnose en behandelingen)

Ook zijn een actuele psychiatrische gestelde diagnose en informatie over de actuele behandeling / psychologische behandeling noodzakelijk voor het eerste bezoek op het POP-spreekuur.

Vermeld tevens het actuele telefoonnummer van de patiënte.

Betrokken afdelingen

POP-expertisecentrum