home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. De wachttijd is altijd een indicatie en hangt af van uw verwijzing en zorgvraag. Spoed heeft uiteraard altijd voorrang.

Voor de polikliniek is de toegangstijd de wachttijd tussen uw verwijzing en afspraak. Het gaat hier om een indicatie voor een normale afspraak. Deze tijd hangt van een paar dingen af, zoals specialisme, ernst van de klacht en beschikbaarheid van de agenda. In veel gevallen bekijkt de specialist uw verwijzing om te bepalen wanneer u een arts moet zien. Dit wordt ook wel de triage genoemd.

Spoed heeft uiteraard altijd voorrang.

Op Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van wachttijden voor andere ziekenhuizen of klinieken in Nederland.  

Oktober 2023

Onderstaande wachttijden zijn op 2 november 2023 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Poliklinieken           

Locatie Oost

Locatie Spuistraat

Locatie West

Cardiologie

50 dagen

19 dagen

60 dagen

Chirurgie

40 dagen

-

14 dagen

a) Vaatchirurgie

30 dagen

-

75 dagen

b) Gastro-enterologie

35 dagen

-

31 dagen

Dermatologie

20 dagen

20 dagen

30 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

86 dagen

86 dagen

86 dagen

Gynaecologie

35 dagen

-

25 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

14 dagen

b) Infertiliteit

100 dagen

-

108 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

60 dagen

-

42 dagen

Interne Geneeskunde

21 dagen

49 dagen

56 dagen

a) Endocrinologie

77 dagen

 

84 dagen

b) Nefrologie

28 dagen

-

56 dagen

c) Immunologie

21 dagen

-

56 dagen

d) Infectieziekten

2 dagen

-

7 dagen

e) Hypertensie

37 dagen

-

56 dagen

f) Hematologie

21 dagen

-

56 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

13 dagen

-

59 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

40 dagen

44 dagen

60 dagen

Kindergeneeskunde

60 dagen

-

22 dagen

a) Cardiologie

16 dagen

-

44 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

60 dagen

-

22 dagen

d) Reumatologie

120 dagen

-

21 dagen

e) Metabole ziekten

60 dagen

-

22 dagen

f) Nefrologie

60 dagen

-

93 dagen

(klinische) Geriatrie

55 dagen

-

42 dagen

Longgeneeskunde

25 dagen

60 dagen

25 dagen

Neurologie

40 dagen

40 dagen

40 dagen

Oogheelkunde

95 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

10 dagen

-

10 dagen

Pijncentrum

40 dagen

-

34 dagen

Plastisch Chirurgie

5 dagen

-

-

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

45 dagen

-

63 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

70 dagen

-

63 dagen

Revalidatie

20 dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

14 dagen

14 dagen

Cardiothoracale Chirurgie

Altijd via Cardiologie

-

-

Urologie

90 dagen

-

30 dagen

Definitie toegangstijd = het aantal dagen tot het 3e vrije slot van uw type afspraak, dit is een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

 

Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Toegangstijden  speciale polikliniekafspraken                  

Locatie Oost

Locatie West

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie Orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier                

Locatie Oost

Locatie West

CT-scan

31 dagen

19 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

53 dagen

48 dagen

Mamma sneldiagnostiek

5 dagen

5 dagen

MRI

60 dagen

21 dagen

Echografie

20 dagen

18 dagen

Gastroscopie (zonder sedatie)

12 dagen

14 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep

Specialisme

Locatie Oost

Locatie West

Dotterbehandeling (PCI)

Hartcentrum

7 dagen

-

Hartkatheterisatie (CAG)

Hartcentrum

7 dagen

-

Ablatie (niet complex)

Hartcentrum

105 dagen

-

Ablatie (complex)

Hartcentrum

315 dagen

-

Devices (pacemaker, ICD)

Hartcentrum

7 dagen

-

TAVI-behandeling

Hartcentrum

z.s.m.

-

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht (klinisch)

Obesitas Centrum

-

z.s.m.

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht (dagbehandeling)

Obesitas Centrum

-

z.s.m.

Spataderen

Chirurgie

7 dagen

-

Liesbreuk

Chirurgie

45 dagen

45 dagen

Liesbreuk (scopisch)

Chirurgie

200 dagen

 

Galblaas

Chirurgie

45 dagen

45 dagen

Anale chirurgie

Chirurgie

90 dagen

90 dagen

Anale chirurgie (Jan van Goyenkliniek)

Chirurgie

30 dagen

 

Navelbreuk

Chirurgie

60 dagen

40 dagen

Operatieve behandeling kniebanden

Orthopedie

60 dagen

60 dagen

Operatieve behandeling stress-incontinentie

Urologie en Gynaecologie

30 dagen (Urologie)

20 dagen (Gynaecologie)

20 dagen (Gynaecologie)

Totale heup operatie

Orthopedie

-

90 dagen

Kijkoperatie knie / operatieve behandeling meniscus

Orthopedie

-

30 dagen

Totale knie operatie

Orthopedie

-

90 dagen

Hernia

Orthopedie

-

30 dagen

Hernia

Neurochirurgie

-

90 dagen

Spondylodese operatie

Orthopedie

-

60 dagen

Spondylodese operatie

Neurochirurgie

-

120 dagen

Triggerfingerrelease

Plastische Chirurgie

14 dagen

14 dagen

Operatieve borstreconstructie

Plastische Chirurgie

z.s.m.

z.s.m.

Dupuytren

Plastische Chirurgie

30 dagen

30 dagen

Carpaal tunnel syndroom

Plastische Chirurgie

14 dagen

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

Chirurgie

14 dagen

14 dagen

Sterilisatie vrouw

Gynaecologie

20 dagen

20 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

Gynaecologie

20 dagen

20 dagen

IUI

Gynaecologie

Polikliniek Fertiliteit

Polikliniek Fertiliteit

IVF/ICSI

Gynaecologie

Polikliniek Fertiliteit

Polikliniek Fertiliteit

Neus- en/of keelamandelen kind

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

30 dagen

30 dagen

Neus- en/of keelamandelen volwassene

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

60 dagen

60 dagen

Trommelvliesbuisjes

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

30 dagen

30 dagen

Septumcorrectie (neustussenschot)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

60 dagen

60 dagen

Anti-snurkbehandeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

60 dagen

60 dagen

Staaroperatie

Oogheelkunde

110 dagen

-

Open hartoperatie

Cardiothoracale Chirurgie

z.s.m.

-

Percutane niersteenverwijdering

Urologie

45 dagen

 

Operatieve behandeling bij vergrote prostaat

Urologie

60 dagen

 

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom

Urologie

30 dagen

 

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor dagbehandeling is de treeknorm 6 weken en voor behandeling in de kliniek is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Hier vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning opname of operatie