Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

December 2022

Onderstaande wachttijden zijn op 31 januari 2023 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Toegangstijden polikliniek           

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie 8  dagen 40  dagen 37 dagen
Chirurgie 53 dagen - 53 dagen
a) Vaatchirurgie 50 dagen -

28 dagen

b) Gastro-enterologie 57 dagen - 39 dagen
Dermatologie 10 dagen 19 dagen 10 dagen
Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten) 84 dagen 84 dagen 84 dagen
Gynaecologie 21 dagen - 19 dagen
a) Oncologie 14 dagen - 5 dagen
b) Infertiliteit 45 dagen - 115 dagen
c) Incontinentie voor de vrouw 50 dagen - 54 dagen
Interne Geneeskunde 20 dagen 20 dagen 21 dagen
a) Endocrinologie 80 dagen - 70 dagen
b) Nefrologie 20 dagen - 21 dagen
c) Immunologie 20 dagen - 21 dagen
d) Infectieziekten 1 dag - 2 dagen
e) Hypertensie 20 dagen - 21 dagen
f) Hematologie 20 dagen - -
Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

78 dagen

 - 70 dagen
Keel, Neus- en Oorheelkunde 40 dagen 44 dagen 45 dagen
Kindergeneeskunde

60 dagen

- 36 dagen
a) Cardiologie

18 dagen

- 36 dagen
b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

- 1 dag
c) Gastro-enterologie

60 dagen

- 36 dagen
d) Reumatologie

120 dagen

- 34 dagen
e) Metabole ziekten

60 dagen

- 60 dagen
f) Nefrologie

60 dagen

- 60 dagen
(klinische) Geriatrie

40 dagen

- 21 dagen
Longgeneeskunde

65 dagen

- 48 dagen
a) Oncologie

7 dagen

- 7 dagen
Neurologie

37 dagen

37 dagen 37 dagen
Oogheelkunde

56 dagen

95 dagen 95 dagen
Orthopedie

13 dagen

- 7 dagen
Pijncentrum

22 dagen

- 38 dagen 
Plastisch Chirurgie

10 dagen

- -
Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

26 dagen

- 60 dagen
Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

   
Reumatologie

27 dagen

- 28 dagen
Revalidatie

20 dagen

- 12 dagen
Sportgeneeskunde

-

14 dagen 14 dagen
Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

- -
Urologie

90 dagen

- 90 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Toegangstijden  speciale polikliniekafspraken    

Oost

West

HIV

2 dagen 2 dagen
verdenking maligniteit long 2 dagen 2 dagen
Focale afwijkingen lever, MDL 7 dagen 7 dagen
Slot knie orthopedie 7 dagen 7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier 

Oost

West

CT scan 33 dagen 26 dagen
Mammadiagnostiek niet spoed 32 dagen 42 dagen
Mamma sneldiagnostiek 5 dagen 1 dag
MRI 2 dagen 25 dagen
Echo 23 dagen 24 dagen
Gastroscopie (zonder sedatie) 84 dagen 84 dagen

 

Wachttijden ingrepen

Overzicht wachttijden andere ziekenhuizen of klinieken via Zorgkaart Nederland

Ingreep

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI) (hartcentrum) 21 dagen -
Hartcatheterisatie (CAG) (hartcentrum) 21 dagen -
Ablaties (niet complex) (hartcentrum) 5 maanden -
Ablaties (complex) (hartcentrum) 10 maanden -
Devices (pacemaker, ICD) (hartcentrum) 25 dagen -
TAVI-behandeling (hartcentrum) z.s.m. -
Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - klinisch (obesitas centrum) - z.s.m.
Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - dagbehandeling (obesitas centrum) -

z.s.m.

Spataderen  (chirurgie) 21 dagen  -
Liesbreuk  (chirurgie) 60 dagen 90 dagen
Liesbreuk (scopisch) (chirurgie) 120 dagen  
Galblaas  (chirurgie) 40 dagen 90 dagen
Laparoscopische cholecystectomie (BovenIJ) (chirurgie) 40 dagen (BovenIJ)  
Anale chirurgie (chirurgie) 120 dagen 90 dagen
Anale chirurgie (Jan van Goyenkliniek) (chirurgie)

40 dagen

(Jan van Goyenkliniek)

 
Navelbreuk (chirurgie)

60 dagen

90 dagen
Operatieve behandeling kniebanden (orthopedie)

60 dagen

60 dagen
Sterilisatie man  (urologie) - 300 dagen
Operatieve behandeling stress incontinentie (urologie en gynaecologie)

nvt (gyn)

20 dagen (uro)
 
Totale heup operatie  (orthopedie)   90 dagen
Kijkoperatie knie / operatieve behandeling meniscus (orthopedie)   30 dagen
Totale knie operatie  (orthopedie)  

150 dagen

Hernia  (orthopedie)   14 dagen
Hernia (neurochirurgie) - 30 dagen
Spondylodese operatie (orthopedie) - 60 dagen
Spondylodese operatie (neurochirurgie)   60 dagen
Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) - 30 dagen
Operatieve borstreconstructie (plastische chirurgie) z.s.m. z.s.m.
Dupuytren  (plastische chirurgie) - 30 dagen
Carpaal tunnel syndroom  (plastische chirurgie) - 30 dagen
Carpaal tunnel syndroom  (chirurgie) -

14 dagen

Sterilisatie vrouw  (gynaecologie) 20 dagen 20 dagen
Baarmoederverwijdering (lap) (gynaecologie) 20 dagen 20 dagen
IUI

(gynaecologie)

Poli fertiliteit Poli fertiliteit
IVF/ICSI (gynaecologie) Poli fertiliteit Poli fertiliteit
Neus- en/of keelamandelen kind (KNO) 75 dagen 75 dagen
Neus- en/of keelamandelen volw. (KNO) 30 dagen 30 dagen
Trommelvliesbuisjes (KNO) 75 dagen 75 dagen
Septumcorrectie(neustussenschot) (KNO) 30 dagen 30 dagen
Anti-snurkbehandeling (KNO) 30 dagen 30 dagen

Staaroperatie 

(oogheelkunde) 105 dagen -
 Open hartoperatie  (thoraxchirurgie) 7 dagen -
Vergruizing niersteen (urologie) 60-90 dagen  
Percutane niersteenverwijdering (urologie) 30 dagen  
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie)60  60 dagen  
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) < 30 dagen  
Besnijdenis als zelfstandige verrichting (urologie) 90 dagen  
Behandeling spataderen (dermatologie)    
Mohs chirurgie

(dermatologie)

   

Treek norm voor DBH is 6 weken en kliniek is 7 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.