Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning

December 2022

Onderstaande wachttijden zijn op 2 december 2022 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Toegangstijden polikliniek           

Oost

Spuistraat

West

Cardiologie 8  dagen 40  dagen 13 dagen
Chirurgie 53 dagen -  17 dagen
a) Vaatchirurgie 50 dagen -

28 dagen

b) Gastro-enterologie 57 dagen - 29 dagen
Dermatologie 10 dagen 9 dagen 22 dagen
Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten) 84 dagen 84 dagen 84 dagen
Gynaecologie 14 dagen - 12 dagen
a) Oncologie 14 dagen - 11 dagen
b) Infertiliteit 45 dagen - 87 dagen
c) Incontinentie voor de vrouw 50 dagen - 53 dagen
Interne Geneeskunde 50 dagen 64 dagen 42 dagen
a) Endocrinologie 128 dagen - 77 dagen
b) Nefrologie 55 dagen - 42 dagen
c) Immunologie 50 dagen - 42 dagen
d) Infectieziekten 1 dag - 2 dagen
e) Hypertensie 25 dagen - 42 dagen
f) Hematologie 50 dagen - -
Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

13 dagen

 - 44 dagen
Keel, Neus- en Oorheelkunde 40 dagen 44 dagen 45 dagen
Kindergeneeskunde

55 dagen

- 50 dagen
a) Cardiologie

35 dagen

- 50 dagen
b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

- 1 dag
c) Gastro-enterologie

55 dagen

- 50 dagen
d) Reumatologie

57 dagen

- 45 dagen
e) Metabole ziekten

55 dagen

- 50 dagen
f) Nefrologie

55 dagen

- 50 dagen
(klinische) Geriatrie

25 dagen

- 10 dagen
Longgeneeskunde

45 dagen

- 45 dagen
a) Oncologie

7 dagen

- 7 dagen
Neurologie

62 dagen

62 dagen 62 dagen
Oogheelkunde

56 dagen

95 dagen 95 dagen
Orthopedie

12 dagen

- 7 dagen
Pijncentrum

18 dagen

- 26 dagen 
Plastisch Chirurgie

18 dagen

- -
Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

95 dagen

- 95 dagen
Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

   
Reumatologie

-

- 28 dagen
Revalidatie

31 dagen

- 12 dagen
Sportgeneeskunde

-

14 dagen 14 dagen
Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

- -
Urologie

90 dagen

- 90 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Toegangstijden  speciale polikliniekafspraken    

Oost

West

HIV

2 dagen 2 dagen
verdenking maligniteit long 2 dagen 2 dagen
Focale afwijkingen lever, MDL 7 dagen 7 dagen
Slot knie orthopedie 7 dagen 7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier 

Oost

West

CT scan 3 dagen 18 dagen
Mammadiagnostiek niet spoed 54 dagen 42 dagen
Mamma sneldiagnostiek 9 dagen 2 dagen
MRI 52 dagen 18 dagen
Echo 16 dagen 14 dagen
Gastroscopie (zonder sedatie) 84 dagen 84 dagen

 

Wachttijden ingrepen

Overzicht wachttijden andere ziekenhuizen of klinieken via Zorgkaart Nederland

Ingreep

Specialisme

Oost

West

Dotterbehandeling (PCI) (hartcentrum) 21 dagen -
Hartcatheterisatie (CAG) (hartcentrum) 21 dagen -
Ablaties (niet complex) (hartcentrum) 5 maanden -
Ablaties (complex) (hartcentrum) 10 maanden -
Devices (pacemaker, ICD) (hartcentrum) 25 dagen -
TAVI-behandeling (hartcentrum) z.s.m. -
Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - klinisch (obesitas centrum) - z.s.m.
Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - dagbehandeling (obesitas centrum) -

z.s.m.

Spataderen  (chirurgie) 14 dagen  -
Liesbreuk  (chirurgie) 28 dagen (tenzij scopisch) 90 dagen
Galblaas  (chirurgie) 30 dagen 90 dagen
Laparoscopische cholecystectomie (BovenIJ) (chirurgie) 20 dagen (BovenIJ)  
Anale chirurgie (chirurgie) 40 dagen 90 dagen
Anale chirurgie (Jan van Goyenkliniek) (chirurgie)

21 dagen

(Jan van Goyenkliniek)

 
Navelbreuk (chirurgie)

21 dagen

90 dagen
Operatieve behandeling kniebanden (orthopedie)

60 dagen

60 dagen
Sterilisatie man  (urologie) - 300 dagen
Operatieve behandeling stress incontinentie (urologie en gynaecologie)

nvt (gyn)

20 dagen (uro)
 
Totale heup operatie  (orthopedie)   90 dagen
Kijkoperatie knie / operatieve behandeling meniscus (orthopedie)   30 dagen
Totale knie operatie  (orthopedie)  

150 dagen

Hernia  (orthopedie)   14 dagen
Hernia (neurochirurgie) - 30 dagen
Spondylodese operatie (orthopedie) - 60 dagen
Spondylodese operatie (neurochirurgie)   60 dagen
Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) - 2 maanden
Operatieve borstreconstructie (plastische chirurgie) z.s.m. z.s.m.
Dupuytren  (plastische chirurgie) - 2 maanden
Carpaal tunnel syndroom  (plastische chirurgie) - 3 maanden
Carpaal tunnel syndroom  (chirurgie) -

14 dagen

Sterilisatie vrouw  (gynaecologie) 20 dagen 20 dagen
Baarmoederverwijdering (lap) (gynaecologie) 20 dagen 20 dagen
IUI

(gynaecologie)

Poli fertiliteit Poli fertiliteit
IVF/ICSI (gynaecologie) Poli fertiliteit Poli fertiliteit
Neus- en/of keelamandelen kind (KNO) 60 dagen 60 dagen
Neus- en/of keelamandelen volw. (KNO) 30 dagen 30 dagen
Trommelvliesbuisjes (KNO) 60 dagen 60 dagen
Septumcorrectie(neustussenschot) (KNO) 30 dagen 30 dagen
Anti-snurkbehandeling (KNO) 30 dagen 30 dagen

Staaroperatie 

(oogheelkunde) 105 dagen -
 Open hartoperatie  (thoraxchirurgie) 7 dagen -
Vergruizing niersteen (urologie) 60-90 dagen  
Percutane niersteenverwijdering (urologie) 75 dagen  
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) < 30 dagen  
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) < 30 dagen  
Besnijdenis als zelfstandige verrichting (urologie) 90 dagen  
Behandeling spataderen (dermatologie)    
Mohs chirurgie

(dermatologie)

   

Treek norm voor DBH is 6 weken en kliniek is 7 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.