Aandoeningen & behandelingen

Ureterorenoscopieu kunt hiervoor terecht bij Urologie

Een URS wordt vooral uitgevoerd bij mensen die last hebben van een niersteen, een poliep of een onduidelijke afwijking in de urineleider of nierbekken. URS betekent ‘kijken in de ureter en het nierbekken’. De ureter of urineleider is de buis tussen het nierbekken en de urineblaas. Deze buis leidt urine van de nier naar de blaas. Tijdens de URS brengt de uroloog, via de plasbuis en de blaas, een dun, hol buisje (de ureterorenoscoop) in de urineleider. Hiermee kan hij tot in het nierbekken kijken. Voor deze behandeling verblijft u meestal een dag en een nacht in het ziekenhuis. 

Verloop

Voorbereiding

Als voorbereiding op de operatie gaat u bij de anesthesioloog langs op het preoperatieve spreekuur van de polikliniek Anesthesiologie. De operatie vindt vrijwel altijd plaats onder algehele narcose.

Nuchter zijn

Uit veiligheidsoverwegingen moet u voor de operatie nuchter zijn. Dit geldt voor alle vormen van verdoving door de anesthesioloog. Dat betekent dat u voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten en drinken, tenzij er door de verpleegkundigen wordt aangegeven dat u nog wel iets zou mogen drinken (water, thee zonder melk, limonade). Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd/dag doorgaan.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden, zoals Ascal, Plavix, Sintrom of Marcoumar? Overleg dan met uw behandelend arts of u tijdelijk kunt stoppen met deze medicijnen. Zij kunnen namelijk de kans op een bloeding tijdens de ingreep vergroten. Stop nooit zonder overleg met uw behandelend arts.

Allergie en zwangerschap

Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld antibiotica of jodium)? Of bent u (misschien) zwanger? Het is belangrijk dat u dit voor de operatie meldt aan uw behandelend arts.

Het onderzoek

In de operatiekamer krijgt u antibiotica toegediend en brengt de anesthesioloog u in slaap via een infuus in de arm.

De uroloog brengt de ureterorenoscoop via de plasbuis en de blaas in de urineleider. De ureterorenoscoop wordt voortdurend met spoelvloeistof doorstroomd, om goed zicht te hebben. Hierdoor kan de uroloog het instrument opschuiven tot aan de steen of de te onderzoeken afwijking. Soms is het mogelijk om de steen met behulp van speciale instrumenten (paktangetje, vangnetje) vast te pakken en te verwijderen. Het kan zijn dat de steen eerst verkleind moet worden, meestal met een laserapparaat. Daarna worden de kleine deeltjes van de steen verwijderd.  

Over het algemeen worden tijdens de operatie röntgenstralen gebruikt en contrastvloeistof in de urineleider gebracht om de steen beter te kunnen zien. Na verwijdering van de steen(deeltjes) wordt vaak een dun slangetje (dubbel J-katheter/ JJ katheter) achtergelaten in de urineleider om de urineafvloed te vergemakkelijken en koliekpijn (hevige pijn door een verkramping in de urinewegen) te voorkomen.

Na het onderzoek

  • Bent u goed wakker na de narcose? Dan gaat u vanaf de uitslaapkamer terug naar de verpleegafdeling. U heeft dan nog een infuus en een katheter, soms met een spoelsysteem.
  • Het infuus wordt meestal de dag na de operatie verwijderd.
  • Soms zit er bloed in uw urine door bloedingen in de urineleider en de blaas. Zo nodig wordt de blaas gespoeld. Als er (bijna) geen bloed meer in de urine zichtbaar is, kan de katheter worden verwijderd. Meestal gebeurt dit op de eerste dag na de operatie.
  • Soms voelen mensen koliekpijn dat na de ingreep kan optreden. Dit is meestal goed te bestrijden met pijnstillers.
  • Het is goed om veel te drinken. Zo voorkomt u de vorming van stolsels.

Tips

  • Neem mee

    Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Urologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Urologie van OLVG. Laatst gewijzigd: 17 mei 2017